Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Roczny plan treningowy Christiana Thibaudeau

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • [Trening] Roczny plan treningowy Christiana Thibaudeau

  Trening dla przynamniej ?redniozaawansowanych. Suplementacja wymagana i niezb?dna. Dobra dieta i góra BCAA i/lub cos mocniejszego

  Cykle/fazy treningowe


  MEZOCYKLl I – MAKSYMALNA MASA (18 tygodni)
  Faza 1 (4 tygodnie): Ogólne budowanie masy
  Faza 2 (4 tygodnie): Priorytet na klatke i barki
  Faza 3: (4 tygodnie): Priorytet na plecy
  Faza 4: (4 tygodnie): Priorytet na ramiona
  Faza 5: (2 tygodnie): Trening o ma?ej obj?to?ci - Roztrenowanie/regeneracja

  Podczas faz 1 i 5 dieta wysokow?glowodanowa (70-80% kalorii z dziennego zapotrzebowania pomniejszonego o bia?ko ma pochodzi? z w?glowodanów). Podczas faz 2-4 carb cycling (dni z priorytetem s? dniami wysokoweglwodanowymi, w pozosta?e dni treningowe dieta zbilansowana, a w dni wolne dieta t?uszczowa).
  Kalorie na poziomie 125-130% dziennego zapotrzebowania.


  MEZOCYKL II – SUCHA MASA (14 tygodni)
  Faza 6 (4 tygodnie): Du?e obci??enia
  Faza 7 (4 tygodnie): Obj?to??
  Faza 8 (4 tygodnie): G??to??
  Faza 9 (2 tygodnie): Trening o ma?ej obj?to?ci - Roztrenowanie/regeneracja

  Zbilansowana dieta (berardi, dzienne zapotrzebowanie pomniejszone o bia?ko rozk?adamy równomiernie na w?glowodany i t?uszcze 50/50, nie mieszaj?c ich jednak w jednym posi?ku) na poziomie 115-120% dziennego zapotrzebowania.


  MEZOCYKL III – WST?PNA REDUKCJA (8 tygodni)
  Faza 10 (4 tygodnie): Obj?to?? + umiarkowane cardio
  Faza 11 (4 tygodnie): G??to?? + umiarkowane cardio

  Zbilansowana dieta (berrardi, dzienne zapotrzebowanie pomniejszone o bia?ko dzielimy rozk?adamy równomiernie na w?glowodany i t?uszcze 50/50, nie mieszaj?c ich jednak w jednym posi?ku) na poziomie 80-85% dziennego zapotrzebowania.


  MEZOCYKL IV – MAKSYMALNA REDUKCJA (10 tygodni)
  Faza 12 (3 tygodnie): Du?e obci??enia + high cardio
  Faza 13: (3 tygodnie): Obj?to?? + high cardio
  Faza 14 (3 tygodnie): G??to?? + high cardio
  Faza 15 (1 tydzie?): Szczyt formy

  Dieta t?uszczowa (80-90% kalorii z dziennego zapotrzebowania pomniejszonego o bia?ko ma pochodzi? z t?uszczu). Kalorie na poziomie 70-75% dziennego zapotrzebowania. ?adowanie w?glami raz na 2 tygodnie.

  MEZOCYKL I – FAZA 1

  Poniedzia?ek – klatka/barki/triceps (du?e obci??enia)
  Wtorek – czworog?owe/dwug?owe/?ydki (du?e obci??enia)
  ?roda – plecy/biceps/ty? barków/kaptury
  Czwartek – wolne/brzuch
  Friday – klatka/barki/triceps (ma?a obj?to??)
  Saturday – plecy/biceps/ty? barków/kaptury (ma?a obj?to??)
  Niedziela – wolne/brzuch


  Poniedzia?ek:
  A. Wycisk hantli skos 5 x 4 - 6; 2 min przerwy; 30 stopniowy skos
  B1. Wycisk sztangi le??c (szeroko) 4 x 6 - 8; ?okcie na zewn?trz
  B2. ¾ rozpi?tki 4 x 8 - 10; 2min przerwy; pe?ne rozci?gni?cie; wykonujemy do po?owy zakresu ruchu
  C. Pompki na por?czach 3 x 4-6+max+max, 2min przerwy;
  D. Rozci?ganie klatki 1 x 60-90s. EQI* 1 min; pe?ne rozci?gni?cie
  E1. Wycisk hantli siedz?c (chwyt m?otkowy) 5 x 4 - 6
  E2. Wznosy ramion bokiem siedz?c 5 x 6 - 8; 2min przerwy; ma?y palec wy?ej ni? kciuk
  F. Rozci?ganie barków 1 x 60-90s. EQI 1 min przerwy; pe?ne rozci?gni?cie
  G. Czacho?amacze dó? skos (lekki skos) 5 x 4 - 6; 90s przerwy

  Wtorek:
  A. Przysiad 4 x 4 - 6; 2 min przerwy; rozstaw stóp na szeroko?? barków
  B. Wypychanie na suwnicy 4 x 8 - 10; 90s przerwy; w?ski rozstaw stóp
  C. Hack przysiady 4 x 12 - 15; 60s przerwy; kolana na zewn?trz
  D. Wyprosty nóg 1 x 15 - 20 + 2 dropserie; 90s przerwy; stopy lekko na zewn?trz
  E. Rozci?ganie 1 x 60-90s EQI; 1 min przerwy; maksymalne rozci?gni?cie
  F1. Martwy ci?g na prostych nogach 5 x 6 - 8; pó?toraki (dó?, góra do po?owy ruchu, dó?, góra do ko?ca)
  F2. Uginania nóg le??c 5 x 8; 2 min przerwy; 1,2,5,6 powtórzenie - tempo 604; 3,4,7,8 - tempo 20X
  G. Rozci?ganie dwójek 1 x 60-90s EQI; 1 min przerwy; maksymalne rozci?gni?cie
  H1. ?ydki siedz?c 3 x 20 - 30 ; utrzyma? rozci?gniecie przez 2s
  H2. ?ydki stoj?c 3 x 6 - 8; 90s przerwy; eksplozywne powtórzenia

