Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Dosypki PH, NARKOTYKI I KOKS W SUPLEMENTACH DIETY: ALRI, GASPARI/2016.12.23

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Dosypki PH, NARKOTYKI I KOKS W SUPLEMENTACH DIETY: ALRI, GASPARI/2016.12.23

  Jest tego troch?, a wi?c po kolei.

  PROSZ? NIE KOPIOWA? TEGO OPRACOWANIA.

  Materia?y dodatkowe do tekstu: http://chomikuj.pl/BODY_FACTORY/SUPL...ementach+diety


  NOWY ART. I NOWE SKA?ONE "NATURALNE, SPALACZE T?USZCZU":

  http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/


  • w kolejnym produkcie “Supreme Slim 5.7” znalezio sk?adnik viagry oraz fenoloftalein? (mo?e dzia?a? jako ?rodek przeczyszczaj?cy, a przede wszystkim jest rakotwórcza) [11],
  • kolejny preparat „Ultimate Body Tox” zawiera – sibutramin?,
  • „Zi Su Body Fat Health II / Zi Su Shou Shen Ying Yang Su II” – chi?ski „naturalny” produkt zawiera sibutramin? oraz fenoloftalein? (rakotwórcza),
  • „Skinny Bee Diet” – sprzedawany poprzez liczne strony internetowe zawiera sibutramin?, desmethylsibutramin? oraz fenoloftalein? (rakotwórcza),
  • „Results” zawiera sibutramin? oraz fenoloftalein?
  • „Accelerator BOOST” zawiera fenoloftalein?,
  • „Natural Eruption” zawiera sibutramin?,
  • „Citrus’ Fit” – w sk?adzie mia?y by? nasiona cytryny, gorzka pomara?cza, l-karnityna, tamaryndowiec malabarski, zielona herbata, korze? imbiru, czy karczoch – tymczasem jest sibutramina oraz desmethylsibutramina,
  • „Adelgazantes R-II” – w sk?adzie mia? by? tamaryndowiec malabarski, najró?niejsze owoce – tymczasem jest sibutramina,
  • „Zi Xiu Tang Beauty Face” – w sk?adzie lek klasy SSRI (fluoksetyna) oraz fenoloftaleina (rakotwórcza),
  • „Ultimate Lean” – w sk?adzie jest sibutramina oraz desmethylsibutramina,
  • „Slim Fit X” – mia? zawiera?: aloe vera, nasiona cytryny, tamaryndowca malabarskiego – w sk?adzie jest sibutramina oraz desmethylsibutramina,
  • „Maxx Easy” – w sk?adzie jest sibutramina,
  • „Mang Luk Power Slim” – w sk?adzie jest sibutramina.

  cd. http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/

  ###


  TWARDY KOKS JAKO SUPLEMENTY DIETY - ZESTAWIENIE Z KSI??KI: DOPING IN SPORTS, PETERA HEMMERSBACHA
  1. KARY ZA HANDEL STERYDAMI ANABOLICZNO-ANDROGENNYMI DLA AMERYKA?SKICH PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW – W TYM 7 mln dolarów dla bodybuilding.com

  Prohormony to CI??KI DOPING, nie ?adne suplementy diety. Potwierdzi? to wyrok z 22 maja 2012 roku z USA, dotycz?cy sprzedawania pomi?dzy marcem 2006, a wrze?niem 2009 na witrynie bodybuilding.com pi?ciu „suplementów diety” takich jak: I Force Methadrol, Nutra Costal D-Stianozol, I Force Dymethazine, Rage RV5 oraz Genetic Edge Technologies (GET) SUS500. W tej grupie jest dymethazine. Za podobny handel ustalono grzywn? w wysoko?ci 7 milionów dolarów. Jak wida?, osobn? kar? dosta? producent – firma I Force, a osobn? dystrybutor bodybuilding.com.
  Pierwszy raz dimethazine pojawi? si? w suplementach w 2008 roku. W 2009 roku FDA wysun??o oskar?enie pod adresem jednego z dostawców suplementów, zwi?zane z handlem niedozwolonymi lekami, co zako?czy?o si? grzywn? wynosz?c? 125 000 dolarów USA. Dotyczy?o to firmy Tribravus Enterprises która w Kalifornii wyst?powa?a pod nazw? IForce Nutrition. 5 maja 2011 roku s?dzia B. Lynn Winmill okre?li? trzyletni okres próbny, na?o?y? wspomnian? kar? finansow? oraz poleci? wgl?d w sprawozdania finansowe spó?ki, nakaza? monitorowania oraz przeprowadzenie testów wszystkich produktów wypuszczanych na rynek przez Tribravus /IForce (pod k?tem zawarto?ci nielegalnych sterydów anaboliczno-androgennych). [11,12, 15].

  Sprawa dotyczy?a produktów:
  • 17aPheraFLEX (w istocie zawiera? desoxymethyltestosterone, madol, inny designer drug produkowany m.in. przez BALCO na potrzeby wyczynowych sportowców),
  • dymethazine (wiadomo, zmodyfikowany superdrol, metylowany drostanolone/masteron),
  • methadrol (jak wy?ej, w istocie zawiera? zmodyfikowany superdrol, metylowany drostanolone/masteron),


  Wg akt procesowych handel nielegalnymi substancjami rozpocz?? si? w lipcu 2007 i trwa? do 24 wrze?nia 2009 roku. [13] Ta sama firma zaliczy?a w 2010 roku wpadk? z Reversitolem – mia? by? suplementem diety, w istocie zawiera? Etioallochol-1,4-Diene-3,17-Dione; inhibitor aromatazy, ATD). [14] W 2013 roku FDA wyda?o w prasie ostrze?enie przed stosowaniem pewnego suplementu z witamin? B (w którym znaleziono dimethazine oraz klasyczny superdrol). To nie koniec historii, niedawno firma boryka?a si? z FDA w zwi?zku z umieszczaniem w suplementach (produkcie Conquer) Beta-metylfenyletylaminy (?MePEA,, BMPEA).


  REFERENCJE:
  1. http://www.doping.pl
  2. http://www.labrada.com/blog/labrada-...with-steroids/
  3. http://lib.law.virginia.edu/Garrett/...nterprises.pdf
  4. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm226259.htm
  5. http://www.fda.gov/ICECI/CriminalInv.../ucm254526.htm
  6. http://www.fda.gov/ICECI/CriminalInv.../ucm305494.htm


  2. ARTYKU? ZBIORCZY O DOSYPKACH: :

  Klasyfikacje sterydów anabolicznych, podstawy, rodzaje mieszanek, toksyczno?? prohormonów, ska?one suplementy [2016.02.25]

  Przyk?adowe ska?one SAA oraz innym dopingiem suplementy (m.in. na podstawie bada? Ameryka?skiej Agencji Antydopingowej) [7]:

  Firma: BLACK DRAGON LABS, produkt: HGH X, mia? zawiera? g?ównie zio?a (np. afryka?skie: fadogia agrestis czy bulbine natalensis), l-arginin? i witamin? B6, w ?rodku znaleziono preparat z grupy SARM, sklasyfikowany w kategorii S1 na li?cie antydopingowej – OSTARYN?,

