czy kto? z forum bra? bulbine natalensis ale solo?
Troch? martwi? mnie skutki uboczne zwi?zane z toksyczno?ci? dla nerek i w?troby, tylko...