  ?roda:
  A. Cz??ciowy martwy ci?g 4 x 4 - 6; 2 min przerwy; (wysoko?? kolan)
  B1. Wios?owanie hantlami (podparta klatka) 4 x 6 - 8; ?okcie przy ciele
  B2. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; staramy si? trzyma? ?okcie przy ?ebrach
  C. Podci?ganie podchwyt 3 x 4-6+max+max; 2 min przerwy; kontrolowany ruch
  D. Rozci?ganie 1 x 60-90s EQI; 1 min przerwy; maksymalne rozci?gni?cie
  E1. Modlitewnik szeroko 5x 6 - 8 ; 5s dó? , 5s góra
  E2. Uginanie ramion ze sztang? (w?ski chwyt) 5 x 6 - 8 ; 2 min przerwy; 5s w dó?, 5s w gór?
  F. Rozci?ganie 1 x 60-90s EQI; 1 min przerwy; maksymalne rozci?gni?cie
  G1. Szrugsy z hantlami 4 x 4 - 6; utrzyma? w napi?ciu przez 2s
  G2. Wznosy ramion w opadzie 4 x 8 - 10; 90s przerwy; kciuki skierowane ku pod?odze

  Pi?tek:
  A. Wycisk na smith’cie (cluster) 3 x 5 x 1; 2 min przerwy; 5 powt. z 10sekundowymi przerwami
  B. Krzy?owanie linek 2 x 10 - 12 + 3 dropserie; 2 min przerwy; staramy si? uzyska? 30-35 powt
  C. Wyciskanie siedz?c na smith’cie (cluster) 3 x 5 x 1; 2 min przerwy; 5 powt z 10sekundowymi przerwami
  D. Wznosy bokiem stoj?c 2 x 10 - 12 + 3 dropserie; 2 min przerwy; staramy si? uzyska? 30-35 powt
  E. Wycisk w?sko na smith’cie (cluster) 3 x 5 x 1; 2 min przerwy; 5 powt z 10sekundowymi przerwami
  F. Prostowanie ramion na wyci?gu 2 x 10 - 12 + 3 dropserie; 2 min przerwy; staramy si? uzyska? 30-35 powt

  Sobota:
  A. Wios?owanie na wyci?gu siedz?c (do brzucha) 3 x 4 - 6; 1 min przerwy; 5s napi?cie przy ka?dym powt.
  B. ?ci?ganie dr??ka wyciagu górnego (w?sko) 2 x 10 - 12 + 3 dropserie; 2 min przerwy; staramy si? uzyska? 30-35 powt
  C. Wios?owanie na wyci?gu linkami (do twarzy) 3x 4 - 6; 1 min przerwy; 5s napi?cie przy ka?dym powt.
  D. Odwrotne rozpi?tki na maszynie 2 x 10 - 12 + 3 droperie; 2 min przerwy; staramy si? uzyska? 30-35 powt
  E. Uginanie ramion ze sztang? (cluster)3 x 5 x 1; 2 min przerwy; 5 powt z 10sekundowymi przerwami
  F. Modlitewnik 2 x 10 - 12 + 3 dropserie; 2 min przerwy; staramy si? uzyska? 30-35 powt  MEZOCYKL I – FAZA 2

  Poniedzia?ek – klatka/barki (du?e obci??enia)
  Wtorek – nogi (ma?a obj?to??)
  ?roda – klatka/barki (g?sto??)
  Czwartek – wolne/brzuch
  Pi?tek – klatka/barki (du?a obj?to??)
  Sobota – plecy/biceps/triceps (ma?a obj?to??)
  Sunday – OFF/ Abs


  Poniedzia?ek:
  A. Wyciskanie sztangi le??c (skos - 45stopni) 6 x 7/5/3/7/5/3; 2 min przerwy; opuszczamy do obojczyka
  B. Wyciskopodrzut 6 x 7/5/3/7/5/3; 2 min przerwy;
  C. Wyciskanie hantli le??c (skos – 30stopni) 4 x 8/6/4/15; 2 min przerwy; ?okcie na zewn?trz
  D. Wyciskanie hantli siedz?c (chwyt neutralny) 4x 8/6/4/15; 2 min przerwy; 2,5-5cm od wyprostu od ca?kowitego ramion

  Wtorek:
  A1. Przysiad z hantlami 3 x 10 - 12; w?ski rozstaw stóp
  A2. Wyprosty nóg 3 x 12 - 15; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Martwy ci?g na prostych nogach hantlami 3 x 10 - 12; staramy si? wypchn?? biodra do ty?u
  B2. Uginanie nóg le??c - Girondy 3 x 12 - 15; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  ?roda:
  A1. Wyciskanie sztangi le??c 4 x 8 - 10
  A2. Pompki na por?czach 4 x 6 - 8
  A3. Rozpi?tki dó? skos (ma?y skos) 4 x 15 - 20; 2 min przerwy;
  B1. Wyciskanie sztangi siedz?c 3 x 8 - 10; 2,5-5cm od ca?kowitego wyprostu ramio
  B2. Wznosy sztangi przodem 3 x 8 - 10; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B3. Wznosy hantli bokiem siedz?c 3 x 15 - 20; 2 min przerwy; ma?y palec wy?ej ni? kciuk