  Firma: ATS LABS, [b]produkt 1024, mia? zawiera? izoflawony, w rzeczywisto?ci mia? prohormony takie jak Boldione (1,4-androstadiene-3,17-dione) oraz superdrol (methasteron),

  Firma: LG-Sciences, produkt Natodrol, mia? zawiera? same zio?a m.in. Tinospora Cordifolia, Cissus Quadrangularis, hibiskusa, Curculigo Orchoides w sk?adzie by?o DHEA, oraz methylclostebol (prohormon, zbli?ony do P-MAG),

  Firma LGI, produkt: EPI-10 – mia? zawiera? jeden PH, w ?rodku wykryto: metylowany testosteron, oranabol/ oxymesterone (pochodn? metylowanego testosteronu: 4-Hydroxy-17alpha-methyltestosterone) oraz superdrol (methasteron),

  Firma: XCEL SPORT NUTRITION, produkt: REAPER DNA RESURRECTION – w sk?adzie znaleziono np. metylowany testosteron, ostaryn? (SARM) oraz methasteron ((2[alpha],17[alpha]-dimethyl-5[alpha]-androstan-17[beta]-ol-3-one)) – lepiej znany jako superdrol,

  bardzo smutny jest fakt, i? superdrol (methasteron) sprzedawano jako suplement diety (m.in. na polskich aukcjach internetowych), a jest to jeden z najbardziej toksycznych dla w?troby ?rodków na rynku (mo?e uszkodzi? równie? nerki). Jeden z pacjentów cytowany w literaturze, rasy kaukaskiej, w wieku 42 lat – ledwie po 100 tabletkach superdrolu dosta? ?ó?taczki, wysypki, straci? 9 kg wagi, jego mocz nabra? ciemnego koloru, wska?niki w?trobowe mocno przekracza?y norm?. Poziom bilirubiny wynosi? 41.2 mg/dl – a wi?c 27-krotnie zosta?a przekroczona norma (uszkodzenie w?troby) [8] Superdrol uszkadza nerki i w?trob?, niestety ci?gle istnieje w obiegu, jest dodawany do szeregu „suplementów” z USA,

  W produkcie DR1 firmy Complete Nutrition maj?cym mie? w sk?adzie DHEA, bioperyn?, cynk i wyci?gi ro?linne WADA (agencja antydopingowa) oznaczy?a: prohormony, pseudoefedryn?, efedryn?, metylowan? efedryn?, sterydy m.in. masteron (drostanolone) oraz inhibitor aromatazy (formestane). Czyli kupujesz „suplement”, a otrzymujesz po?ow? produktów dost?pnych na czarnym rynku

  Mechabol (Antaeus Labs) – w sk?adzie tego produktu wykryto nie tylko metanabol, superdrol (metylowany drostalone), metylowany testosteron, oxymesterone (oranabol; metylowana wersja testosteronu) jak i oral-turinabol (stosowany w NRD) oraz trenbolone (uwa?any za jeden z najsilniejszych sterydów). Ogólnie w jednym produkcie upakowano najci??szego kalibru sterydy anaboliczno-androgenne,

  Firma: ALRI, produkt: ERGOMAX LMG (zawiera? steryd: DMT, czyli Desoxymethyltestosterone, madol – designer drug opracowany przez BALCO),

  Firma: ALRI, produkt: prostanozol (zawiera? odpowiednik winstrolu – stanozololu)

  Firma: ALRI, produkt: JUNGLE WARFARE (jak si? okaza?o, JW “blokowa?” produkcj? endogennego testosteronu, mia? zwiera? 5a-dehydro-etiocholane-1,4,6-trien-3-one-17-ol a ZAWIERA? METYLOWANY TESTOSTERON!)

  Nie warto si?ga? po „prohormony”, w wielu wypadkach s? bardziej toksyczne od SAA.

  Przyk?adowo:

  - „Muscle Fortress Methyl V-Test” – 36 latek – uszkodzenie w?troby (osiemnastokrotne przekroczenie normy) oraz ?ó?taczka [1]. 21-latek “ultra Mass Stack” cholestatyczne zapalenie w?troby, powi?kszenie w?troby, ?ó?taczka, wymioty przez 6 tygodni oraz ?wi?d [1],

  - 3b-hydroxy-5a-androst-1-en-17-one (1-Androsterone) – uszkodzenie w?troby, nerek i serca ju? po 4 tygodniach stosowania [2],

  - 26-latek, stosowa? przez 4 tygodnie Super DMZ Rx 2.0 (Blackstone Labs), ph zawiera 10 mg metylstenbolonu (podobny do superdrolu, budowa: 2,17?-Dimethyl-5?-androsta-1-en-17?-ol-3-one) oraz 10 mg dymethazine (zwyk?y methasteron/superdrol, w podwójnej cz?steczce; 17?-hydroxy-2?,17?-dimethyl-5?-androstan-3-one-azine). Po 3 tygodniach ?ciemnia? mu mocz, po 4 wyst?pi?a ?ó?taczka cholestatyczna, ALAT/ALT (Aminotransferaza alaninowa) wyniós? 269 (sze?ciokrotne przekroczenie normy), aspAT/AST (Aminotransferaza asparaginianowa) 154 (norma do 45 IU/l), norma dla ALP by?a przekroczona dwukrotnie (cholestaza) [13]
  WI?CEJ:
  Klasyfikacje sterydów anabolicznych, podstawy, rodzaje mieszanek, toksyczno?? prohormonów, ska?one suplementy [2016.02.25]  3. Najs?ynniejsze przypadki nadu?y? z ostatnich kilku lat dotycz? firmy ALRI:

  W ALRI Impact Ultra by? FORMESTANE, inhibitor aromatazy,
  • W „spalaczu t?uszczu” VENOM HYPERDRIVE 3.0 znaleziono sibutramin? (wycofany, farmakologiczny ?rodek do leczenia oty?o?ci),
  ERGOMAX LMG (zawiera? steryd: DMT, czyli Desoxymethyltestosterone, madol – designer drug opracowany przez BALCO),
  PROSTANOZOL (zawiera? odpowiednik winstrolu – stanozololu)
  JUNGLE WARFARE (jak si? okaza?o, JW "blokowa?" produkcj? endogennego testosteronu, mia? zwiera? 5a-dehydro-etiocholane-1,4,6-trien-3-one-17-ol, a zawiera? metylowany testosteron!)
  METHOXY-TRN – wewn?trz znaleziono oraln? wersj? trenbolonu (o znacznie s?abszym dzia?aniu),

  Wiele przypadków odnotowano u Gaspari Nutrition:  W produkcie DETONATE znaleziono analog meamfetaminy oraz jej kilka pochodnych (dane WADA),
  W produkcie SPIRODEX - geranium/DMAA (obecnie wycofane),
  HALODROL-50 – zawiera? lekko zmodyfikowany s?ynny steryd anaboliczno-androgenny opracowany na potrzeby sportowców z NRD (oral turinanbol). Ale to nie wszystko w halodrolu znaleziono równie? DMT (madol),
  NOVEDEX XTREME / NOVEDEX XT (ATD) – móg? powodowa? pozytywny wyniki testu antydopingowego (w moczu osób stosuj?cych NOVEDEX znajdowano ?ladowe ilo?ci boldenonu i jego metabolitów),
  Wi?cej: Sterydy i prohormony w suplementach – czy wiesz, co jesz?


