Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Hardened - blog treningowy

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • #46
  XS masz star? czy now? wersje?
  1/2 wi?c strzelam ze star?
  bo nowa niby tak ju? nie klepie

  Pozdrawiam

  Komentarz


  • #47
   Widz? Hard, ?e b?dziesz dzikim. Masuj i poka? Knifeowi bicepsy przodem

   Komentarz


   • #48
    Maciek: tak, mam jeszcze star?.

    Tomot: .
    Mój dziennik treningowy

    Komentarz


    • #49
     ja pierdziele, ale koksy

     ja nawet po nowym XS przez ca?y cykl brania mia?em srak?; mocne skurczysy?stwo, cho? nie czu?em klepania itp

     Komentarz


     • #50
      Po ca?ej porcji starego XS'a to nawet Knife popuszcza? z zawora .
      Mój dziennik treningowy

      Komentarz


      • #51
       hahahahahaha

       u mnie to by?o tak: 30 min przed treningiem porcja XS, na trening na piechotk? jakie? 5 minutek, przebiera?em si?, rozgrzewka i...akcja kibel

       i tak zawsze na Xs-ie

       Komentarz


       • #52
        cynamon w duzych ilosciach zdrowy nie jest juz lepiej imbir . powodzenia.
        http://www.youtube.com/watch?v=zhAZ7ICogxY
        inspired by najsuchszy szczur.

        Komentarz


        • #53
         TRENING 10B:

         1) PRZYSIADY ZE SZTANG? Z PRZODU / progresja co 10kg po 15 lub 10 lub 5 powtórze?, dodatkowo 1 seria przysiadów tylnych z do?o?onymi 10kg – 10x45kg, 10x55kg, 10x65kg 10x75kg, 10x85kg, 8x95kg + tylne 10x105kg (poprzednio 10x70kg + tylne 10x80kg )

         2) WSPI?CIA NA PALCE / 1 seria ze sztang? z przodu - ci??ar z przysiadów przednich + 10kg (ok. 20 powt) , 1 seria ze sztang? z ty?u - ci??ar z siadów tylnych + 10kg – 20x105kg, 30x115kg (poprzednio 20x80kg, 35x90kg)

         3) MARTWY CI?G / progresja co 10kg po 15 lub 10 lub 5 powtórze? – 10x45kg, 10x55kg, 10x65kg, 10x75kg, 10x85kg, 10x95kg, 10x105kg, 10x115kg (poprzednio 10x80kg )

         4) UGINANIE NADGARSTKÓW ZE SZTANG? TRZYMAN? NACHWYTEM POD K?TEM 90st, 3 serie po 30 lub 20 lub 10 powtórze? - nie zrobi?em

         5) UGINANIE NADGARSTKÓW ZE SZTANG?, PODCHWYT / na luzie, 3 serie po 15 lub 10 lub 5 powtórze? - 10x40kg, 10x40kg, 10x40kg (poprzednio serie z 37kg)


         Komentarz:
         Dzisiaj Nitro nie by?o na si?owni, nikt nie pie.... li? jak pot?uczony i od razu doskona?y trening. W przysiadach zaatakowa?em ju? ostro i poprosi?em o asekuracj? Knife'a, bo pod tym wzgl?dem jest bezkonkurencyjny. Jak zacznie warcze? i krzycze? "Jedziesz!!!! Daleeeej!!!" to adrenalina ?wawiej kr??y we krwi i zawsze udaje si? do?o?y? par? powtórze? extra . Przednie 95kg zako?czy?em na 8-miu powtórzeniach, bo ju? przygarbi?em dolne plecy w ostatnim ruchu i poczu?em ból prostowników, a wiedzia?em, ?e jeszcze w perspektywie jest MC. Niemniej seryjka tylnych przysiadów ze 105kg posz?a bezproblemowo.

         Przy MC konkretnie zdr?twia?y i bola?y mnie prostowniki, wi?c ka?da seria by?a coraz wi?ksz? tortur?. Rozci?ga?em si?, ale niewiele to pomaga?o. Dojecha?em do seryjki ze 115kg i bior?c pod uwag?, ?e by?a to - bez wliczania wspi?? - 15-ta seria, okaza?a si? tego dnia by? maksem. Chwyt mam jeszcze s?aby, bo nachwyt skapitulowa? ju? po 7-mym powtórzeniu z tym ci??arem i zako?czy? musia?em przechwytem. Na 5-ki musz? zabra? magnezj?. Si? jeszcze generalnie odrobina by?a, ale dó? pleców wy? z bólu. ?wiczenie nr 4 odpu?ci?em w?a?nie z tego powodu.

         Trening zaj?? 80 minut (nieco czasu posz?o na asekuracj? No?ownika, no ale on te? po?wi?ca? wcze?niej swój czas...), po przyj?ciu do domu wzi??em szybk? gor?c? k?piel, porozci?ga?em si? dodatkowo i poprosi?em ?on?, by "rozbi?a" (bardziej pougniata?a jak dro?d?owe ciasto ) nieco pi?tami skostnia?e prostowniki. Zobaczymy czy te zabiegi co? da?y, bo je?li nie, to bardzo szybko skr?c? si? z bólu podczas jutrzejszej gry w kosza (ju? to kiedy? przerabia?em). Trzeba b?dzie wkrótce wyskoczy? na saun? i masa? pleców.