  Pi?tek:
  A. Wyciskanie sztangi dó? skos 4 x 4 - 6; 2 min przerwy;
  B1. Wyciskanie hantli le??c 4 x 6 - 8; bez ca?kowitego wyprostu ramion
  B2. Pompki 4 x max; 2 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  C. Krzy?owanie linek 4 x 6-8 + 2 dropserie; 1 min przerwy; staramy si? uzyska? 15-20 powt
  D. Rozci?ganie klatki 1x 60-90s EQI 1 min przerwy; maksymalne rozci?gni?cie
  E. Wyciskanie hantli siedz?c 4 x 4 - 6; 2 min przerwy; 2,5-5cm od ca?kowitego wyprostu ramion
  B1. DB front raise 4 x 8 - 10; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Standing lateral raise 4 x 8 - 10 ; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C. Gironda dumbbell swing 4 x 6-8 + 2 dropserie; 1 min przerwy; staramy si? uzyska? 15-20 powt
  D. Loaded shoulder stretch 1 x 60-90s EQI 1 min przerwy; maksymalne rozci?gni?cie

  Sobota:
  A. Wios?owanie sztangi w opadzie 3 x 8 - 10; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego 3 x 10 - 12; 60s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C. Szrugsy Haney’a 3 x 15 - 20; 45 s. sztang? trzymana za plecami; podnosimy jak najwy?ej
  D. Wyprosty ramion z hantlami le??c (skos w dó?) 4 x 8 - 10; 60s przerwy;
  E. Uginanie ramion na modlitewniku (szeroko) 4 x 8 - 10; 60s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?  MEZOCYKL I - FAZA 3

  Poniedzia?ek – plecy grubo??
  Wtorek – nogi, barki
  ?roda – plecy szeroko??
  Czwartek – wolne/brzuch
  Pi?tek – czworoboczny, ty? barków
  Sobota- klatka, biceps, triceps
  Niedziela – wolne/brzuch


  Poniedzia?ek:
  A. Martwy ci?g 6 x 5/4/3/5/4/3 powt; 2 min przerwy
  B. Wios?owanie sztangielkami le??c 4 x 6 - 8; 90 s przerwy
  C. Wios?owanie na wyci?gu siedz?c do brzucha 4 x 8 - 10; 60 s przerwy
  D. Wios?owanie siedz?c na wyci?gu do po?owy klatki linkami 4 x 12 - 15; 45s przerwy

  Wtorek:
  A1. Wypychanie na suwnicy (stopy w?sko) 3 x 12 - 15;
  A2. Wyprosty nóg 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; (25-30 powt ??cznie) 2 min przerwy
  B1. Martwy ci?g na prostych nogach hantlami 3 x 12 - 15
  B2. Uginanie nóg na maszynie 3 x 12 to 15 + 2 dropserie; (25-30 powt ??cznie) 2 min przerwy
  C1. Wycisk hantli siedz?c 3 x 12 - 15;
  C2. Wznosy bokiem 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; (25-30 powt ??cznie) 2 min przerwy

  ?roda:
  A. Podci?ganie podchwyt 6 x 5/4/3/5/4/3; 2 min. przerwy
  B. Wios?owanie motocyklowe* opcja 5 x 8 to 10; 60s przerwy
  C. Przyci?ganie dr??ka wyci?gu górnego na prostych r?kach 5 x 10 - 12; 45s przerwy; 3s w do? i 3s w góre

  Pi?tek:
  A. Szrugsy 6 x 4 - 6;
  B. Szrugsy na maszynie do ?ydek 4 x 6 - 8; 90s przerwy
  C. Wyprosty tu?owia 4 x 8 - 10; 60 s przerwy
  D. Wios?owanie na wyci?gu siedz?c linkami do twarzy 4 x 10; 60s przerwy
  E. Wznosy bokiem w opadzie 4 x 12 - 15; 45 s kciuki skierowanie ku pod?odze

  Sobota:
  A1. Wycisk sztangi szeroko 3 x 12 - 15;
  A2. Krzy?owanie linek 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; (25-30 powt ??cznie); 2 min przerwy
  B1. Uginanie ramion sztang? 3 12 - 15;
  B2. Modlitewnik 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; (25-30 powt ??cznie); 2 min przerwy
  C1. Wycisk w?sko 3 x 12 - 15;
  C2. Wyprosty ramion na wyci?gu 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; (25-30 powt ??cznie); 2 min przerwy  MEZOCYKL I – FAZA 4

  Poniedzia?ek – biceps/triceps (du?e obci??enia)
  Wtorek – nogi (ma?a obj?to??)
  ?roda – biceps/triceps (g?sto??)
  Czwartek – wolne/brzuch
  Pi?tek – biceps/triceps (du?a obj?to??)
  Sobota – plecy/klatka/barki (ma?a obj?to??)
  Niedziela – wolne/brzuch


  Poniedzia?ek:
  A. Wyciskanie szntagi w?sko 6 x 7/5/3/7/5/3; 2 min przerwy; utrzymujemy ?okcie przy ciele
  B. Uginanie ramion ze sztang? 6 x 7/5/3/7/5/3; 2 min przerwy; lekko pomagamy sobie plecami
  C. Cz?sciowy wycisk w?sko 4 x 5/4/3/2; 90s przerwy; opuszczamy sztang? tylko do po?owy
  D. Uginanie ramion na modlitewniku (w?ski chwyt) 4 x 4 - 6; 90s przerwy;
  E. Czacho?amacze dó? skos 4 x 8/6/4/15; 2 min przerwy; d?onie 15-20cm od siebie
  F. Uginanie ramion hantlami (chwyt m?otkowy) 4 x 8/6/4/15; 2 min przerwy; nie prostujemy r?k

