Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

[TREN] LAYNE NORTON: LOADED GUNS ( Bic i Tric)

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • [TREN] LAYNE NORTON: LOADED GUNS ( Bic i Tric)

  >>LAYNE NORTON : LOADED GUNS<<
  T?UMACZONE by A_I


  Kiedy rozpocz??em trening moich ramion mia?em w nich ok 30 cm w obwodzie. Teraz mierz? ok 45 cm. Dla ka?dego naturalnego 20 letniego kulturysty stwierdzi?bym ?e to nie jest z?y wynik. Wi?c jak je zbudowa?em spytacie? Przeczytajcie jak Layne to zrobi?....

  Ci?gle pami?tam jakby to by?o wczoraj. By?em w swojej piwnicy i zdecydowa?em si? pougina? ramiona z obci??eniem worków z piaskiem mojego ojca. Mia?em wtedy 14 lat i niewiele wiedzia?em na temat podnoszenia ci??arów, ale wiedzia?em jak ugina?. Zwykle uginanie to by?o wszystko co mnie obchodzi?o przez pierwsze 8 miesi?cy mojej ci??arowej kariery. Chcia?em mie? wielkie ramiona nic wi?cej mnie nie obchodzi?o.
  Teraz nauczy?em si? wi?cej na temat podnoszenia ci??arów i zasad od?ywiania co pozwoli?o mi jeszcze bardziej je rozwin??. Teraz przyznaj?, moje ramiona rosn?.
  S? one moj? flagow? cz??ci? cia?a i zawsze ?wietnie reagowa?y na bod?ce treningowe. Jednak nie wierz? w to ?e mam je tylko ze wzgl?dów szcz??liwej genetyki.
  Genetyka owszem pomaga ale nie zast?pi ci to ci??kiego regularnego treningu, który by? g?ównym instrumentem by osi?gn?? mój cel.


  JAK ZBUDOWA?EM 45 CM DZIA?A,JAKO NATURAL W WIEKU 20 LAT?

  Tak wi?c spytacie jak je zbudowa?em? Jest to troch? dziwne.
  Nie jestem zwolennikiem ekstremalnie wysokiej obj?to?ci treningów czy HIT, wierz? ?e obie dzia?aj? dobrze na ma?y % populacji przy czym wi?kszo?? z nas lepiej reaguj? na ?redni? obj?to?? treningow? je?eli chodzi o zakres serii.
  Odkry?em ?e odpowiada to wszystkim moim partiom mi??niowym z wyj?tkiem bicepsa i tricepsa.
  Cz??? osób si? nie zgodzi z tym co chce dalej napisa?.
  Do cholery! sam tego do ko?ca nie rozumiem. Wiem jedno to naprawd? dzia?a i mam tego rezultaty.
  Tak wi?c czuj? si? zobligowany by si? tym z wami podzieli?.

  Moje ramiona "kwitn?" na wysokiej obj?to?ci. Robi? ok 8-10 serii do za?amania na biceps i 8-10 serii do za?amania na triceps.
  Nie wiem dlaczego ale moje ramiona lepiej reaguj? na trening, je?eli trenuje je w osobny dzie? ni? wszystko inne i kiedy u?ywam du?ej obj?to?ci.


  Kiedy rozpocz??em college moje ramiona mierzy?y prawie 42 cm. Pod koniec roku ju? mia?y prawie 43 cm. Stosowa?em trening o wysokiej obj?to?ci ca?y rok a? do startów w zawodach. Po zawodach zmieni?em trening na nisk? obj?to?? i nie trenowa?em ich w osobnym dniu. Efekt? Moje ramiona przesta?y rosn??, przez 6 kolejnych miesi?cy nie poprawi?y si? nawet o 1 cm. W zwi?zku z tym wróci?em do wcze?niejszego treningu i znowu zacz??y rosn??. W 4 miesi?ce prawie 2 cm i osi?gaj? teraz niemal 46 cm.


  TROCH? TEORII DLACZEGO MÓJ TRENING DZIA?A

  Mam swoj? teori? dlaczego mój trening dzia?a tak dobrze.

  Po pierwsze moja dieta jest bez zarzutu i utrzymuj? swój organizm w optymalnym stanie odnowy co pozwala mi si? regenerowa? pomi?dzy kolejnymi bardziej intensywnymi treningami.

  Kolejnym aspektem jest intensywno??.
  Kiedy trenowa?em biceps z plecami, a triceps z klatk?, by?em ju? wypalony zanim doszed?em do treningu czy to bicepsa czy tricepsa po du?ej partii mi??niowej której po?wi?ci?em ju? du?o czasu.


  Trenuj?c ramiona w osobny dzie? dostajecie dwa bonusy.

  Pierwszy z nich to i? masz wi?cej si?y na przetrenowanie ich w?a?ciwie ni? jakby? mia? je trenowa? bezpo?rednio po du?ej partii mi??niowej ( plecy czy klatka).

