Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Artykuły dotyczące zdrowia

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Artykuły dotyczące zdrowia

  Popularny lek na osteoporoz? spowalnia tworzenie nowej tkanki kostnej

  Kwas zoledronowy jest popularnym lekiem na osteoporoz?, gdy? spowalnia utrat? masy kostnej u chorych. W?oscy naukowcy odkryli teraz, ?e jednocze?nie lek zwi?ksza w organizmie poziom substancji, która zatrzymuje tworzenie nowej tkanki kostnej.
  Ca?y art.
  http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktua...i-kostnej.html
  Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

 • #2
  Zamieszczone przez KowalX Zobacz posta
  Popularny lek na osteoporoz? spowalnia tworzenie nowej tkanki kostnej  Ca?y art.
  http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktua...i-kostnej.html
  Wed?ug mnie to musi mie? jaki? zwi?zek z interakcjami tego kwasu na poziomie zaburze? równowagi w pobudzaniu receptorów estrogennych alfa i beta. Znane s? przypadki wspó?grania z agonist? receptorów beta - tamoksifenem
  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0806285

  Komentarz


  • #3
   Nie wrzucaj tutaj tekstów nie polskoj?zycznych
   Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

   Komentarz


   • #4
    Podró?e w kosmos os?abiaj? system immunologiczny

    Nawet krótkie pobyty w kosmosie mog? os?abia? system odporno?ciowy ludzi - wykaza?o nowe ameryka?skie badanie, którego wyniki zaprezentowano podczas konferencji Experimental Biology 2013 w Bostonie.
    Ca?y art.
    http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktua...ologiczny.html
    Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

    Komentarz


    • #5
     B??dne ko?o torbieli i bisfenolu
     We krwi kobiet z zespo?em policystycznych jajników wyst?puj? wy?sze st??enia bisfenolu A (ang. bisphenol A, BPA). BPA wykorzystuje si? przy produkcji plastikowych butelek na napoje, butelek do karmienia dzieci, pojemników na ?ywno??, a nawet protez.
     Ca?y art.
     http://kopalniawiedzy.pl/bisfenol-A-...ndarakis,10680
     Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

     Komentarz


     • #6
      Przydatny t?uszcz z bioder

      Dodatkowy t?uszczyk na biodrach, po?ladkach i udach zabezpiecza przed chorobami serca oraz zaburzeniami metabolicznymi, np. cukrzyc?. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego wyja?niaj?, ?e wychwytuje on szkodliwe kwasy t?uszczowe i zawiera adiponektyn? – polipeptydowy hormon, który nie dopuszcza do czopowania naczy?.
      Ca?y art.
      http://kopalniawiedzy.pl/tluszcz-bio...olopoulos,9462
      Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

      Komentarz


      • #7
       Zamieszczone przez KowalX Zobacz posta
       Przydatny t?uszcz z bioder       Ca?y art.
       http://kopalniawiedzy.pl/tluszcz-bio...olopoulos,9462
       Artyku? tendencyjny - dotyczy tylko kobiet
       Dodatkowo nie wspomina ?e to tam znajduj? si? zapasy t?uszczu - nie wiem jak przet?umaczy? - "gynoidalnego" - w?a?nie jedynego w swoim rodzaju kobiecego powstaj?cego pod wp?ywem wysokiego estrogenu i dobrej diety - bogatej w omega 3 - potem zgromadzone zapasy t?uszczy omega 3 s? potrzebne w 3 trymestrze ci??y . Na razie na w?sk? skale przekona?em par? znajomych kobiet ?e omega 3 i t?uste ryby mog? poprawi? ich wygl?d. nie wiem ile potrzeba czasu aby pozna? wyniki - z drugiej strony psychoaktywny wp?yw omega 3 zak?óca ka?dy "domowy eksperyment na kobietach"- spytasz si? czy lepiej wygl?da - to zawsze odpowiada ?e tak, co? tu nie gra....brak grupy kontrolnej.
       Ostatnio edytowany przez szarywilk; [ARG:4 UNDEFINED].