  ##

  4. SPRAWY DOSYPEK FARMAKOLOGII W CHI?SKICH ZIO?ACH I SPALACZACH T?USZCZU - TEMAT RZEKA:  MERIDIA - MEITZANG.


  ###

  5. Stwierdzono, m.in. ?ladowe ilo?ci winstrolu i metanabolu nawet w magnezie, witaminie C oraz multiwitaminach!

  SUPLEMENTY A DOPING - DOSYPKI

  ORAZ

  PREZENTACJA O DOSYPKACH W SUPLEMENTACH

  ###


  6. NOWE DANE OD AMERYKA?SKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ: 2013.10.21


  Driven Sports - CRAZE

  W sk?adzie WADA znalaz?a AMFETAMIN?!

  Lot 1202487 Contains amphetamine; N-methylphenethylamine, beta-methylphenethylamine, ethylamphetamine

  Gaspari Nutrition - DETONATE

  Znaleziono m.in. AMFETAMIN?!


  Testing reveals Lot 1302389 contains beta-Methylphenethylamine, N-Methylphenethylamine, Ethylamphetamine, and Amphetamine

  Antaeus Labs - Mechabol (purchased Feb 2013) ZAWIERA?

  Methandienone, Methasterone, Methyltestosterone, Oxymesterone, Turinabol-oral, Methylclostebol, Norbolethone, Trenbolone
  Nutrex Research - Lipo-6 Black Hers (Lot# 10015791) ZAWIERA?

  Contains methyhexaneamine, methylsynephrine (oxilofrine), octopamine
  War-Pharma - Pro-DMZ (Lot 6-663)

  ZAWIERA?

  Contains 4-Androstenedione, Methasterone, Oxymetholone, 5-Androsten-3, 17-dione

  Complete Nutrition - DR 1

  Czego tam nie ma? Nie do??,?e PH to jeszcze pseudoefedryna, efedryna, metylowana efedryna, masteron (drostanolone), inhibitor aromatazy (formestane)

  Lot# PB0079412 contains 4-Androsten-3,6,17-trione, formestane, 4-Androstenedione, drostanolone, 4-Androsten-3ß,17a-diol, 4-Androsten-3a,17ß-diol, cathine, ephedrine, methylephedrine, N-methylphenethylamine, psuedoephedrine.

  WI?CEJ: http://www.usada.org/supplement411/high-risk-list

  LUB

  http://www.body-factory.pl/attachmen...1&d=1382339780

  ###

  7. DU?Y ART. Problem Zanieczyszczenia Od?ywek ?rodkami Uznanymi Za Dopinguj?ce W Sporcie

  AUTORZY: Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska1, Zbigniew Obmi?ski,Ewa Turek-Lepa, Ryszard Grucza

  Zak?ad Bada? Antydopingowych, Instytut Sportu, Warszawa Zak?ad Endokrynologii, Instytut Sportu, Warszawa


  Problem zanieczyszczenia od?ywek i ?rodków wspomagaj?cych, stosowanych przez sportowców, zwi?zany jest z potencjalnym niebezpiecze?stwem pozytywnych wyników bada? antydopingo ch u zawodników nie.wiadomych obecno?ci zakazanych zwi?zków w dozwo nych preparatach. Badania przeprowadzone przez wiele laboratoriów tydopingowych na ?wiecie potwierdzi?y, ?e problem jest powa?ny i nie mo?na go lekcewa?y? Na prze?omie XX i XXI wieku w wielu krajach odnotowano wzrost przypadków wykrycia nandrolonu w pobranych do bada? antydopingowych próbkach moczu sportowców. Przyk?adowo, w Wielkiej Brytanii w 1999 nandrolon stwierdzono w 0,29% badanych próbek. W poprzednich 11 latach wska?nik ten mie??i? si? w granicach 0,02 . 0,22% (?rednia wynosi?a 0,10%) (1). Tak?e w Zak?adzie Bada? Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie zaobserwowano coraz wi?cej próbek pozytywnych z nandrolonem (2). Podobnie by?o we W?oszech, co t?umaczono m.in. przyjmowaniem przez sportowców bardzo wysokich dawek suplementów od?ywczych, a tak?e od?ywek zanieczyszczonych prohormonami i steroidami anaboliczno-androgennymi (3). Co ciekawe, we wszystkich próbkach analizowanych w latach 1993-2001 przez laboratoria akredytowane przez Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), wska?nik nandrolonu nie ulega? znacz?cym wahaniom i mie??i? si? w granicach 0,24 . 0,28% (4). Jednak systematycznie wzrasta?a liczba próbek z nandrolonem w grupie pozytywnych przypadków dotycz?cych tylko steroidów anaboliczno-androgennych, z ok. 23% w roku 1994 do ponad 30% w 1998 (5).

  Szerokim echem w ?wiecie sportu odbi? si? przypadek niemieckiego lekkoatlety, mistrza olimpijskiego z Barcelony w biegu na 5 km, Dietera Baumanna, u którego w listopadzie 1999 roku stwierdzono obecno?? nandrolonu. W grudniu tego? roku, po badaniach przeprowadzonych w laboratorium antydopingowym w Kolonii, poinformowano, ?e mo?liwym ?ród?em zabronionego steroidu by?a... pasta do z?bów. Zidentyfikowano w niej m.in. norandrostendion(6) Ten przypadek i wiele innych spowodowa?, ?e laboratoria antydopingowe bli?ej zainteresowa?y si? problemem mo?liwo?ci wyst?pienia pozytywnych wyników bada? antydopingowych u zawodników nie.wiadomych tego, ?e mog? przyjmowa?a niedozwolone w sporcie substancje. Od 1996 roku na rynku ameryka?skim pojawi?y si?w sprzeda?y prohormony, które zgodnie z regulacjami MKOl (8) by?y zabronione dla sportowców, ale mimo to sta?y si? ?atwo dost?pne w sklepach oferuj?cych ró?ne suplementy zarówno amatorom, jak i zawodnikom wyczynowym. Ponadto wiele doniesie? naukowych wskazywa?o, ?e tzw. niehormonalne suplementy od?ywcze, np. witaminy, minera?y i aminokwasy mog? by?a zanieczyszczone w?a?nie prohormonami, których producenci nie deklarowali w sk?adzie oferowanych przez siebie preparatów (9) Ju? wyniki pierwszych bada?, opublikowanych przez pracowników laboratorium w Kolonii, potwierdzi?y ten fakt.