  Kolejnym bonusem jest aspekt mentalny. Po przetrenowaniu pleców czy klatki nie czu?em ju? tak dobrze stymulacji kolejnej partii mi??niowej w naszym wypadku czy to bicepsa czy tricepsa.

  Daj?c ramionom oddzielny dzie? treningowy mog?em zintensyfikowa? swój trening. Dodatkowo, trenuj?c biceps i triceps razem powodujesz niesamowity przep?yw krwi w jednym rejonie cia?a i powodujesz niesamowit? pomp?.

  Zawsze wierzy?em w teori? ?e dobra pompa zazwyczaj oznacza dobry trening.
  Dlatego Biceps i Triceps trenuje w Superseriach.Co znaczy ?e po serii Tricepsa robi? od razu seri? bicepsa.

  Wywo?uj? to lepsza pomp? i przyspiesza trening oraz intensywno?? treningu jest na bardzo wysokim poziomie.


  Poni?ej prezentuj? mój ulubiony zestaw na ramiona .


  * Wszystkie ?wiczenia poprzedza 1-2 serie rozgrzewkowe


  TRENING #1

  SS1:
  A1:Wyciskanie francuskie siedz?c lub Wyciskanie hantla zza g?owy siedz?c obur?cz: 2s x 6-12 rep do za?amania
  B1:Uginanie sztang? stoj?c: 2s x 6-12 rep do za?amania

  SS2:
  A2: Prostowanie ramion na wyci?gu w p?aszczy?nie poziomej stoj?c ( u?ywaj?c liny) : 2s x 8-15 rep do za?amania
  B2:Uginanie sztangi ?amanej na modlitewniku: 2s x 6-12 rep do za?amania


  SS3:
  A3: Prostowanie ramienia jednor?cz podchwytem na wyci?gu : 2 s x 6-12 rep do za?amania
  B3: Uginanie hantl? w oparciu o kolano : 2s x 6-12 rep do za?amania


  SS4:
  A4: Prostowanie ramienia jednor?cz z hantl? w opadzie: 1s x 6-12 do za?amania
  B4: Uginianie sztang? : 1s x (u?ywamy metody 21)  TRENING #2


  SS1:
  A1: Czacho?amacze na ujemnym skosie : 2 s x 6-12 rep do za?amania
  B1: Uginanie sztang? : 2s x 6-12 rep do za?amania

  SS2:
  A2: Prostowanie ramion na wyci?gu ( lina) : 2s x 6-12 rep do za?amania
  B2: Uginanie hantlami podchwytem : 2s x 6-12 rep do za?amania

  ( Wyja?nienie: Nie trzymamy hantli jak przy uginaniu m?otkowym, kciuk ma by? skierowany na zewn?trz, tak by? widzia? wewn?trzn? stron? swojego przedramienia. )


  SS3:
  A3: Prostowanie ramion na wyci?gu podchwytem (dr??ek): 2s x 6-12rep do za?amania
  B3: Uginanie jednor?cz hantl? na modlitewniku : 2s x 6-12 rep do za?amania


  SS4:
  A4: Prostowanie ramienia z hantl? w opadzie tu?owia: 1s 8-15 rep do za?amania
  B4: Uginanie na wyci?gu (dr??ek)podchwytem: 1s 8-15 rep do za?amania

  .

  PORADY:

  Moj? rada jest taka by u?ywa? treningu#1 do czasu a? przestaniecie widzie? progres i dopiero wtedy przeskoczy? na trening #2 .

  NIE U?YWAMY tego treningu na ujemnym bilansie kalorycznym, spowoduje to przetrenowanie w krótkim czasie.

  Par? porad na temat wykonywania niektórych ?wicze?:

  Czacho?amacze, Wyciskanie Francuskie:

  Trzymaj ?okcie w?sko, je?eli za bardzo je rozszerzysz b?dziesz wi?cej u?ywa? ramion ni? tricepsa do wyciskania ci??aru.


  Uginanie Ramion:

  Nie bujaj cia?em ani nie ruszaj ?okci gdy uginasz lepiej zmniejszy? ci??ar i zrobi? poprawnie ni? dowali? ci??aru i kaleczy? technik?. ?okcie s? punktem podparcia i nie powinny si? przemiesza? przez ca?y ruch by utrzymywa? ci?g?e napi?cie bicepsa. Polecam lekkie zgi?cie w pasie kiedy robisz uginanie. Kiedy u?ywasz tej metody utrzymujesz ci?g?e napi?cie mi??nia w przeciwie?stwie do normalnej pozycji gdzie napi?cie jest zredukowane przez cz??? ruchu koncentrycznego.


  Triceps na Wyci?gu:

  Powiniene? tak?e oprócz prostowania ramion, odci?ga? ko?ce liny od siebie nawzajem kiedy osi?gniesz maksymalny punkt napi?cia w tym ?wiczenia.


