Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Hardened - blog treningowy

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • #62
  Wybra?em si? jednak na kosza... i by?a to dobra decyzja. Go??, którego kry?em, zdecydowanie nie mia? dobrego dnia, co rusz "znika?a" mu pi?ka . Raz uda?o mu si? z?apa? pi?k? wywracaj?c na ziemi?, to z?apa?em pi?? i szarpn??em umiarkowanie - utrzyma? j? - wi?c szarpn??em "nieco mocniej" (poderwa?em go?cia z ziemi i przera?ony pu?ci? ). Wszyscy mieli ubaw... i nikt ju? potem nie próbowa? ze mn? si? w ten sposób . Przy?pieszenie i moc by?a bardzo dobra, brakowa?o za? kondycji (obola?e cia?o + zakwasy), wiec rozwa?nie operowa?em si?ami. Zbiórk? ofensywn? kontrolowa?em najlepiej w tym sezonie (wy?szym wyjmowa?em pi?? z r?k, gdy j? ?apali ), a sporo wy?szym wybija?em j? jednor?cz , przechwytów i asyst (jako rozgrywaj?cy) mia?em mnóstwo. Pod koniec meczu kto? mi odrapa? bark do krwi i nawala?a mnie stopa (okaza?o si? po powrocie, ?e p?k? mi w pó? paznokie? od du?ego palca i odszed? do cia?a, heh), wi?c mia?em ostro podbit? adrenalin? i zamiast zwalnia? tempo, podkr?ci?em je ostro, bo ci?gle by?o w okolicach remisu. Przynios?o to zabójczy skutek, bowiem ostatecznie wygrali?my 16-toma punkami, ja rzuci?em ??cznie 10. Nice...

  PS. Knife: ból prostowników to rzeczywi?cie norma, niestety mi potrafi? zesztywnie? do tego stopnia, ?e nie mog? usta? na nogach. Kiedy? doprowadzi?em je do takiego stanu, ?e z najwy?szym trudem wróci?em do domu, przy ka?dym kroku wyj?c z bólu. Mam marn? elastyczno?? kr?gos?upa .
  Mój dziennik treningowy

  Komentarz


  • #63
   Ci??ko mi si? wczoraj zasypia?o, rano otworzy?em oczy i... skumulowany wysi?ek i niedospanie da?y ostro zna? o sobie, nie wiedzia?em co si? dzieje. Wklepa?em wi?c tylko w komór? info, ?e dotr? po 9-tej i poszed?em dalej w kim? . To by? strza? w 10-k?, bo dzi?ki temu jako? dzi? funkcjonuj? i spróbuj? zaraz nieco do?o?y? w wycisku .
   Mój dziennik treningowy

   Komentarz


   • #64
    TRENING 5A:

    1) WYCISKANIE LE??C / progresja co 10kg po 15 lub 10 lub 5 powtórze? / dodatkowo 1 seria docisku z dorzuconymi 10kg - 5x45kg, 5x55kg, 5x65kg, 5x75kg, 5x85kg, 5x95kg, 5x105kg, 5x115kg + docisk 5x125kg (poprzednio 5x100kg + docisk 5x110kg)
    ??czone z:
    2) SZRUGSY ZE SZTANG? z ci??arem jak wy?ej - 5x45kg, 5x55kg, 5x65kg, 5x75kg, 5x85kg, 5x95kg, 5x105, 5x115kg (poprzednio max 5x110kg)

    Superseria:
    3) WYCISKANIE SZEROKO OD CZUBKA G?OWY / progresja po 10kg na 15 lub 10 lub 5 powtórze? / dodatkowo 1 seria docisku z dorzuconymi 10kg - 5x45kg, 5x55kg, 5x65kg, 5x75kg, 5x85kg, 5x95kg, 5x105kg, 5x115kg + docisk 5x125kg (poprzednio 5x100kg + docisk 5x110kg)
    +
    4) ?CI?GANIE DR??KA WYCI?GU GÓRNEGO na luzie 3 serie po 15 lub 10 lub 5 powtórze? - 5,5,5x 12 sztabek, tj. ca?y stos (poprzednio 10,10,10x 10 sztabek)

    5) WSPI?CIA NA PALCE ZE SZTANG? NA TYLNYCH BARKACH / 1 seria, 100 powtórze? - zapomnia?em

