Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

NATURALNE sposoby optymalizacji CIAŁA i DUSZY.

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Potwierdzam, d?ugo lecia?em na zolpi i by?em w powa?nych tarapatach

  Komentarz


  • jak nie ktos nie sypia ... to witam w PIEKLE   i zaraz pomy?lisz ?e przesadzam pewnie - no w?asnie ze nie.

   Badania pokazuj?, ?e nieregularne harmonogramy snu zwi?zane ze z?ym nastrojem i depresj?

   Nowe badanie sugeruje, ?e nieregularny harmonogram snu mo?e zwi?ksza? ryzyko depresji w d?u?szej perspektywie, podobnie jak ogólna liczba godzin snu lub pozostawanie do pó?na w nocy.

   Nawet je?li chodzi tylko o ich nastrój nast?pnego dnia, ludzie, których czas czuwania zmienia si? z dnia na dzie?, mog? znale?? si? w tak samo paskudnym nastroju, jak ci, którzy nie spali bardzo pó?no poprzedniej nocy lub wstali bardzo wcze?nie tego ranka, badanie pokazuje.

   Badanie, przeprowadzone przez zespó? z akademickiego centrum medycznego Uniwersytetu Michigan, Michigan Medicine, wykorzystuje dane z bezpo?rednich pomiarów snu i nastroju ponad 2100 pocz?tkuj?cych lekarzy w ci?gu jednego roku. Jest opublikowany w npj Digital Medicine .

   https://medicalxpress.com/news/2021-...epression.html
   correlation doesn't imply causation

   Komentarz


   • notabene duszy bo dawno nie by?o


    https://www.sciencedirect.com/scienc...28390811003534

    Bedroom Light Exposure at Night and the Incidence of Depressive Symptoms: A Longitudinal Study of the HEIJO-KYO Cohort
    https://academic.oup.com/aje/article...dFrom=fulltext

    Circadian Rhythm Disturbances in Mood Disorders: Insights into the Role of the Suprachiasmatic Nucleus
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29230328

    Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders, subjective wellbeing, and cognitive function: a cross-sectional study of 91?105 participants from the UK Biobank
    https://www.thelancet.com/journals/l...139-1/fulltext

    Rhythmicity of Mood Symptoms in Individuals at Risk for Psychiatric Disorders
    https://www.nature.com/articles/s41598-018-29348-z

    Desynchronization of diurnal rhythms in bipolar disorder and borderline personality disorder
    https://www.nature.com/articles/s41398-018-0125-7

    Suicide Attempts Associated With Sleep and Circadian Rhythm Disturbances in Bipolar Disorder
    https://www.psychiatryadvisor.com/bi...rticle/808071/

    Disrupted circadian rhythms may drive anxiety and exacerbate brain disorders
    https://www.sciencedaily.com/release...8HkrYqmCzjWRAw

    Genetic Disruption of Circadian Rhythms in the Suprachiasmatic Nucleus Causes Helplessness, Behavioral Despair, and Anxiety-like Behavior in Mice. Biol. Psychiatry
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...pt=Abstract&li st_uids=27113500

    Health implications of disrupted circadian rhythms and the potential for daylight as therapy
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632990/

    Sleep and circadian rhythm disruption in schizophrenia
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...pt=Abstract&li st_uids=22194182

    Sleep and circadian rhythm disruption in psychiatric and neurodegenerative disease
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...pt=Abstract&li st_uids=20631712

    Chronic Stress Induces Brain Region-Specific Alterations of Molecular Rhythms that Correlate with Depression-like Behavior
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...pt=Abstract&li st_uids=25771506

    Relationship between depressive mood and chronotype in healthy subjects.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...pt=Abstract&li st_uids=19566758

    Depression scores associate with chronotype and social jetlag in a rural population.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...pt=Abstract&li st_uids=19566758

    Individual differences in circadian locomotor parameters correlate with anxiety- and depression-like behavior.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q...pt=Abstract&li st_uids=28763478

    to tylko rok 2018.
    Ostatnio edytowany przez htw; [ARG:4 UNDEFINED].
    correlation doesn't imply causation

    Komentarz


    • correlation doesn't imply causation

     Komentarz


     • PANOWIE !      tak tak - mo?na powiedzie?, ju? dzi?

      correlation doesn't imply causation

      Komentarz


      • Ze co ? O co chodzi ?

       Komentarz


       • chodzi o to, ze od jutra mo?esz PRODUKOWAC na w?asnej skórze WITAMINE D - w Polsce.


        problemy z te?ciem ?

        jest bezp?atne rozwi?zanie, jestem nudny do porzygu i wcale si? nie zmienie.

