Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Tai Chi, styl Wu (Hao)

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • #16
  Mini forma 13 ruchowa

  Komentarz


  • #17
   Mini forma 13 ruchowa - widok z ty?u - "follow me"

   Komentarz


   • #18

    Komentarz


    • #19

     Komentarz


     • #20
      Najnowszy film o naszym mistrzu

      Komentarz


      • #21
       http://taichi.edu.pl/trzy-etapy-cwiczenia-tai-chi/

       Komentarz


       • #22
        Jeden z nowych banerów powsta?ych dla nowo otwartej w Guangfu w powiecie Yongnian centralnej siedziby stylu Wu ? mistrza Zhai Weichuan.

        Najpierw krótko wyja?ni? poj?cia Wen i Wu. Otó? generalnie odnosz? si? one do dwóch sfer edukacji, a tak?e dwóch ?cie?ek kariery w strukturach pa?stwowych w cesarskich Chinach.

        Wen to nauka cywilna, klasyczna wiedza i sztuka. Wu to edukacja wojskowa. W cesarskich Chinach stanowisko w strukturach pa?stwowuch zale?a?o od poziomu edukacji okre?lonego przez zdane egzaminy. Istnia?y egzaminy cywilne - Wen i wojskowe Wu.

        Gdy zacz?to popularyzowa? sztuki walki (to co znamy obecnie ogólnie jako kung fu lub wushu) podkre?lona zosta?a idea wszechstronnego wykszta?cenia. Adept powinien nie tylko uczy? si? walki, ale rozwija? si? w szeroko rozumianej nauce i sztukach. St?d sformu?owania "I Wen i Wu", "Doskonalenie zarówno w Wen, jak i w Wu".

        A poni?ej ju? tre?? baneru, pochodz?ca od mistrza Zhai Weichuan:

        "Wen Wu - i Wen i Wu, to jest Taiji.

        Droga Wen Taiji - prowadzeni przez teori? Yin i Yang studiujemy "nauk? o ?yciu" ludzkiego cia?a, studiujemy wewn?trzn? harmoni? wszystkich organów, harmoni? cz?owieka i natury. Tak, by ka?dy móg? do?y? swoich przyrodzonych dni.

        Droga Wu Taiji - to przede wszystkim studiowanie walki, a do tego przywi?zuje si? wag? do studiowania metod walki i teorii, emisji si?y z Dantian, si?y wype?nionej rozlu?nionym opadaniem, by przy pomocy techniki walki kontrolowa? przeciwnika, wykorzysta? jego si?? i przekona? go o swojej przewadze."

        Komentarz


        • #23
         Mistrz Zhai Shizong prezentuje form? miecza stylu Wu Tai Chi

         Komentarz


         • #24
          Podstawowe ?wiczenie z dr?giem stylu Wu Tai Chi. Typowa d?ugo?? dr?ga 3,5 do 4,5 metra.

          Komentarz


          • #25
           O w?a?ciwym rozumieniu poj?cia Song w Tai Chi, które t?umaczone jest jako "relaks", "rozlu?nienie", ale to tylko z powodu braku lepszego terminu w naszym j?zyku.

           Komentarz


           • #26

            Komentarz


            • #27

             Komentarz


             • #28

              Komentarz


              • #29

               Komentarz


               • #30

                Komentarz

                Pracuję...
                X