  Wtorek:
  A1. Przysiad przedni 3 x 10 - 12; rozstaw stóp na szeroko?? barków
  A2. Przysiad z hantlami 3 x 6 - 8; 2 min przerwy; w?ski rozstaw stóp
  B1. Dzie? dobry 3 x 10 - 12; lekko zgi?te nogi
  B2. Uginanie nóg le??c 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; 2 min przerwy; staramy si? uzyska? 15-20 powt

  ?roda:
  A1. Uginanie ramion ze sztang? ?aman? 4 x 8 - 10; opuszczamy przez 5s
  A2. Wyprosty ramion z hantlami le??c 4 x 6 - 8; opuszczamy przez 5s
  A3. Uginanie ramion na wyci?gu 4 x 15 - 20; 2 min przerwy;
  B1. Wyciskanie sztangi w?sko dó? skos 3 x 8 - 10; opuszczamy przez 5s
  B2. Uginanie ramion z hantlami (chwyt m?otkowy) 3 x 8 - 10;
  B3. Pompki (w?ski rozstaw d?oni) 3x max; 2 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion

  Pi?tek:
  A. Wyciskanie sztangi dó? skos 4 x 4 - 6; 2 min przerwy; ?okcie przy ciele
  B1. Czacho?amacze 4 x 6 - 8; d?onie 15-20cm od siebie
  B2. Wyprosty ramion na wyci?gu 4 x 10 - 12; 2 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  C. Tate Press le??c 4 x 6-8; 1 min przerwy; 5s w dó?, 5s w gór?
  D. Rozci?ganie tricepsu 1 x 60-90s EQI; 1 min przerwy; maksymalne rozci?gni?cie
  E. Uginanie ramion ze sztang? (szeroki chwyt) 4 x 4 - 6; 2 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  F1. Uginanie ramion ze sztang? na modlitewniku 4 x 8 - 1;0 3s w dó?, 3s w gór?
  F2. Uginanie ramion nachwytem 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  G. Uginanie ramion z hantlami stoj?c 4 x 21; 1 min przerwy; 7 pe?nych powt, 7 dolnych po?ówek, 7 górnych
  H. Rozci?ganie bicepsu 1x 60-90s EQI 1 min maksymalne rozci?gni?cie

  Sobota:
  A1. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego 3 x 10 - 12; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A2. Przenoszenie hantli 3 x 15 - 20; 2 min przerwy; pe?ne rozci?gniecie pleców
  B1. Wyciskanie hantli le?ac (ma?y skos – 30 stopni) 3 x 10 - 12;
  B2. Rozpi?tki na maszynie 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; 2 min przerwy; ; staramy si? uzyska? 25-30 powt
  C1. Wyciskanie ?o?nierskie stoj?c 3 x 8 - 10;
  C2. Wznosy bokiem stoj?c 3 x 12 - 15 + 2 dropserie; 2 min przerwy; ; staramy si? uzyska? 25-30 powt  MEZOCYKL I – FAZA 5

  Poniedzia?ek – ca?e cia?o
  Wtorek – wolne/brzuch
  ?roda – ca?e cia?o
  Cwartek – wolne/brzuch
  Pi?tek – ca?e cia?o
  Sobota – wolne/brzuch
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek:
  A. Przysiad 5 x 4 - 6; 2 przerwy; rozstaw stóp na szeroko?? barków
  B. Wyciskanie sztangi le??c 5 x 4 - 6; 2 min przerwy;
  C. Martwy ci?g 5 x 4 - 6; 2 min przerwy;

  ?roda:
  A. Wyprosty nóg 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B. Uginania nóg le??c 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C. Wios?owanie siedz?c 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  D. Rozpi?tki na maszynie 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  E. Wyciskanie siedz?c na maszynie 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  F. Uginanie ramion z hantlami siedz?c 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  G. Wyprosty ramion na wyci?gu linkami 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Pi?tek:
  A. Wypychanie na suwnicy 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; w?ski rozstaw stóp
  B. Wyciskanie sztangi skos 4 x 8 - 10; 2 min przerwy;
  C. Wios?owanie sztang? w opadzie 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  D. Wyciskanie ?o?nierskie stoj?c 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion  MEZOCYKL II – FAZA 6

  Poniedzia?ek – dó? cia?a (czworog?owy)
  Wtorek – góra cia?a (ruch poziomy) + cardio
  ?roda – wolne/brzuch
  Czwartek – dó? cia?a (dwug?owy)
  Pi?tek – wolne/brzuch
  Sobota – góra cia?a (ruch pionowy) + cardio
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek
  A. Przysiad 6 x 5/4/3/5/4/3; 2 min przerwy; rozstaw stóp na szeroko?? barków
  B. Wypychanie (cluster) 5 x 5 x 1; 2 min przerwy; 5powt. 10s przerwy mi?dzy kazdym powtórzeniem
  C. Hack przysiady 3 x 4-6 + max+max; 2 min przerwy; 4-6powt, 10s przerwy, max powt, 10s przerwy, max powt;
  D. Wykroki z hantlami 3 x 6 - 8 /na strone; 2 min przerwy;