  W niemieckiej placówce zbadano 153 niehormonalne suplementy na obecno?? w nich prohormonów. A? 18 z nich zawiera?o nie wymienione przez producentów prohormony, z czego w 15 przypadkach by?y to prohormony nandrolonu. Wykryto je w tabletkach, kapsu?kach, proszku, ampu?kach do picia i roztworach oleistych. Zgodnie z danymi na etykietach powinny w nich znajdowa?a si? jedynie: karnityna, kreatyna, witaminy i minera?y, Tribulus terrestris, ryboza, aminokwasy z rozga??zionymi ?a?cuchami w?glowymi, ketoglutaran ornityny, cynk, pirogronian, chryzyna, sprz??ony kwas linolowy, ekstrakty ro?linne i glutamina (10).

  Badania niehormonalnych suplement ów na obecno?? steroidów anaboliczno- androgennych, prowadzone w laboratorium antydopingowym w Kolonii, by?y kontynuowane w ramach projektu realizowanego na zlecenie MKOl. W okresie od pa?dziernika 2000 do listopada 2001 przeanalizowano 634 produkty. A? 94 zawiera?y niedeklarowane steroidy anabolicznoandrogenne, co stanowi?o 14,8% przebadanych próbek.

  Najwi?cej zanieczyszczonych suplementów by?o zakupionych w:

  * Holandii (25,8%),
  * Austrii (22,7%),
  * Wielkiej Brytanii (18,8%)
  * i USA (18,8%).

  Co ciekawe, badane suplementy pochodzi?y od 215 dostawców z 13 krajów, ale zanieczyszczenia dotyczy?y preparatów produkowanych wy??cznie w 5 pa?stwach: USA, Holandii, Wielkiej Brytanii, W?oszech i Niemczech (11, 12) .


  W szwajcarskim laboratorium w Lozannie przebadano 75 suplementów produkowanych przez ró?ne firmy (69 z USA, 6 ze Szwajcarii) i stosowanych przez sportowców. Podzielono je na 8 klas: prohormony; preparaty kreatyny; proteiny i aminokwasy; naturalne produkty ro?linne; ro?linne diuretyki; preparaty energizuj?ce, witaminy i antyoksydanty; psychostymulanty; spalacze t?uszczów. W 7 z 17 preparatów z grupy prohormonów wykryto inne substancje, ni? deklarowane przez producenta, co stanowi?o 41% pozytywnych przypadków w grupie prohormonów i 9% w ca?ej grupie przebadanych suplementów. W?ród zidentyfikowanych, a niewymienionych zwi?zków by?y androstendiol, androstendion i testosteron . W dwóch przypadkach w ogóle nie stwierdzono w preparatach obecno?ci substancji deklarowanych przez producenta. W grupie psychostymulantów w 2 z 6 preparatów, w sk?adzie których producenci deklarowali obecno??a ekstraktu z Ephedra ub Ma-Huang, wykryto efedryn?, pseudoefedryn? i kofein?. W jednym z tych preparatów st??enie efedryny by?o tak wysokie, ?e wystarczy?o za?y? jedn? kapsu?k? przed zawodami, aby uzyska?a pozytywny wynik kontroli antydopingowej, tzn. by zosta?o przekroczone dopuszczalne st??enie efedryny w moczu sportowca , tj. 10 ug/ml (13). Tak?e badania wykonane przez zespó? laboratorium antydopingowego w Seibersdorfie wykaza?y, ?e znaczny procent od?ywek dost?pnych w Austrii zawiera niedeklarowane przez producentów steroidy (22% z 54 produktów). Zidentyfikowanymi zwi?zkami by?y norandrostendion, norandrostendiol, androstadiendon i dehydroepiandrosteron (14).

  W laboratorium w Bukareszcie przeprowadzono badania 4 preparatów dost?pnych w Rumunii (Pro Anabolik, Natura Sterol Extreme, Animal Stak, Tribulus Terrestris), spo?ywanych m.in. przez sportowców, u których wyniki bada? antydopingowych by?y pozytywne. Badano moczochotników, którzy przyjmowali przez tydzie?, 3 razy dziennie, po 250 mg wymienionych preparatów. Producent suplementu o nazwie Animal Stak deklarowa? w jego sk?adzie m.in. 19-nor-5- androstendion, 5-androstendiol, DHEA, 4- androstendion i Tribulus. Na etykiecie Pro Anabolik nie podano ?adnego prohormonu i steroidu anaboliczno-androgennego. We wszystkich próbkach pobranych w czasie czterech dni od momentu zako?czenia przyjmowania od?ywek stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego st??enia 19-norandrosteronu (uzyskane warto?ci mie??i?y si? w przedziale 10-145 ng/ml), a stosunek testosteronu do epistestosteronu (T/E), mimo ?e si? zmienia? (w granicach 0,8 . 3,9), to mie??i? si? w dozwolonym limicie (<6). Przekroczony próg dla 19-norandrosteronu odnotowano tak?e po przyj?ciu pozosta?ych suplement ów, ale warto?ci by?y znacznie ni?sze (do 10 ng/ml), a dodatkowo nie stwierdzono zmian w stosunku T/E (15).

  W przebadanych przez laboratorium w Bloemfontein 30 od?ywkach, dost?pnych w sklepach dla sportowców w Republice Po?udniowej Afryki, a? w 12 (40%) wykryto substancje znajduj?ce si? na li??ie zabronionej WADA. W o?miu preparatach by?y to prohormony, a w czterech: stymulanty. Jednak tylko w dwóch przypadkach stwierdzono obecno??a prohormonów, które nie by?y wymienione przez producenta. Przeprowadzono równie? badanie moczu ochotnika, który przyj?? preparat zawieraj ?cy niedeklarowane zwi?zki: 19-nor-4-androstendion i 4-androsten-3,17-dion. Wyniki pokaza?y, ?e wystarczy spo?y?a tylko jedn? kapsu?k? (rekomendowana na etykiecie dawka by?a du?o wy?sza), aby przekroczy?a dozwolone dla 19-norandrosteronu (metabolitu nandrolonu) st??enie w moczu sportowca, tj. 2 ng/ml. Etykiety na preparatach, w których wykryto stymulanty, informowa ?y jedynie, ?e w sk?ad tych suplementów wchodz? m.in. ekstrakty ro?linne (16).

  O tym, ?e suplementy mog? by?a zanieczyszczone nie tylko prohormonami i/lub steroidami anaboliczno-androgennymi, informuj? m.in. publikacje pracowników laboratorium z Kolonii. Z przebadanych na obecno?? stymulantów 110 preparatów, dost?pnych na mi?dzynarodowym rynku, ponad 10% zawiera?o kofein? lub efedryny, które nie by?y deklarowane w sk?adzie oferowanych produktów. A spo?ycie takich suplementów zgodnie z rekomendacj? producenta powodowa?o przyj?cie dziennie 200 mg kofeiny lub 3 mg efedryny (17). Jednak od 1 stycznia 2004 roku kofeina nie figuruje ju? na li??ie zabronionej WADA (18, 19)

  W Zak?adzie Bada? Antydopingowych w Warszawie przebadano 21 od?ywek dost?pnych w Polsce, które przyjmowali nie tylko sportowcy amatorzy, ale tak?e zawodnicy kadry narodowej wielu dyscyplin. W 4 przypadkach (co daje 19%) stwierdzono, ?e przebadane od?ywki (wszystkie wyprodukowane w USA) by?y zanieczyszczone. W dwóch z nich , w których . zgodnie z deklaracj? producenta mia?y znajdowa?a si? jedynie czysta farmakologicznie kreatyna po??czona z cz?steczk? kwasu fosforowego i kwasu nikotynowego oraz pirogronian i witamina C, znalezion androstendion. Kolejny preparat mia? by?a mieszank ? 4-androstendiolu i cyklodekstryny, a zawiera? dodatkowo testosteron i 5-androstendiol. Czwarty by? reklamowany jako czysta kofeina, ale wykryto w nim tak?e androstendion i 19-nor-4-androsten-3,17- dion .