    Seria sk?adana tymi samymi hantlami i t? sam? liczb? powtórze? (3 x):
    6) UNOSZENIE BOKIEM - 5,5,5 x 17kg
    7) UNOSZENIE BOKIEM W OPADZIE - 5,5,5 x 17kg
    8) PODCI?GANIE DO BRODY - 5,5,5 x 17kg (poprzednio wszystko z 13kg)
    BRZUCH - pomi?dzy powy?szymi seriami ??czonymi na barki / serie po 15 lub 10 lub 5 powtórze? - 5,5,5 x unoszenie tu?owia na sko?nej ?awce, g?ow? w dó? z 10kg na klacie

    Superseria:
    8) PROSTOWANIE RAMION (tempem 4s. góra + 4s. dó?)/na luzie 3 serie po 15 lub 10 lub 5 powtórze? - 5,5,5 x 10 sztabek, tj. ca?y stos+ dodatkowe 5kg (poprzednio mniej powolne 5,5,5 x 10 sztabek)
    9) UGINANIE RAMION (tempem 4s. góra + 4s. dó?) na luzie 3 serie po 15 lub 10 lub 5 powtórze? - 5,5,5 x 40kg (poprzednio 5,5,5 x 35kg)

    Komentarz:
    Co tu du?o mówi?... powraca moc . W wycisku asekurowa? Knife, wi?c poszed? komplet powtórze?, ale przy 4-tym i 5-tym ostro oderwa?em dup? od ?awki.
    Szrugsy bez szale?stw, bo chwyt jeszcze nie jest optymalny.
    Wyciskanie "barkowe" coraz lepiej, ale to jeszcze nie to. Przy drugim ruchu niedosmarowane prowadnice przytrzyma?y sztang? i Nitro pomóg?, ale potem ju? dalej robi?em sam. Docisk ze 125kg poszed? jak piórko.

    W ?ci?ganiu dr??ka i serii sk?adanej na barki dowali?em ci??aru za ostro, bo nie mia?em kartki z poprzednimi zapiskami, ale jako? wszystko posz?o . Prostowanie ju? musia?em robi? tempem 4s+4s, by tricepsy cokolwiek poczu?y, bicepsom dorzuci?em kolejne 5kg. Brzuch ca?y czas czuj? w okolicy pooperacyjnej, ale jako? si? trzyma kupy. Ogólnie wszystko do przodu.
    Mój dziennik treningowy

    Komentarz


    • #65
     ile zwykle zajmuje ci trening ?
     troch? ponad godzin? ?
     Kłopot polega na tym, że jeżeli w ogóle nie ryzykujesz, ryzykujesz jeszcze bardziej.
     J.B.

     Komentarz


     • #66
      Zapomnia?em dopisa?. Tym razem zaj?? 80 minut.
      Mój dziennik treningowy

      Komentarz


      • #67
       Skoro tak si?a idzie, to dowal kalorii i przymasuj jak dzik, b?dzie potem z czego rze?bi?.

       Tylko brzucha tak nie masuj jak ja
       musz? by? w czym? 'miszczem'.

       A suplementujesz co? teraz, bo przyznam si?, ?e nie doczyta?em je?li pisa?e? co? w tym temacie?

       Komentarz


       • #69
        Skupi?em si? na suplementacji oko?otreningowej i regeneracji.
        Przedtreningowo wal? pó? porcji starego XS, 1g wit. C oraz 4xAAKG (ale b?d? musia? zmniejszy? o po?ow?, bo mi jelita ostro po treningu buzuj?) + 2-3g jab?czanu, potreningowo 2/3 porcji Torrenta, 2g jab?czanu. Codziennie 2x5g gluty i 2/3 porcji ZMA przed snem.