  Wtorek:
  A1. Wyciskanie sztangi p?asko 6 x 5/4/3/5/4/3; 60s przerwy;
  A2*. Wios?owanie do klatki siedz?c 6 x 4 - 6; 60s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Wyciskanie hantli le??c (ma?y skos - 15stopni) 4 x 4 - 6; 60s przerwy;
  B2. Wios?owanie do brzucha siedz?c 4 x 4 - 6; 60s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C1. Wycisk w?sko 6 x 5/4/3/5/4/3; 60s przerwy;
  C2. Uginanie ramion na modlitewniku szeroko 6 x 4 - 6; 60s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  D. Wznosy hantli w opadzie 4 x 8 - 10; 45s przerwy; kciuk skierowany ku pod?odze

  Czwartek:
  A. Martwy ci?g na prostych nogach 6 x 5/4/3/5/4/3; 2 min przerwy;
  B. Wypychanie na suwnicy (stopy wysoko na platformie) 5 x 5 x 1; 2 min przerwy; 5powt. 10s przerwy mi?dzy kazdym powtórzeniem
  C. Uginanie nóg le??c 3 x 4-6 + max+max; 2 min przerwy; 4-6powt, 10s przerwy, max powt, 10s przerwy, max powt;
  D. Standing leg curl 3 x 6 - 8 /na stron?; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Sobota:
  A1. Wyciskopodrzut 6 x 5/4/3/5/4/3; 60s przerwy;
  A2*. Podci?ganie podchwytem 6 x 4 - 6; 60s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Wyciskanie hantli le??c (du?y skos - 60stopni) 4 x 4 - 6; 60s przerwy;
  B2. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego do karku 4 x 4 - 6; 60s przerwy; przyciagamy dr??ek do poziomu uszu
  C1. Czacho?amacze dó? skos 6 x 5/4/3/5/4/3; 60s przerwy; stromy skos
  C2. Standing barbell curl 6 x 4 - 6; 60s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  D. Podci?ganie sztangi wzd?u? tu?owia (do mostka) 4 x 8 - 10; 45s przerwy;  MEZOCYKL II – FAZA 7

  Poniedzia?ek - czworog?owy
  Wtorek - plecy/biceps/ty? barków/kaptury
  ?roda - wolne/brzuch
  Wtorek - dwug?owy
  Pi?tek - wolne/brzuch
  Sobota - klatka/barki/triceps
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek:
  A. Hack przysiady 10 x 8 - 10; 1 min przerwy; w?ski rozstaw stóp
  B. Wypychanie na suwnicy 3 x 12 - 15; 1 min przerwy; szerkoki rozstaw stóp, stopy odwrócone o 45stopni na zewn?trz
  C. Wyprosty nóg 1 x 30-45s; Utrzymac w napi?cie przez 30-45s

  Wtorek:
  A1. Wios?owanie hantlami w le?eniu na ?awce sko?nej 8 x 8 - 10; 30s przerwy; ?okcie przy ciele
  A2*. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego do klatki 8 x 8 - 10; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B. Uginanie ramion na modlitewniku 5 x 8-10+burns; 45s przerwy; wykonujemy po?ówki ruchu gdy nie jestesmy w stanie wykonac pe?nego powtórzenia (dolne po?ówki)
  C. Uginanie ramion ze sztang? stoj?c (w?ski chwyt) 5 x 8-10+burns; 45s przerwy; wykonujemy po?ówki ruchu gdy nie jestesmy w stanie wykonac pe?nego powtórzenia (górne po?ówki)
  D. Wznosy hantli bokiem w le?eniu na ?awce sko?nej 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  E. Szrugsy Haney'a 3 x 12 - 15; 45s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Czwartek:
  A. Martwy ci?g na prostych nogach hantlami 10 x 8 - 10; 1 min przerwy; nogi rozci?gni?te
  B. Wypychanie na suwnicy (stopy wysoko na platformie) 3 x 12 - 15; 1 min przerwy; szerkoki rozstaw stóp, stopy odwrócone o 45stopni na zewn?trz
  C. Uginanie nóg le??c- Girondyl 1 x 30-45s; Utrzymac w napi?cie przez 30-45s

  Sobota:
  A1. Wyciskanie sztangi le??c 8 x 8 - 10; 30s przerwy;
  A2*.1/2 rozpi?tek 8 x 8 - 10; 30s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  B. Wyciskanie hantli siedz?c (chwyt neutralny) 5 x 8-10; 4s przerwy; 5 s. 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  C. Wznosy bokiem 5 x 8-10+trzymanie; 45s przerwy; utrzyma? w napi?ciu jak najd?uzej przy ostatnim powtórzeniu
  D. Czacho?amacze 3 x 10 - 12; 30s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  E. Prostowanie ramion na wyciagu (zza g?owy) 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu  MEZOCYKL II – FAZA 8

  Poniedzia?ek - plecy/biceps/ty? barków
  Wtorek - nogi
  ?roda - klatka/barki
  Czwartek - wolne/brzuch
  Pi?tek - plecy/biceps/kaptury
  Sobota - klatka/triceps
  Niedziela - wolne/brzuch