         PS. Rajtu?nik: a dlaczego cynamon nie jest wskazany? Czy max 3 ?y?eczki dziennie mog? spowodowa? jakie? negatywne efekty?
         Ostatnio edytowany przez Hardened; [ARG:4 UNDEFINED].
         Mój dziennik treningowy

         Komentarz


         • #54
          35kg skoku w martwym ci?gu
          i
          25kg w przysiadzie?????

          are you crezy?

          super, widz? ze forma pe?n? par? idzie

          tylko pozazdro?ci?
          Ostatnio edytowany przez Maciek; [ARG:4 UNDEFINED].

          Komentarz


          • #55
           nooo prostowniki po siadach juz sa mocno przy atakowane a mc je po prostu mia?d?y

           Komentarz


           • #56
            Progresja w stosunku do poprzedniego treningu zdumiewaj?ca.


            Szkodliwy cynamon


            W cynamonie oraz produktach z jego zawarto?ci? zakupionych w polskich sklepach wykryto gro?n? dla zdrowia kumaryn?. „?wiat Konsumenta” zleci? akredytowanemu laboratorium zmierzenie zawarto?ci kumaryny w produktach z polskiego rynku: w czterech markach cynamonu oraz w siedmiu produktach z jego zawarto?ci?, takich jak herbaty, p?atki ?niadaniowe, deser dla dzieci i guma do ?ucia.

            Co to jest kumaryna?
            Kumaryna to naturalna substancja zapachowa. Wyst?puje w niektórych ro?linach, g?ównie trawach, a tak?e w cynamonie – w najwi?kszych ilo?ciach w cynamonie gatunku cassia (Cinnamomum cassia). Jest on ta?szy i uznawany za gorszy od cynamonu cejlo?skiego (Cinnamomum zeylanicum), w którym znajduje si? znacznie mniej kumaryny. To kumaryna odpowiada za przyjemny zapach ?wie?ego siana. Jednak spo?ywana w zbyt du?ych ilo?ciach mo?e uszkadza? w?trob?. Zgodnie z unijnym prawem, obowi?zuj?cym równie? w Polsce, w produktach spo?ywczych maksymalna dopuszczalna zawarto?? kumaryny wynosi 2 mg/kg produktu.

            Jedynie w przypadku cynamonu jako przyprawy nie ma regulacji prawnych odno?nie limitu kumaryny. Mimo to wykryte ilo?ci kumaryny w badanym cynamonie s? alarmuj?ce. Naukowcy wyliczyli bowiem maksymaln? bezpieczn? dawk? kumaryny, jak? mo?emy dziennie spo?y?, czyli TDI (tolerable daily intake). Jest to 0,1 mg na kilogram masy cia?a. Czyli osoba wa??ca 60 kg mo?e bezpiecznie zje?? 6 mg kumaryny w ci?gu dnia. Z bada? „?wiata Konsumenta” wynika, ?e dawk? t? ?atwo przekroczy?, tym bardziej, ?e kumaryna trafia do organizmu z ró?nych ?róde?, w tym i z kosmetyków.

            Co wykaza?y badania?
            Badania wykonane na zlecenie „?wiata Konsumenta” wykaza?y, ?e w ka?dej testowanej próbce znajdowa?a si? kumaryna. W przypadku herbat badaniu poddano produkt suchy przed zaparzeniem.
            Oto zawarto?ci kumaryny wykryte przez laboratorium (w mg/kg):

            * Cynamon mielony Appetita: 3710
            * Cynamon mielony Kamis: 2510
            * Cynamon mielony Kotanyi: 2370
            * Cynamon mielony Prymat: 2280
            * Mus jab?kowy BoboVita Szarlotka z cynamonem: 0,6 (w tym przypadku zawarto?? kumaryny znajdowa?a si? poni?ej dozwolonego limitu)
            * Lipton Morocco mi?ta z przyprawami: 752
            * Tetley herbata z jab?kiem i cynamonem: 122
            * Herbapol herbata cynamonowa: 121
            * P?atki ?niadaniowe Cini Minis: 15,8
            * Pierniki Anna’s: 12,9
            * Guma do ?ucia Big Red Cinnamon: 5,1 (mie?ci si? w normie, poniewa? górna dopuszczalna granica zawarto?ci kumaryny w gumach jest wy?sza ni? w pozosta?ych produktach i wynosi 50 mg/kg)

            Wyniki dotycz? badanych partii produktów.

            Eksperci radz?, by ze wzgl?du na zawarto?? kumaryny cynamon je?? nie cz??ciej ni? jedn? porcj? raz w tygodniu.


            ?wiat Konsumenta
            http://www.swiatkonsumenta.pl

            Komentarz


            • #57
             no to nie?le,

             Komentarz


             • #58
              Maciek: Progresja jest spora, bo poprzednie ci??ary by?y z oczywistych wzgl?dów zachowawcze i po prostu odzyskuj? si??.

              Tomot: dzi?kuj? . Odstawiam; wol? by? mniej dorze?biony, za to ze zdrow? w?trob?.
              Mój dziennik treningowy

              Komentarz


              • #59
               Na s?aby chwyt bedziesz stosowal jakies
               dodatkowe cwiczenia czy myslisz,
               ze magnezja wystarczy ?

               Komentarz


               • #60
                ?wicz? przedramiona, lecz na sam na chwyt nic osobnego przy tym programie nie b?d? dorzuca?. Magnezja go nieco poprawi, a i z czasem b?dzie mocniejszy.

                PS. Dzi? mam zakwasy w wi?kszo?ci mi??ni ud i pleców (+ sko?nych brzucha), jakie posiadam... oraz we wszystkich mi??niach, jakich nie mam . Prostowniki nawalaj?, zastanawiam si? powa?nie czy uderzy? na kosza...
                Mój dziennik treningowy

                Komentarz

                Pracuję...
                X