        Wschód s?o?ca kontroluje produkcje testosteronu        Testosteron jest wytwarzany przez komórki Leydiga (LC) i podlega dziennym zmianom poziomu w surowicy u szczurów, myszy i ludzi, ale niewiele wiadomo o kozach. Niniejsze badanie ujawni?o, ?e poziomy testosteronu w surowicy kóz wykazywa?y dobowe zmiany rytmiczne (czas szczytowy w ZT11,2). Barwienie immunohistochemiczne wykaza?o, ?e BMAL1, bia?ko zegara oko?odobowego, jest silnie wyra?ane w kozich LC. Test ELISA wykaza?, ?e dodanie zarówno hCG (0–5 IU / ml), jak i 22R-OH-cholesterolu (0–30 ?M) stymulowa?o syntez? testosteronu w pierwotnych kozich LC w sposób zale?ny od dawki. Traktowanie kozich LC hCG (5 IU / ml) znacz?co zwi?kszy?o wewn?trzkomórkowe poziomy cAMP. Ponadto ilo?ciowa analiza ?a?cuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym wykaza?a, ?e ??zegar dobowy ( BMAL1, PER1, PER2, DBP i NR1D1) i genów zwi?zanych ze steroidogenez? ( SF1, NUR77, StAR, HSD3B2, CYP17A1, CYP11A1 i HSD17B3 ) wykazywa?y rytmiczne wzorce ekspresji w kozich LC po synchronizacji deksametazonu. Wyra?nie zaobserwowano kilka oscylacji oko?odobowych Bmal1-Luc w kozich LC traktowanych deksametazonem transfekowanych plazmidem pLV6 - Bmal1 - Luc . Obni?enie BMAL1 znacz?co obni?y?o poziomy mRNA PER2, NR1D1, DBP, StAR, HSD3B2, SF1, NUR77 i GATA4 oraz dramatycznie zmniejszy?o poziomy bia?ek StAR i HSD3B2 oraz produkcj? testosteronu. W przeciwie?stwie do BMAL1nadekspresja znacz?co zwi?kszy?a poziomy ekspresji mRNA i bia?ek StAR i HSD17B3 oraz zwi?kszy?a produkcj? testosteronu. Testy reporterowe ujawni?y, ?e kozie BMAL1, lub w po??czeniu z mysim CLOCK, aktywowa?o transkrypcj? koziego HSD17B3 in vitro.
        Dane te wskazuj?, ?e BMAL1 przyczynia si? do produkcji testosteronu poprzez regulacj? transkrypcji genów zwi?zanych ze steroidogenez? w kozich LC, co stanowi podstaw? do dalszych bada? le??cego u podstaw mechanizmu, za pomoc? którego zegar dobowy reguluje zdolno?? reprodukcyjn? prze?uwaczy.
        https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.30334

        + w gratisie ?cie?ka

        Ostatnio edytowany przez htw; [ARG:4 UNDEFINED].
        correlation doesn't imply causation

        Komentarz


        • jakby ktos nie wiedzial co to jest uk?ad nagrody i podwzgorze to zapraszam

         An overview of obesity mechanisms in humans: Endocrine regulation of food intake, eating behaviour and common determinants of body weight

         Obesity is one of the biggest health challenges of the 21st century, already affecting close to 700 million people worldwide, debilitating and shortening lives and costing billions of pounds in healthcare costs and loss of workability. Body weight homeostasis relies on complex biological mechanisms and the development of obesity occurs on a background of genetic susceptibility and an environment promoting increased caloric intake and reduced physical activity. The pathophysiology of common obesity links neuro?endocrine and metabolic disturbances with behavioural changes, genetics, epigenetics and cultural habits. Also, specific causes of obesity exist, including monogenetic diseases and iatrogenic causes. In this review, we provide an overview of obesity mechanisms in humans with a focus on energy homeostasis, endocrine regulation of food intake and eating behavior, as well as the most common specific causes of obesity.
         i jak to dzia?a


         https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley...1111/dom.14270

         obesity showed increased neural activity in the reward and motivation systems of the brain in response to food cues. Such correlations, however, overlook the possibility that obesity may be associated with a metabolic state that impacts the functioning of reward and motivation systems, which in turn could be linked to reactivity to food and eating behaviour and weight gain.


         https://academic.oup.com/braincomms/...cab005/6126359

         jak zniszczyc sobie metabolzim ?

         Long-term, high levels of glucocorticoids induce mitochondrial dysfunction Cortisol overload (not only mental) will kill you. Glucocorticoid impairs mitochondrial quality control in neurons

         https://www.sciencedirect.com/scienc...a%3Dihub#f0005

         correlation doesn't imply causation

         Komentarz


         • receptory opioidowe wykazuja sezonowa rytmicznosc

          Summary: The seasonal duration of daylight influences the number of opioid receptors in the brain. The findings shed new light on a potential mechanism behind seasonal affective disorder.