  Podsumowuj?c przedstawione niepokoj?ce dane dotycz?ce zanieczyszczenia suplementów nale?y zwróci?a uwag? na fakt, ?e od?ywki s? preparatami dopuszczonymi przez Food and Drug Administration (FDA) do wolnej sprzeda?y (bez recept). S? dost?pne m.in. w sklepach, na stoiskach ze zdrow? ?ywno?ci? i za po?rednictwem internetu. Przy za?o?eniu, ?e s? to substancje naturalne i ca?kowicie nieszkodliwe dla zdrowia, nie wymaga si? od producentów posiadania patentu na ich wytwarzanie. Nie obowi?zuj? ich tak?e rygorystyczne procedury badawcze dotycz?ce efektów dzia?ania (korzystnych i niekorzystnych, jak to w przypadku leków dopuszczonych na rynek farmaceutyczny). Nie ma te? podobnych rygorystycznych przepis ów w zakresie produkcji, standaryzacji i kontroli jako?ci od?ywek. Z tego powodu do?? cz?sto zawieraj? one substancje niedeklarowane przez producenta (20, 21). Cz?sto nie s? nawet jednolite w obr?bie tej samej serii produkcyjnej.

  Na potwierdzenie mo?na przytoczy?a badania przeprowadzone w laboratorium w Los Angeles. Przebadano tam 44 kapsu?ki, pochodz?ce od 9 producentów, polecane jako preparaty androstendionu. W kapsu?kach jednej z firm w ogóle nie stwierdzono obecno?ci androstendionu, w innych jego zawarto?? waha?a si? w granicach 35.168 mg (a podkre?li? nale?y fakt, ?e wszystkie przebadane preparaty mia?y, wg producentów, zawiera?a 100 mg badanej substancji). We wszystkich kapsu?kach wykryto zanieczyszczenia, z tym ?e w preparatach dwóch firm stanowi?y one poni?ej 0,1%, w pozosta?ych powy?ej 1%. Ponadto w produkcie jednej z firm stwierdzono obecno??a testosteronu w ?redniej dawce 10 mg w kapsu?ce (22) Faktem jest, ?e suplementy ?ywieniowe odgrywaj? znacz?c? rol? jako ?rodki wspomagaj ?ce trening sportowców wyczynowych i maj? wp?ywa?a na zwi?kszenie mo?liwo?ci rozwoju wydolno?ci fizycznej. Z bada? przeprowadzonych w?ród norweskich sportowców wynika, ?e g?ównie trenerzy (58%) i lekarze (26%) zalecaj? m??czyznom stosowanie od?ywek. Podobnie w?ród trenuj?cych kobiet, trenerzy (52%) w wi?kszym stopniu ni? lekarze (37%) decyduj? o wspomaganiu treningu od?ywkami (23). Autorzy uwa?aj? taki stan za niepokoj?cy, gdy? doradztwo odno?nie do polityki ?ywieniowej lub legalnego wspomagania farmakologicznego, jakim jest stosowanie od?ywek, nie powinno pozostawa?a w gestii personelu niemedycznego, z uwagi na mo?liwo?? ubocznych efektów suplementacji. Producenci od?ywek zawieraj?cych kompozycje np. wolnych aminokwasów, kreatyn?, karnityn?, HMB i wiele innych przekonuj? ?rodowisko sportowe, ?e s? to ?rodki bardzo skuteczne i przydatne dla ci??ko trenuj?cych wyczynowców, gdy? przy rosn?cych z roku na rok obci?- ?eniach fizycznych naturalna dieta nie mo?e pokry? zapotrzebowania organizmu na wybrane sk?adniki. W wydawanych folderach coraz cz??ciej cytowane s? artyku?y z fachowego pi?miennictwa, opisuj?ce do?wiadczenia, z których wynika, ?e po okresie treningu wspomaganym konkretn? od?ywk? wzrost si?y lub wydolno?ci jest wi?kszy ni? w podobnych warunkach bez wspomagania. Natomiast brak bada? nad odleg?ym w czasie wp?ywem od?ywek na zdrowie. W ?rodowiskach sportowych powszechnie uwa?a si?, ?e nie ma zagro?enia dla zdrowia, jednak ostatnio w fachowej literaturze pojawiaj? si? sugestie, ?e nale?y bra?a pod uwag? ryzyko pogorszenia si? stanu zdrowia, szczególnie po d?ugotrwa?ym okresie ich stosowania (24, 25, 26).


  Rozwa?aj?c niebezpiecze?stwo przyjmowania przez sportowców wielu preparatów dost?pnych w sklepach, tak?e ze wzgl?du na mo?liwy pozytywny wynik bada? antydopingowych, warto jeszcze zastanowi? si? nad sensem i celowo?ci? podawania niektórych od?ywek, zw?aszcza ?e wiele bada? nie potwierdza ich reklamowanego wspania?ego dzia?ania. Przyk?adem mo?e by?a popularny w?ród sportowc ów Tribulus terrestris, preparat pochodzenia ro?linnego, zawieraj?cy biologicznie czynne alkaloidy, reguluj?cy w organizmie syntez? naturalnego testosteronu i hamuj?cy jego naturalny, fizjologiczny ubytek (27). Belgowie przeprowadzili badania preparatu Tribulin, reklamowanego przez ?ród?a internetowe jako ?rodek stymuluj?cy produkcj? LH i w konsekwencji produkcj? testosteronu. Tabletka tego suplementu zawiera 250 mg Tribulus terrestris. Dwóm ochotnikom podawano po dwie tabletki - trzy razy dziennie, przez pi??a dni. Mocz do analiz pobierano trzykrotnie w ci?gu doby, o sta?ych porach, w okresie 5 dni przed podaniem Tribulinu, w trakcie jego za?ywania i 5 dni po przyj?ciu ostatniej dawki. W ci?gu 15 dni bada? nie zaobserwowano istotnych ró?nic w st??eniu testosteronu i LH oraz stosunku T/E (28) ?wiatowa Agencja Antydopingowa i Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski, dostrzegaj?c niebezpiecze?stwo w zanieczyszczeniu suplementów ?rodkami uznanymi za dopinguj?ce w sporcie, próbuj? rozwi?za?a ten problem m.in. poprzez monitorowanie rynku i zach?canie producentów do certyfikowania swoich wyrobów. Ostatnio w?ród ameryka?skich konsumentów od?ywek i specjalistów od opieki medycznej coraz cz???iej podejmowane s? próby wymuszenia na producentach podawania pe?nej informacji o sk?adzie preparatów. FDA zaczyna sk?ania?a si? do tych g?osów i planuje poprawi?a regulacje prawne m.in. poprzez wprowadzenie certyfikatu jako?ci opartego na kontroli zgodno?ci deklarowanego sk?adu z rzeczywistym (29). ?wiatowa Agencja Antydopingowa stworzy?a program (WADA Q&As 2004) dotycz?cy suplementacji ?ywienia. Organizacje antydopingowe, lekarze i naukowcy, elity sportowe oraz przedstawiciele rz?dów wielu pa?stw nawi?zali wspó?prac? w celu poszukiwania rozwi?za? problemu zanieczyszczonych od?ywek. Program ma na celu mi?dzy innymi: . stworzenie ogólnodost?pnej .wiatowej bazy od?ywek, . testowanie od?ywek i wydawanie certyfikat ów, . stworzenie regulacji dotycz?cych: poprawy jako?ci preparatów, minimalizowania ich
  kontaminacji oraz podawania rzetelnych danych na etykietach, stworzenie regulacji prawnych dotycz?cych zdrowia publicznego, ochrony konsumenta i edukacji.