  Poniedzia?ek:
  A1. Wios?owanie motocyklowe 3 x 8 - 10; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A2. Wios?owanie siedz?c do brzucha 3 x 6 - 8; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A3. Przyci?ganie dr??ka wyciagu górnego na prostych r?kach 3 x 10 - 12; 2 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  B1. Wide-grip preacher curl 3 x 8 - 10; 3s w dó?, 3s w gór?
  B2. Standing barbell curl 3 x 6 - 8;
  B3. Uginanie ramion hantlami siedz?c na ?awce skos 3 x 10 - 12; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeni
  C. Wios?owanie na wyci?gu siedz?c do twarzy 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu u
  C. Wios?owanie na wyci?gu siedz?c do twarzy 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Wtorek:
  A1. Przysiad z hantlami (w?ski rozstaw stóp) 3 x 8 - 10; 3s w dó?, 3s w gór?
  A2. Wypychanie na suwnicy 3 x 6 - 8; 3s w dó?, 3s w gór?
  A3. Wyprsoty nóg 3 x 10 - 12; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Uginanie nóg le??c 3 x 8 - 10; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Martwy ci?g na prostych nogach hantlami 3 x 6 - 8; 3s w dó?, 3s w gór?
  B3. Uginanie nóg le??c - Gironda 3 x 10 - 12; 2 min 2 przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C. ?ydki stoj?c 3 x 15 - 20; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  ?roda:
  A1. Rozpi?tki dó? skos 3 x 8 - 10; 3s w dó?, 3s w gór?
  A2. Wycisk dó? skos 3 x 6 - 8; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A3. Pompki 3 x max; 2 min przerwy; bez ca?kowitego wyprostu ramion
  B1. Wznosy hantli bokiem 3 x 8 - 10; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Wyciskanie hantli siedz?c 3 x 6 - 8; 3s w dó?, 3s w gór?
  B3. Wznosy hantli przodem stoj?c 3 x 10 - 12; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Pi?tek:
  A1. Wios?owanie hantl? w opadzie 3 x 8 - 10; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A2. Wios?owanie na wyci?gu do klatki 3 x 6 - 8; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A3. Przenoszenie hantla le??c 3 x 10 - 12; 2 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  B1. Uginanie ramion nachwytem 3 x 8 - 10; 3s w dó?, 3s w gór?
  B2. Uginanie ramion chwyt m?otkowy 3 x 6 - 8;
  B3. Uginanie ramion na wyciagu 3 x 10 - 12; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C. Szrugsy hantlami 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Sobota:
  A1. Krzy?owanie linek 3 x 8 - 10; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A2. Pompki na por?czach 3 x 6 - 8;
  A3. Po?owiczne rozp?tki 3x max; 2 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  B1. Wyprosty ramion z hantlami le??c 3 x 8 - 10; 3s w dó?, 3s w gór?
  B2. Wycisk sztangi w?sko 3 x 6 - 8; 3s w dó?, 3s w gór?
  B3. Tate press *** 3 x 10 - 12; 2 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?  MEZOCYKL II – FAZA 9

  Poniedzia?ek – ca?e cia?o
  Wtorek – wolne/brzuch
  ?roda – ca?e cia?o
  Czwartek – wolne/brzuch
  Pi?tek – ca?e cia?o
  Sobota – wolne/brzuch
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek:
  A. Przysiad przedni 5 x 4 - 6; 2 min przerwy; rozstaw stóp na szeroko?? barków
  B. Wycisk hantli le??c 5 x 4 - 6; 2 min przerwy;
  C. Cz??ciowy martwy ci?g (2cm powy?ej kolan) 5 x 4 - 6; 2 min przerwy;

  ?roda:
  A. Przysiad jednonó? 3 x 8 - 10 /na stron?; 1 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  B. Uginanie nóg le??c 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C. Wios?owanie hantl? jednor?cz 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  D. Krzy?owanie linek 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  E. Wznosy sztangi przodem 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  F. Modlitewnik szeroko 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  G. Wyprosty ramion hantlami dó? skos 3 x 10 - 12; 1 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?

  Pi?tek:
  A. Hack przysiady 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; w?sko, bez przeprostowania
  B. Wyciskanie hantli lekki skos 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  C. Wios?owanie siedz?c do brzucha 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  D. Wyciskanie ?o?nierskie stoj?c 4 x 8 - 10; 2 min przerwy; zatrzymujemy ruch 2,5-5cm przed ca?kowitym wyprostem ramion
  Inteligentny, mądry, błyskotliwy moderator, usuwa posty tylko tych, którzy są innego zdania

 • #2
  MEZOCYKL III - FAZA 10

  Poniedzia?ek – dó? cia?a (czworog?owy)
  Wtorek – góra cia?a (ruch poziomy) + cardio
  ?roda – wolne/brzuch
  Czwartek – dó? cia?a (dwug?owy)
  Pi?tek – wolne/brzuch
  Sobota – góra cia?a (ruch pionowy) + cardio
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek:
  A. Przysiad 4 x 8; tempo 604; powt: 1,2,5,6 - tempo 20X powt: 3,4,7,8; powt 1 min przerwy; w?sko
  B1. Wypychanie na suwnicy 4 x 10 - 12; szeroki rozstaw stóp
  B2. Przysiad z hantlami 4 x 15 - 20; 90s przerwy; szeroki rozstaw stóp
  C. Wykroki chodz?c – d?ugie kroki 2 x 10 wykroków na nog?; 60s przerwy; nie prostujemy nóg do ko?ca
  D. Wykroki chodz?c – krótkie kroki 2 x 10 wykroków na nog?; 60s przerwy; nie prostujemy nóg do ko?ca
  E. Wyprosty nóg 1 x 100