          Seasons have an impact on our emotions and social life. Negative emotions are more subdued in the summer, whereas seasonal affective disorder rates peak during the darker winter months. Opioids regulate both mood and sociability in the brain.

          In the study conducted at the Turku PET Centre, Finland, researchers compared how the length of daylight hours affected the opioid receptors in humans and rats.

          “In the study, we observed that the number of opioid receptors was dependent on the time of the year the brain was imaged. The changes were most prominent in the brain regions that control emotions and sociability. The changes in the opioid receptors caused by the variation in the amount of daylight could be an important factor in seasonal affective disorder,” says Postdoctoral Researcher Lihua Sun from the Turku PET Centre and the University of Turku.

          Animal studies confirm the significance of daylight          Ketone Bodies for Patients With Cardiovascular Disease          https://www.sciencedirect.com/scienc...3Dihub#undfig1

          correlation doesn't imply causation

          Komentarz


          • godne starzenie i jelita

           Witamina D (315 nm), alkohol, plec, trojglicerydy, LDL GGT


           https://www.nature.com/articles/s42255-021-00348-0

           Starzenie si? i mitochondria


           https://jme.bioscientifica.com/view/...ME-20-0196.xml

           Spada liczba plemnikow u zwyk?ych facetown a calym swiecie. Dziewczyny wczesniej osi?gaja dojrza?osc plciowa, a kobiety doswiadczaja cz?sciej poronien. Niektore samce ryb nios? jaja, a rozmiar penisa ssaków si? zmniejsza. Co si? dzieje?
           https://www.nytimes.com/2021/02/20/o...ors-sperm.html

           Objadasz sie prztworzonym cukrem?

           27% wi?ksze ryzyko przedwczesnej smierci

           33% wieksze ryzyko chorob serca

           47% wi?ksze ryzyko udaru.?

           Ponad 16 lat analizy 137 130 uczestników z 21 krajow

           pozdro
           https://www.sciencedaily.com/release...0219155857.htm

           Swiatlo i wyjadnosc intelektualna
           https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7795157/

           Zanieczyszczenie powietrza i otylosc
           https://www.nature.com/articles/s41366-021-00783-9

           Aktywno?? seksualna przed snem zwi?ksza oksytocyn? i zmniejsza kortyzol, hormon zwi?zany ze stresem. Naukowcy twierdz?, ?e aktywno?? seksualna przed snem mo?e pomóc z?agodzi? objawy bezsenno?ci i zmniejszy? zak?ócenia snu.
           https://neurosciencenews.com/sexual-...a-sleep-17896/

           Eksperymentalna metoda terapii pozwala cofn?? objawy cukrzycy typu 1 u niektórych laboratoryjnych myszy - informuj? na ?amach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" naukowcy z University of Utah Health i kilku innych uczelni. Ich metoda, polegaj?ca na podaniu do trzustki odpowiedniego zestawu przeciwcia? sprawia, ?e komórki, które normalnie zajmuj? si? kontrol? wytwarzania glukozy, zaczynaj? produkowa? insulin? i mysz wraca do zdrowia.
           https://www.rmf24.pl/nauka/news-eksp...cy,nId,5065764

           New research by Swansea scientists in collaboration with researchers at the University of Bristol and the Francis Crick Institute in London has indicated that consuming a diet high in the sugar fructose might prevent the proper functioning of peoples' immune systems in ways that has, until now, largely been unknown.

           Fructose is commonly found in sugary drinks, sweets and processed foods and is used widely in food production. It is associated with obesity, type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease and its intake has increased substantially throughout the developed world in recent years. However, understanding the impact of fructose on the immune system of people who consume it in high levels, has been limited until now.
           https://medicalxpress.com/news/2021-...ts-immune.html

           ciekawostka - czekamy na silne UV

           These results suggest that antidepressant use could be associated with lower risk of death or intubation in patients hospitalized for COVID-19
           https://www.nature.com/articles/s41380-021-01021-4           Ostatnio edytowany przez htw; [ARG:4 UNDEFINED].
           correlation doesn't imply causation

           Komentarz


           • naduzywanie alkoholu ?

            slaby zegar            https://neurosciencenews.com/clock-g...rinking-17832/

            Molekularne powiazania miedzy ograniczeniem kalorii a rytmem dobowym            https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3476/htm

            Rytm dobowy w oku


            https://www.mdpi.com/2218-273X/11/3/340

            Rytmy oko?odobowe podwzgórza            .

            .