  Rozpowszechniane w ?rodowisku sportowym informacje, ?e od?ywki mog? by?a ?ród?em egzogennych hormonów i stwarza ?a niebezpiecze?stwo pozytywnych wyników kontroliantydopingowych spowodowa?y wi?ksz? rozwag? przy wyborze producentów i dostawców. Wci?? jednak sportowcy bior? na siebie ryzyko stosowania od?ywek i dozwolonych ?rodków wspomagaj?cych trening.

  AUTORZY: Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska1, Zbigniew Obmi?ski,Ewa Turek-Lepa, Ryszard Grucza

  Zak?ad Bada? Antydopingowych, Instytut Sportu, Warszawa Zak?ad Endokrynologii, Instytut Sportu, Warszawa

  ?ród?o: http://www.medicinasportiva.pl/new/pliki/4_2004_02.pdf  8. SPRAWA SPRZED KILKU LAT I "DOSYPKI" W SUPLEMENTACH FIRM m.in. ameryka?skich:
  9.WPADKA Z VENOMEM (ALRI) I SIBUTRAMIN? ORAZ KILKUDZIESI?CIOMA INNYMI PRODUKTAMI DO ODCHUDZANIA

  Sibutramina - to ?rodek s?u??cy do farmakologicznego leczenia oty?o?ci, posiada wiele skutków ubocznych. Po wykryciu wersja HYPERDRIVE 3.0 polecia?a na zbity pysk ze sklepów A wesz?a LEGALNA wersja GLOBAL która nie ma 1/10 mocny poprzedniego preparatu

  ?ród?o: http://www.pharmpro.com/ShowPR.aspx?...&CommonCount=0

  http://www.medicalnewstoday.com/articles/134169.php

  Ze strona FDA- obecnie niedost?pnej (?) Wyci?gn??em z archiwów GOOGLE'a

  PRODUKT NAZWA HANDLOWA I JEGO "DOSYPKA"

  1. 2 Day Diet - sibutramine
  2. 2 Day Diet Slim Advance - sibutramine
  3. 2x Powerful Slimming - sibutramine
  4. 3 Day Diet - sibutramine
  5. 3 Days Fit - sibutramine
  6. 3x Slimming Power – sibutramine, phenytoin
  7. 5x Imelda Perfect Slimming - sibutramine
  8. 7 Day Herbal Slim - sibutramine
  9. 7 Days Diet - sibutramine
  10. 7 Diet - sibutramine
  11. 7 Diet Day/Night Formula - sibutramine
  12. 8 Factor Diet – sibutramine, phenolphthalein
  13. Eight Factor Diet - sibutramine
  14. 21 Double Slim - sibutramine
  15. 24 Hours Diet – sibutramine, phenolphthalein
  16. 999 Fitness Essence - sibutramine
  17. BioEmagrecim, sample 1 – fenproporex
  BioEmagrecim, sample 2 – fluoxetine, furosemide
  18. Body Creator – sibutramine
  19. Body Shaping - sibutramine
  20. Body Slimming - sibutramine
  21. Cosmo Slim - sibutramine
  22. Extrim Plus – sibutramine, phenytoin
  23. Extrim Plus 24 Hour Reburn - sibutramine
  24. Fasting Diet - sibutramine
  25. Fatloss Slimming – sibutramine, phenolphthalein
  26. GMP – sibutramine
  27. Herbal Xenicol - cetilistat
  28. Imelda Fat Reducer - sibutramine
  29. Imelda Perfect Slim – sibutramine, phenolphthalein
  30. JM Fat Reducer - sibutramine
  31. Lida DaiDaihua - sibutramine
  32. Meili - sibutramine
  33. Meizitang - sibutramine
  34. Miaozi MeiMiaoQianZiJiaoNang - sibutramine
  35. Miaozi Slim Capsules - sibutramine
  36. Natural Model - sibutramine
  37. Perfect Slim - sibutramine
  38. Perfect Slim 5x – sibutramine, phenolphthalein
  39. Perfect Slim Up – sibutramine
  40. Phyto Shape - rimonabant
  41. Powerful Slim - sibutramine
  42. ProSlim Plus - sibutramine
  43. Reduce Weihgt - sibutramine
  44. Royal Slimming Formula – sibutramine, phenolphthalein
  45. Sana Plus - sibutramine
  46. Slim 3 in 1 - sibutramine
  47. Slim 3 in 1 Extra Slim Formula - sibutramine
  48. Slim 3 in 1 Extra Slim Waist Formula - sibutramine
  49. Slim 3 in 1 M18 Royal Diet - sibutramine
  50. Slim 3 in 1 Slim Formula - sibutramine
  51. Slim Burn - sibutramine
  52. Slim Express 4 in 1 - sibutramine
  53. Slim Express 360 - sibutramine
  54. *Slim Fast - sibutramine
  55. Slim Tech - sibutramine
  56. Slim Up - sibutramine
  57. Slim Waist Formula - sibutramine
  58. Slim Waistline – sibutramine
  59. Slimbionic- sibutramine
  60. Sliminate - sibutramine
  61. Slimming Formula - sibutramine
  62. Somotrim – sibutramine
  63. Starcaps - bumetanide
  64. Super Fat Burner - sibutramine
  65. Superslim – sibutramine, phenolphthalein
  66. Super Slimming - sibutramine
  67. Trim 2 Plus - sibutramine
  68. Triple Slim - sibutramine
  69. Venom Hyperdrive 3.0 - sibutramine
  70. Waist Strength Formula – sibutramine
  71. Xsvelten - sibutramine
  72. Zhen de Shou – sibutramine, phenolphthalein
  http://www.google.pl/search?source=i...lr%3D&aq=f&oq=  10. Wiele wpadek z PH - w których "wykryto" nielegalne ?rodki m.in.ALRI PROSTANOZOL (sklonowany, dobrze znany wszystkim WINSTROL)

  Znaczy to ju? troch? inna bajka, bo z za?o?enia te ?rodki s? zmodyfikowanym, ?adnie opakowanym "koksem" - ale jako ciekawostka:
  CA?Y ARTYKU? Z WASHINGTON POST

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn...112901636.html

  Several newly uncovered anabolic steroids contained in dietary supplements closely resemble drugs that made news:

  Supplement: Halodrol-50

  Steroid: Resembles Oral-Turinabol, which was given to East German athletes without their knowledge in the 1960s and '70s.