  Wtorek:
  A. Wyciskanie sztangi lez?c szeroko (pó?toraki) 4 x 8 - 10; 1 min przerwy; ?redni chwyt
  B. Wios?owanie sztang? w opadzie (pó?toraki) 4 x 8 - 10; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C1. Wios?owanie siedz?c do brzucha 4 x 10 - 12; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C2. Wyciskanie hantli skos 4 x 10 - 12; 60s przerwy;
  D1. Wyciskanie sztangi w?sko 4 x 10 - 12; 3s w dó?, 3s w gór?
  D2. Uginanie ramion ze sztang? wzd?u? cia?a 4 x 10 - 12; 60s przerwy;
  Cardio 35min

  Czwartek:
  A. Martwy ci?g na prostych nogach 4 x 8; tempo 604; powt: 1,2,5,6 - tempo 20X powt: 3,4,7,8; powt 1 min przerwy;
  B1. Wypychanie na suwnicy (nogi wysoko na pode?cie) 4 x 10 - 12;
  B2. Martwy ci?g na prostych nogach hantlami 4 x 15 - 20; 90s przerwy;
  C. Uginanie nóg le??c 4 x 8 1 min przerwy; powtórzenia 1,2,5,6 tempo 604, powtórzenia 3,4,7,8 20X
  D. Uginanie nóg stoj?c 4 x 8 - 10/na strone 1 min przerwy;

  Sobota:
  A. Wyciskanie ?o?nierskie stoj?c (pó?toraki) 4 x 8 - 10; 1 min przerwy; bez pe?nego wyprostu nawet przy pe?nych powtórzeniach
  B. ?ciaganie dr??ka wyci?gu górnego (pó?toraki) 4 x 8 - 10; 1 min przerwy; ?redni chwyt
  C1. Przyci?ganie dr??ka wyci?gu górnego na prostych r?kach 4 x 10 - 12; 3s w dó?, 3s w gór?
  C2. Wyciskanie hantli (duzy skos – 60stopni) 4 x 10 - 12; 60s przerwy; ?okcie na zewn?trz
  D1. Wyprosty ramion hantlami dó? skos 4 x 10 - 12; 3s w dó?, 3s w gór?
  D2. Uginanie ramion chwyt m?otkowy 4 x 10 - 12; 60s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  Cardio 35min

  MEZOCYKL III – FAZA 11

  Poniedzia?ek – dó? cia?a (czworog?owy)
  Wtorek – góra cia?a (ruch poziomy) + cardio
  ?roda – wolne/brzuch
  Czwartek – dó? cia?a (dwug?owy)
  Pi?tek – wolne/brzuch
  Sobota – góra cia?a (ruch pionowy) + cardio
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek:
  A1. Przysiad 3 x 12 - 15; 30s przerwy; rozstaw stóp na szeroko?? barków
  A2. Przysiad jednonó? – prawa noga 3 x 12 - 15; 30s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A3. Przysiad jednonó? – lewa noga 3 x 12 - 15; 30s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A4. Przysiad z hantlami 3 x 15 - 20; 30s przerwy; stopy w?sko
  A5. Wyprosty nóg 3 x 15 - 20; 3 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Wtorek:
  A1. Wyciskanie le??c szeroko 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  A2. Wios?owanie hantl? 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A3. Rozpi?tki 3 x 15 - 20; 30s przerwy;
  A4. Wznosy hantli w opadzie 3 x 15 - 20; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A5. Wyprosty ramion z hantlami 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  A6. Uginanie ramion z hantlami stoj?c 3 x 12 - 15; 3 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  Cardio 35min

  Czwartek:
  A1. Martwy ci?g na prostych nogach 3 x 12 - 15; 30s przerwy;
  A2. Uginanie prawa noga 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A3. Uginanie lewa noga 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A4. Wykroki boczne prawa noga 3 x 15 - 20; 30s przerwy; biodra i tu?ów skierowane do przodu
  A5. Wykroki boczne lewa noga 3 x 15 - 20; 3 min przerwy; biodra i tu?ów skierowane do przodu

  Sobota:
  A1. Wycisk hantli siedz?c (chwyt neutralny) 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  A2. Przyciaganie szntagi wzd?u? 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A3. Wycisk hantli (du?y skos – 60stopni) 3 x 12 - 15; 30s przerwy; ?okcie na zewn?trz
  A4. Szrugsy hantlami 3 x 15 - 20; 30s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A5.Wyprosty ramion z hantlami stoj?c 3 x 12 - 15; 30s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  A6. Uginanie ramion chwyt m?okowy 3 x 12 - 15; 3 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  Cardio 35min  MEZOCYKL IV – FAZA 12

  Poniedzia?ek – dó? cia?a (czworog?owy)
  Wtorek – góra cia?a (ruch poziomy) + cardio
  ?roda – Cardio/brzuch
  Czwartek – dó? cia?a (dwug?owy)
  Pi?tek – Cardio/brzuch
  Sobota – góra cia?a (ruch pionowy) + cardio
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek:
  A. Przysiad 6 x 8/8/6/6/4/4; 90s przerwy; rozstaw stóp na szeroko?? barków
  B. Wypychanie na suwnicy 4 x 10/8/6/6; 90s przerwy; bardzo w?ski rozstaw stóp
  C. Hack przysiady 3 x 6 - 8; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D. Wyprosty nóg 3 x 6-8+max+max; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Wtorek:
  A1. Wyciskanie sztangi le??c 6 x 8/8/6/6/4/4; 1 min przerwy;
  A2. Wios?owanie sztangi w opadzie 6 x 8/8/6/6/4/4; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Wycisk hantli dó? skos 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; ?okcie na zewn?trz
  B2. Wios?owanie siedz?c do brzucha 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C1. Wycisk w?sko (lekki skos) 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; ?okcie blisko cia?a
  C2. Uginanie ramion chwyt m?otkowy w podporze 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  Cardio 35min