       Komentarz


       • #8
        Nanocz?stki z?ota zaburzaj? funkcje komórek

        Czyste nanocz?stki z?ota (AuNPs), które wykorzystuje si? jako platformy dostarczania leków, a tak?e w kontra?cie do rezonansu magnetycznego czy ogniwach s?onecznych, mog? hamowa? odk?adanie t?uszczu, przyspiesza? starzenie/powstawanie zmarszczek i spowolnia? gojenie ran.
        Ca?y art.
        http://kopalniawiedzy.pl/nanoczastki...-funkcje,17941
        Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

        Komentarz


        • #9
         U "jab?ek" wzrasta ryzyko chorób nerek

         Odk?adanie t?uszczu wokó? talii zwi?ksza ryzyko chorób nerek. Warto przypomnie?, ?e dot?d figur? jab?ka wi?zano g?ównie z wy?szym prawdopodobie?stwem wyst?pienia chorób sercowo-naczyniowych.
         Ca?y art.
         http://kopalniawiedzy.pl/figura-jabl...akernaak,17895
         Ostatnio edytowany przez KowalX; [ARG:4 UNDEFINED].
         Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

         Komentarz


         • #10
          @szarywilk
          Pisz bardziej sk?adnie. I nie prowad? ze sob? dialogu
          Ostatnio edytowany przez KowalX; [ARG:4 UNDEFINED].
          Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

          Komentarz


          • #11
           Podwy?szony poziom dobrego cholesterolu nie daje szans t?tniakom

           Podwy?szony poziom dobrego cholesterolu (HDL) w osoczu blokuje rozwój t?tniaków aorty brzusznej.
           Ca?y art.
           http://kopalniawiedzy.pl/tetniak-aor...ockerill,17669
           Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

           Komentarz


           • #12
            Eksperci: Korzy?ci ze s?o?ca s? wi?ksze ni? zagro?enia
            S?o?ce obni?a ci?nienie t?tnicze krwi. Nie nale?y zatem unika? s?o?ca w obawie przed zachorowaniem na raka skóry. Ryzyko jest mniejsze ni? korzy?ci jakie daje korzystanie z uroków s?onecznej pogody – informuje „BBCNews” powo?uj?c si? na szkockich badaczy.
            Ca?y art.
            http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktua...agrozenia.html
            Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

            Komentarz


            • #13
             Zbadaj? przypadki niezwyk?ych ozdrowie?

             US National Cancer Institute (NCI - Narodowy Instytut Raka Stanów Zjednoczonych) zbiera historie, próbki tkanek i dane kliniczne osób, w przypadku których testy kliniczne zako?czy?y si? sukcesem, mimo i? sam lek nie zosta? dopuszczony do obrotu.
             Ca?y art.
             http://kopalniawiedzy.pl/nowotwor-te...rowienie,17946
             Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

             Komentarz


             • #14
              T?uszcz z kolana wyzwala zapalenie stawu
              Komórki t?uszczowe z kolana wydzielaj? bia?ko stanowi?ce wa?ny element procesu prowadz?cego do zwyrodnienia stawów.

              Odkryli?my, ?e t?uszcz ze stawu kolanowego wydziela bia?ko zwane proczynnikiem D, które daje pocz?tek czynnikowi D, enzymowi bior?cemu udzia? w alternatywnej drodze aktywacji dope?niacza - wyja?nia dr Nirmal Banda z Uniwersytetu Kolorado w Denver. Bez czynnika D, myszy nie mog? zapa?? na reumatoidalne zapalenie stawów.
              Ca?y art.
              http://kopalniawiedzy.pl/choroba-neu...owiskowy,18063
              Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

              Komentarz


              • #15
               http://kuchnia.wp.pl/fototematy/442/...wyrzucac-.html
               ....:::: HeaVeN....HeaVeN'S BoDieS..WhIrL ArOunD Me..MakE Me WoNdeR::::....

               Komentarz

               Pracuję...
               X