  Supplement: Ergomax LMG

  Steroid: DMT, which Canadian customs officials seized from a sprinter in 2003.

  Supplement: Superdrol

  Steroid: Resembles an oral version of testosterone.

  Supplement: Prostanozol

  Steroid: Resembles stanozolol, for which sprinter Ben Johnson and Rafael Palmeiro tested positive.

  Supplement: FiniGenX Magnum Liquid

  Steroid: Resembles nandrolone and similar drugs that caused many athletes, including shot putter C.J. Hunter, to fail drug tests around the 2000 Sydney Olympics.

  Supplement: Methyl 1-P

  Steroids: Contains two, one resembling androstenedione, the substance Mark McGwire used -- then legally -- in 1998. The other is a progestin, a common ingredient in oral contraceptives.

  Source: Don Catlin, UCLA Olympic Analytical Laboratory
  Steroids Detected In Dietary Tablets
  Some Contents Similar To Those Used by East German Athletes

  By Amy Shipley
  Washington Post Staff Writer
  Wednesday, November 30, 2005; Page E01

  A dietary supplement marketed to fitness and health enthusiasts on the Internet and in body-building shops contains anabolic steroids linked to two of the biggest doping scandals in sports history, including the renowned case involving East German Olympic athletes in the 1960s and '70s, according to a prominent researcher.

  The supplement, which is sold under the name Halodrol-50, contains a steroid that closely resembles Oral-Turinabol, the principal steroid used to fuel East Germany's secret, systematic sports doping program, according to Don Catlin of the UCLA Olympic Analytical Laboratory. Catlin said it also contains DMT, or madol, a steroid federal authorities say was developed for Bay Area Laboratory Co-operative (BALCO), the California nutritional supplement company at the center of a scheme to provide prominent professional athletes with undetectable performance-enhancing drugs.

  Catlin analyzed the makeup of Halodrol-50 for The Washington Post, which purchased the product on the Internet and reimbursed the Los Angeles researcher for the cost of the testing.

  The discovery provides further evidence that the country's multimillion-dollar dietary supplements industry also has become a clearinghouse for the distribution of anabolic steroids, which help build muscle and speed recovery from strenuous exercise but also can cause serious health problems when used in excess.

  Last month, Catlin tested five other dietary supplements obtained by The Post and found that each contained anabolic steroids, four of which had not been previously detected. The Food and Drug Administration announced after publication of The Post's story on Oct. 18 that it had opened an investigation into the four companies marketing them.

  An FDA spokeswoman said yesterday that the investigation is continuing. The official declined further comment.

  It is illegal to sell anabolic steroids or any unapproved drugs as dietary supplements.

  Halodrol-50, which costs $50 to $80 for a bottle of 30 tablets, is marketed by Gaspari Nutrition, a dietary supplements company based in Neptune, N.J., that sells bodybuilding and weight-loss products. Halodrol-50 claims on its label to "induce maximal visible changes in size and strength in the shortest period of time possible." It also recommends that the product not be used by anyone under age 21.

  The Halodrol-50 label further states that it contains polydehydrogenated, polyhydroxylated halomethetioallocholane. Catlin described that chemical descriptor as "hocus-pocus." He said the language was outdated and vague and appeared to be deliberately misleading. The label makes no mention of DMT or other anabolic steroids.

  "It's obfuscation," Catlin said. "There is no attempt to be clear and concise and to describe the product for what it is."

  Rich Gaspari, owner of Gaspari Nutrition, did not respond to two requests for an interview made by telephone to associates at his company. He also did not respond to two e-mail requests for comment.


  However, Bruce Kneller, a consultant to Gaspari, wrote in an e-mail late yesterday that he had spoken to Gaspari and was conveying a comment on Gaspari's behalf. "The product . . . was discontinued several weeks ago after the publication of an inflammatory article in The Washington Post," Kneller said, referring to the Oct. 18 Post story. "It is no longer made or sold by Gaspari Nutrition and, in fact, was only available for less than three weeks."

  Though Halodrol-50 is no longer available on the Gaspari Nutrition Web site, the product continues to be marketed on other Web sites that sell bodybuilding substances.

  In an e-mail sent by a Gaspari official to a distributor, which was provided to The Post, the Gaspari official said Halodrol-50 and another product called Orastan E no longer advertised on Gaspari's Web site would continue to be sold to good customers. The Gaspari official added that he hoped "the government and media will ignore us and think we got rid of them," focusing instead on the "other companies."

  Oral-Turinabol anchored the secretive doping program in communist East Germany that led to that country's emergence as an Olympic power three decades ago, according to classified documents uncovered in 1990 following the fall of the Berlin Wall. At the 1976 Summer Games in Montreal, East German women won 11 of the 13 swimming events. But the side effects from the massive doses of steroids administered to the East German competitors were as remarkable as the athletes' successes. Women developed excessive body hair, deepened voices, massive shoulders and male secondary sex characteristics.

  Criminal trials in 2000 resulted in the convictions of East Germany's Olympic president and chief sports doctor, but a number of former athletes are still grappling with medical, legal and psychological issues related to the doping program.

  One of the two steroids found in Halodrol-50, Catlin said, more closely resembles Oral-Turinabol than any other known steroid, but the two are not identical in structure. The steroid would be undetectable in standard drug tests because it is not an exact match with Oral-Turinabol.

  "This is an unknown," Catlin said. "If I had to pick one it's ever so close to, it's Oral-Turinabol. . . . It's very close."

  Athletes taking Halodrol-50 would flunk standard sport drug tests, however, because DMT -- which Catlin identified more than a year ago -- is now detectable. DMT was one of three steroids found associated with BALCO. The others were norbolethone and THG, also known as "the clear."

  The FDA is investigating four other dietary supplement companies named in the Oct. 18 story in which The Post reported that Catlin had found anabolic steroids in five products produced by four companies: Anabolic Xtreme, Applied Lifescience Research Industries, Legal Gear and PharmaGenX. The story led Rep. Thomas M. Davis III (R-Va.) to demand that the FDA explain its efforts to ensure that dietary supplements did not contain steroids. The FDA said in a Nov. 7 letter to Davis that the companies could face punitive action.
  CA?Y ARTYKU? Z WASHINGTON POST

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn...112901636.html

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn...2901636_2.html

  http://media.washingtonpost.com/wp-d...5101800648.gif (klikasz tylko W FIREFOXIE NA LUP? I MASZ NA CA?Y EKRAN)[/INDENT]

  Materia?y dodatkowe do tekstu:
  http://chomikuj.pl/BODY_FACTORY/SUPL...ementach+diety  PROSZ? NIE KOPIOWA? TEGO OPRACOWANIA.
  Za??czone pliki
  Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
  Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

  "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

  Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

 • #2
  ze wzgl?dów TECHNICZNYCH DALSZA CZ??? TUTAJ!