            +

            melatonina nie lubi glukozy - bylo milion razy, wiec milion pierwszy
            https://www.sciencedirect.com/scienc...52721821000012

            nie chcesz hodowac macka i przeszkadza Ci parcie na slodkie? - zaprzestan jesc na wieczor
            Ostatnio edytowany przez htw; [ARG:4 UNDEFINED].
            correlation doesn't imply causation

            Komentarz


            • wsadzanie dzieci do puszek z tabletem, monitrem bedzie nas kosztowac w CHUJ

             Pandemia wzmaga krótkowzroczno??. Jak temu zaradzi??
             Lockdown, ?l?czenie godzinami przed komputerem, ma?o ruchu na ?wie?ym powietrzu – to wszystko jest zgubne dla wzroku, zw?aszcza u dzieci.
             https://www.dw.com/pl/pandemia-wzmag...%87/a-56304384

             Rosnie liczba dzieci, u ktorych zdalne nauczanie powoduje deprese. Czesciej ni? do tej pory pojawiaja si? przypadki samoagresji, a nawet proby samobojcze - alarmuje w rozmowie z RMF FM pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej z Bia?egostoku Kamil Kosza?kowski. Dodaje, ze problemy zglaszaja nie tylko nastolatki, ale tak?e mlodsze dzieci. Od marca w Warmi?sko-Mazurskiem, w zwi?zku z sytuacj? epidemiczn?, zdalne nauczenia wraca do wszystkich klas szkoly podstawowej.
             https://www.rmf24.pl/raporty/raport-...ji,nId,5071764

             bylo ale dla odsiwzenia, co kontrole os HPA?


             https://www.nature.com/articles/s41574-019-0228-0

             synteza odbywa sie tu             kortyzol czyli hormon startu ma tez swoj hamule.
             Jesli wschod jest startem to zachod bedzie stopem. W nadnerczach mamy receptory Mt

             Niniejsze dane pokazuj?, ?e kora nadnerczy naczelnych wykazuje ekspresj? funkcjonalnych receptorów melatoniny mt1 i pokazuje, ?e melatonina hamuje stymulowan? przez ACTH produkcj? kortyzolu.
             https://academic.oup.com/jcem/article/88/1/450/2846096
             +
             Fixing the broken clock in adrenal disorders: focus on glucocorticoids and chronotherapy
             https://joe.bioscientifica.com/view/...OE-20-0066.xml

             metabolizm cierpi

             Fig. 1 | Metabolic processes influenced by melatonin signalling in peripheral and central tissues.

             https://www.nature.com/articles/s41574-018-0130-1

             a finalnie ?

             Mitochondria to niezb?dne organelle komórkowe, które bior? udzia? w regulacji energii komórkowej, metabolizmu, prze?ycia i proliferacji. Do pewnego stopnia rak jest chorob? genetyczn? i metaboliczn?, która jest ?ci?le zwi?zana z dysfunkcj? mitochondriów. Czynniki indukowane hipoksj? (HIF), które s? g?ównymi cz?steczkami reaguj?cymi na niedotlenienie, odgrywaj? wa?n? rol? w rozwoju raka, uczestnicz?c w wielu procesach, takich jak metabolizm, proliferacja i angiogeneza

             https://www.nature.com/articles/s41419-021-03505-1
             correlation doesn't imply causation

             Komentarz


             • obnizanie kortyzolu za pomoca seksu... to rozumiem. juz zonie to pokazalem. spreparuj jezcze badania, ze anal reguluje tarczyce i mysle ze wielu uzytkownikow bedzie Ci wdziecznych
              «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę»

              Komentarz


              • Nie wiem jak z tarczyc?, ale prac? jelit na pewno usprawnia. ?
               ....:::: HeaVeN....HeaVeN'S BoDieS..WhIrL ArOunD Me..MakE Me WoNdeR::::....

               Komentarz


               • poszukaj moze podczas analnego wydziela sie wiecej oksytocyny

                Is Oxytocin “Nature’s Medicine”?
                https://pharmrev.aspetjournals.org/content/72/4/829

                a jak by nie pyko mozna donosowo
                https://allegrolokalnie.pl/oferta/ha...a-feromony-25o

                ?pisz 6h, grozi Ci nadcisnienie i cukrzyca
                https://www.sciencedirect.com/scienc...87079221000411

                jest juz po zachodzie ? zostaw watrobe w spokoju


                https://www.sciencedirect.com/scienc...25443921000302

                i raz jeszcze - nie warto jesc na wieczor
                https://www.biorxiv.org/content/10.1....full.pdf+html

                dwukierunkowa komunikacja mi?dzy funkcj? mitochondriow a rytmiczn? ekspresja genow, czyli procesami zaburzonymi w cukrzycy.


                https://www.biorxiv.org/content/10.1....432683v1.full

                Ostatnio edytowany przez htw; [ARG:4 UNDEFINED].
                correlation doesn't imply causation

                Komentarz

                Pracuję...
                X