  METOD? 21 wykonujemy w nast?puj?cy sposób:

  Zaczynamy wykonuj?c tylko górn? cz??? ruchu przy uginaniu sztang? i robimy 7 takich po?ówek. Nast?pnie robimy 7 pe?nych ugina?, a na ko?cu 7 w dolnych po?ówek ruchu. U?ywaj lekkich ci??arów i celuj w maksymalnie palenie mi??nia.  Wskazówki kiedy trenujesz ramiona:


  RÓB:

  * U?ywaj w?a?ciwej techniki
  * Wolny negatyw
  * Pompa
  * Dopinaj mi?sie? na maksymalnym skurczu
  * U?ywaj pe?nych zakresów powtórze?
  * Utrzymuj ?okcie w tej samej pozycji
  * Trenuj intensywnie i szybko


  A teraz przygotuj si? to za?adowania tych dzia? kup? mi?cha !  ?RÓD?O:
  http://www.bodybuilding.com/fun/layne12.htm
  Ostatnio edytowany przez A_I; [ARG:4 UNDEFINED].
  Szukasz treningu...wejdź tu...

  http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=15624

 • #2
  czekam na kolejne od Nortona, bo s? ciekawe. Dzi?ki!
  Mój DT http://body-factory.pl/showthread.php?t=17440

  Komentarz


  • #3
   dzi?ki ?liczne, oby wi?cej takich rzeczy

   Komentarz


   • #4
    Pusc na priv jak cos konkretnie cie interesuje ;-)

    Bedzie wiecej :-) czas wzia? ten dzia? w obroty! :-)
    Ostatnio edytowany przez A_I; [ARG:4 UNDEFINED].
    Szukasz treningu...wejdź tu...

    http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=15624

    Komentarz


    • #5
     Nom popieram wiecej tego. Konkretnie tlumaczysz wszystko

     Komentarz


     • #6
      Zamieszczone przez A_I Zobacz posta
      Pusc na priv jak cos konkretnie cie interesuje ;-)

      Bedzie wiecej :-) czas wzia? ten dzia? w obroty! :-)
      wszystko jak leci najlepiej od dietki po treningi
      Mój DT http://body-factory.pl/showthread.php?t=17440

      Komentarz


      • #7
       Super arty!
       Co do treningu ramion mo?e kiedy? w miar? mo?liwo?ci móg?by? opracowa? t?umaczenie treningu 4 weeks for big arms? ;-)

       Komentarz


       • #8
        dobra robota

        Komentarz


        • #9
         Jakiego autora chcesz ten prio na ?apy bo znalaz?em co najmniej trzy ró?ne :]

         Dzi?ki Maw;] odbierz priva ;]
         Szukasz treningu...wejdź tu...

         http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=15624

         Komentarz


         • #10
          odebra?em przecie? i napisa?em na @ co chcia?e?

          Komentarz


          • #12
           nic nowego

           nie s?dze by ramionom potrzeba by?o osobnej sesji, ale moze dlatego ?e mnie osobi?cie szkoda czasu a i ?apy mam odpowiedniej wielko?ci

           w?asnie te 45 bez soku

           fakt, ze robie je w superseriach, ale nie osobno a z cycem lub plecami

           ?aj not?

           mentalnie, wypalowy, po treningu wi?kszej partii nie mam motywacji do ramion?

           bzdura

           KA?DY na si?ce ZAWSZE znajdzie motywacje do ramion, cho?by si? zesra? ze zm?czenia, ?apy zrobi na 100% albo i lepiej

           zdr

           Komentarz


           • #13
            Zamieszczone przez A_I Zobacz posta
            Jakiego autora chcesz ten prio na ?apy bo znalaz?em co najmniej trzy ró?ne :]
            Chodzi mi o trening 4 weeks for big arms z T-nation

            Komentarz


            • #14
             Mi?towy - u mnie jest identycznie jak w opisanym przypadku

             Na HTED bica dotychczas robi?em jako ostatnie ?w w treningu i zazwyczaj bywa?o w?a?nie tak ?e poprzedzaj?ce ?wiczenia tak skot?owa?y cz?owieka ?e ten trening nie by? na 100%. Co potwierdza s??biutkie ramie - 43 od d?uuuuu?szego czasu.

             Dlatego trzeba sprawdzi? osobny dzie? na biceps a nó? co? ruszy - cho? to paranoja i?? na si?k? zrobi? samego bicka.

             Komentarz


             • #15
              A tricek to co? Chuj? :-D

              T?umacze tekst t-nation dobra beka tez ?apki.
              Tutaj opisany pojedynczy dzien ktory mo?na wple?? w swój trening tam. Ca?y tren z prio na ?apy. Na 4 tyg.

              Go?? dobre teksty ci?nie.Pompe mam zacna:-D.
              Ostatnio edytowany przez A_I; [ARG:4 UNDEFINED].
              Szukasz treningu...wejdź tu...

              http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=15624

              Komentarz

              Pracuję...
              X