  10. NOWA SPRAWA - STAMINA RX (HI-TECH; NIE MYLI? Z HI-TEC!!!)  Recall -- Firm Press Release

  Hi-Tech Pharmaceuticals, Inc. Issues Nationwide Recall of All Lots of Stamina-Rx Dietary Supplement Products

  FOR IMMEDIATE RELEASE – June 15, 2009 - Norcross, GA - Hi-Tech Pharmaceuticals, Inc. (“Hi-Tech”), 6015-B Unity Dr., Norcross, GA 30071, announced today that it is conducting a nationwide voluntary recall of the company's product sold under the name Stamina-Rx.

  On May 1, 2009, Hi-Tech was notified by the Food and Drug Administration (FDA) that FDA's lab analysis of one lot of Stamina-Rx samples found that the product contained the undeclared ingredient ? benzamidenafil ? a Phosphodiesterase Type 5 (PDE5) inhibitor. The lot number found to contain benzamidenafil is Lot 08141578, Exp. 9/10. Benzamidenafil is in the same therapeutic class of active pharmaceutical ingredients that include the PDE5 inhibitors sildenafil, tadalafil, and vardenafil, that are FDA-approved for the treatment of erectile dysfunction (ED). Benzamidenafil is not FDA-approved, and poses a threat to consumers because benzamidenafil may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may lower blood pressure to dangerous levels. Consumers with diabetes, high blood pressure, high cholesterol, or heart disease often take nitrates and may be most susceptible to adverse effects from this product.

  Stamina-Rx is sold predominantly in health food and drug stores nationwide. The product is sold in 10, 30, and 40-tablet bottles and in 2 and 6-tablet blister packs.

  In addition to the one lot described above, Hi-Tech is recalling all other lots of Stamina-Rx because it is an unapproved new drug and misbranded new drug in violation of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (the Act). FDA notified Hi-Tech that, based on certain labeling claims made by the firm, Stamina-Rx is a drug as defined in the Act. Stamina-Rx is not generally recognized as safe and effective for use under the conditions prescribed, recommended, or suggested in its labeling. The labeling at issue was not on bottles of Stamina-Rx, but was contained in certain web-based and print media.

  Hi-Tech has been under a Consent Decree of Permanent Injunction with FDA since September 23, 2003. In accordance with the Decree, FDA determined that additional corrective actions were necessary for Hi-Tech to achieve compliance with the Act and the Decree and therefore, on May 1, 2009 FDA ordered Hi-Tech to recall all lots of Stamina-Rx to the consumer level.

  Customers who have this product in their possession should stop using it immediately. Any adverse events that may be related to the use of this product should be reported to Hi-Tech Pharmaceuticals, Inc., Norcross, GA 30071 at toll-free 1-888-855-7919 from 9:00 AM - 5:00 PM EST.

  The public is encouraged to submit a report of any serious adverse events that occur with the use of Stamina-Rx to FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting program online at [www.fda.gov/MedWatch/report.htm] or by phone [1-800-FDA-1088] or by returning the postage paid FDA form 3500 [which may be downloaded from www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm] by mail to MedWatch, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20853-9787 or fax [1-800-FDA-0178].

  ?ród?o: http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm167139.htm  11. Wie?ci z CZESKIEJ STRONY m.in. AMINOSTAR I MULTIPOWER

  [quote]Creatine Pyruvate Aminostar s.r.o. - Aminostar s.r.o (výrobce) 19-norandrostendion (19-NOR-4(5)-ANDROSTENE-3,17-DIONE) a androstandion (5a-ANDROSTANE-3,17-DIONE) – (analýzou zjišt?no 0,398 mg/kg)
  2. Multipower Muscle Professional Whey, Ultrafiltrated Whey Protein, syrovátko-proteinový koncentrát s L-glutaminem, vitaminem B6 a náhradn
  Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
  Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

  "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

  Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

  Komentarz


  • #3
   hi-tech jest od lat znany od wa?ków, dosypywania efki , produkcji masowej produktów z mahuang itd mniet to wcale nie dziwi. w próbkach Testrola ide w zak?ad ze te? by?o pare mg viagry
   Pozdrawiam, Maciek

   Komentarz


   • #4
    Sam wlasnie dzis myslalem, czy nie zalozyc takiego zbiorczego tematu "wpadek"
    Dobra robota, wszystko w jednym miejscu.

    Komentarz


    • #5
     Fajna robota. Ja jestem przera?ony, ale wielu pewnie zaciera r?ce i si? cieszy.

     Komentarz


     • #6
      Du?o si? tego uzbiera?o, wi?c trzeba zestawia?. To samo nale?a?oby zrobi? z testami bia?ek - by?o w ko?cu kilka edycji...

      Mam na dysku materia?y.

      Co si? da?o umie?ci?em w za??czniku B-F, dodatkowo na IMAGESHACK - kto mo?e niech to (CA?Y ART. Z GRAFIK?) zarchiwizuje na dysku - W RAZIE CO
      Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
      Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

      "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

      Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

      Komentarz


      • #7
       Knife, mo?e zablokuj ten temat i dodaj nowy z dyskusj?? aby informacje nie gubi?y si? i nie zagin??y w nat?oku komentarzy?

       Komentarz


       • #8
        Nie zgubi? si?, BO PRZECIE? DWA PIERWSZE POSTY S? WYIZOLOWANE!

        Jak si? zrobi wi?cej komentarzy to mo?na pomy?le?, na razie to zb?dne.
        Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
        Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

        "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

        Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

        Komentarz


        • #9
         Mo?na przenie?? do czytelni BF 2 posty.

         Nowy art wreszcie by si? pojawi?
         ile-do.pl oraz Kuchnia wietnamska

         Komentarz


         • #11
          skurwysyny..

          dobra robota Knife, dzieki
          Ostatnio edytowany przez Lenny; [ARG:4 UNDEFINED].

          Komentarz


          • #12
           Wielkie dzienx za ten post!!!
           mam pytanko-lista od?ywek przebadanych w Warszawie zosta?a podana?
           i czy gdzie? obi?o Wam si? o uszy wpadka naszej rodzimej firmy?

           Komentarz


           • #14
            Najwi?ksze zaskoczenie to chyba Ultimate Nutrition.

            Komentarz


            • #15
             Zale?y dla kogo,pog?oski o Ultimate chodzi?o od d?uzszego czasu.Nie przera?a fakt ?e tyle znale?li,przera?a ?e wygl?da to na normalne zachowanie firm,a wi?c jeszcze sporo nie wpad?o.A wi?c jak suple zza granicy zaczn? na was za mocno dzia?a? to mozecie si? obawia?"gratisów"

             Komentarz

             Pracuję...
             X