        Brzucha nie chc? za du?ego wyhodowa?, wi?c wa?? si? co tydzie? i kontroluj? post?py wizualnie. Na ostre masowanie nie mam szans, bo nawet zjedzenie ca?ych 100g ry?u nie zawsze mi si? udaje . Nadrabiam to cz?stymi posi?kami.
        Ostatnio edytowany przez Hardened; [ARG:4 UNDEFINED].
        Mój dziennik treningowy

        Komentarz


        • #70
         Wczoraj dojecha?o troch? stuffu od Czarnego. Oczywi?cie musia?em to zgarn?? osobi?cie z poczty. W sumie rozumiem listonosza, mi tez si? to niewygodnie tacha?o na 4-te pi?tro. ?e?-sze? i Omega to te pozycje w standardowej cenie . Nie zastosowa?em perfidnego wybiegu ze skrzypem , wol? kupi? co?, co rzeczywi?cie si? przyda.         MRP z MHP (czeko) spróbowa?em jeszcze wczoraj i smakowa? wybornie, w cenie 4 z? za porcj? jest to zakup roku. Gdyby nie to, ?e ograniczam zapasy, to zdecydowanie nakupi?bym na za?. Bia?ko przestestuj? wieczorem, a Dark Matter bezpo?rednio po treningu. Recenzje Dark Matter na emeryka?skich stronach s? ostro wyjechane i – poza wybitnie pimpuj?cymi – wszyscy podkre?laj? wyczesane wype?nienie mi??ni po spo?yciu, wzrost si?y (tu raczej dzia?a efekt placebo) a nawet przyrost masy (heh, niektórzy to i po porcji carbo urosn? ), znaczn? redukcj? zakwasów, smak i konsystencj? z kosmosu oraz jeden ma?y szczegó?:

         " ... Kind of gross, but I used it one day and high bright green stool...”


         Musz? pogada? z Knifem „Dark Laksatorem” , czy to nie jego wpis.
         Ostatnio edytowany przez Hardened; [ARG:4 UNDEFINED].
         Mój dziennik treningowy

         Komentarz


         • #71
          TRENING 5B:

          1) PRZYSIADY ZE SZTANG? Z PRZODU / progresja co 10kg po 15 lub 10 lub 5 powtórze?, dodatkowo 1 seria przysiadów tylnych z do?o?onymi 10kg – 5x45kg, 5x55kg, 5x65kg 5x75kg, 5x85kg, 5x95kg, 5x105 + tylne 5x115kg (poprzednio 5x90kg + tylne 5x100kg)

          2) WSPI?CIA NA PALCE / 1 seria ze sztang? z przodu - ci??ar z przysiadów przednich + 10kg (ok. 20 powt) , 1 seria ze sztang? z ty?u - ci??ar z siadów tylnych + 10kg – 20x115kg, 50x125kg (poprzednio 20x100kg, 35x110kg)

          3) MARTWY CI?G / progresja co 10kg po 15 lub 10 lub 5 powtórze? – 5x45kg, 5x55kg, 5x65kg, 5x75kg, 5x85kg, 5x95kg, 5x105kg, 5x115kg, 5x125kg, 5x135kg, 3x145kg (poprzednio 5x110kg)

          4) UGINANIE NADGARSTKÓW ZE SZTANG? TRZYMAN? NACHWYTEM POD K?TEM 90st, 3 serie po 30 lub 20 lub 10 powtórze? - 3x10x27kg (poprzednio 3x10x25kg)

          5) UGINANIE NADGARSTKÓW ZE SZTANG?, PODCHWYT / na luzie, 3 serie po 15 lub 10 lub 5 powtórze? - 5x45kg, 5x45kg, 5x45kg (poprzednio serie z 42kg)


          Komentarz:
          Trening zaj?? 80 minut, przysiady musia?em zrobi? na hack-maszynie, wi?c nie szar?owa?em, bo prowadnice wymuszaj? ruch niekoniecznie optymalny. To tyle, bo super dokument leci w TV.
          Mój dziennik treningowy

          Komentarz


          • #72
           ale masz skoki ci??arów w porównaniu do poprzedniego treningu

           Komentarz


           • #73
            gites.

            zdr

            Komentarz


            • #74
             super, dobrze jest

             jak si? sprawdza przysiad przedni a po nim tylni?
             nie ma jaki? problemów?
             bo chc? wprowadzi? przedni, tylko nie wiem czy osobno tylni i przedni, czy przedni a po nim 2-3serie tylnego

             Pozdrawiam

             Komentarz


             • #75
              kiedy ja cie dogonie silowo
              tez chce tyle siekac w przednim...
              no dobra "troche" wiecej

              sledze caly czas - jest dobrze

              Komentarz

              Pracuję...
              X