  ?roda:
  Cardio 40min

  Czwartek:
  A. Martwy ci?g na prostych nogach 6 x 8/8/6/6/4/4; 90s przerwy;
  B. Martwy ci?g sumo 6 x 8/8/6/6/4/4; 90s przerwy; stopy szeroko
  C. Uginanie nóg le??c 4 x 6 - 8; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Pi?tek:
  Cardio 35min

  Sobota:
  A1. Wyciskanie siedz?c na smith’cie 6 x 8/8/6/6/4/4; 1 min przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Szrugsy na smith’cie 6 x 8/8/6/6/4/4; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Wycisk hantli (du?y skos – 60stopni) 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; ?okcie na zewn?trz
  B2. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego (chwyt neutralny) 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C1. Noso?amacze dó? skos 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; ?okcie blisko cia?a
  C2. Uginanie ramion ze sztang? stoj?c 4 x 6 - 8; 1 min przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  Cardio 35min  MEZOCYKL IV – FAZA 13

  Poniedzia?ek – klatka/barki/triceps A + cardio
  Wtorek – czworog?owy/dwug?owy/?ydki
  ?roda – plecy/biceps/ty? barków A + cardio
  Czwartek – cardio/brzuch
  Pi?tek – klatka/barki/triceps B + cardio
  Sobota – plecy/biceps/ty? barków B + cardio
  Niedziela – wolne/brzuch


  Poniedzia?ek:
  A1. Krzy?owanie linek 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A2. Wyciskanie sztangi lez?c 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Wznosy hantli bokiem siedz?c 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Wyciskanie hantli siedz?c (chwyt neutralny) 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Wyprosty ramion z hantlami le??c (chwyt neutralny) 5 x 12 - 15; 3s w dó?, 3s w gór?
  C2. Wycisk sztangi w?sko 5 x 8 - 10; 90s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  Cardio 35min

  Wtorek:
  A1. Wyprosty nóg 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A2. Przysiad 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Uginanie nóg le??c 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Martwy ci?g na prostych nogach 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. ?ydki siedz?c 5 x 12 - 15; 3s w dó?, 3s w gór?
  C2. ?ydki stoj?c 5 x 8 - 10; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  ?roda:
  A1. Wios?owanie siedz?c na wyci?gu do klatki 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  A2. Wios?owanie siedz?c na wyci?gu do brzucha 5x 8 - 10 ; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Modlitewnik szeroko 5 x 12 - 15; 3s w dó?, 3s w gór?
  B2. Uginanie ramion ze sztang? stoj?c 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Wznosy hantli bokiem w opadzie 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C2. Wios?owanie na wyci?gu siedz?c linkami do twarzy 5 x 8 - 10; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  Cardio 35min


  Czwartek:
  Cardio 35min

  Pi?tek:
  A1. Rozpi?tki skos 5 x 12 - 15; 3s w dó?, 3s w gór?
  A2. Wyciskanie hantli skos 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Wznosy hantli przodem 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Wyciskanie ?o?nierskie stoj?c 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Prostowanie ramion na wyci?gu linkami 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C2. Wycisk w?sko dó? skos 5 x 8 - 10; 90s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  Cardio 35min

  Sobota:
  A1. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego na prostych r?kach 5 x 12 - 15; 3s w dó?, 3s w gór?
  A2. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego 5 x 8 - 10; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B1. Uginanie ramion siedz?c na ?awce skos 5 x 12 - 15; 3s w dó?, 3s w gór?
  B2. Uginanie ramion hantlami (chwyt m?otkowy) 5 x 8 - 10; 90s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Szrugsy na maszynie do ?ydek 5 x 12 - 15; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C2. Szrugsy ze sztang? 5 x 8 - 10; 90s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  Cardio 35 min  MEZOCYKL IV – FAZA 14

  Poniedzia?ek - ca?e cia?o A + cardio
  Wtorek – cardio/brzuch
  ?roda - ca?e cia?o B + cardio
  Czwartek – cardio / brzuch
  Pi?tek - ca?e cia?o C + cardio
  Sobota – cardio / brzuch
  Niedziela - wolne


  Poniedzia?ek:
  A1. Wycisk sztangi lez?c 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Przysiad z hantlami 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Wios?owanie sztangi w opadzie 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Martwy ci?g na prostych nogach 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Wyciskanie ?o?nierskie stoj?c 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C2. Wypychanie na suwnicy 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D1. Modlitewnik szeroko 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D2. Wyciskanie francuskie sztangi stoj?c. 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  Cardio 35min

  Wtorek:
  Interwa?y 1 x 10 interwa?ów 30s szybko/60s wolno

  ?roda:
  A1. Wycisk sztangi dó? skos 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Wykroki 4 x 12 - 15/na strone; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. ?ci?ganie dr??ka wyci?gu górnego 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Martwy ci?g na prostych nogach 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Wyciskanie hantli siedz?c 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C2. Hack przysiady 4 x 12 - 15 ; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D1. Uginanie ramion ze sztang? wzd?ó? cia?a 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  D2. Wycisk w?sko 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  Cardio 35min

  Czwartek:
  Interwa?y 1 x 10 interwa?ów 30s szybko/60s wolno

  Pi?tek:
  A1. Wycisk hantli skos 4 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Przysiad jednonóz 4 x 12 - 15/na strone; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Wios?owanie siedz?c do klatki 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Uginanie nóg le??c 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C1. Wznosy bokiem stoj?c 4 x 12 - 15 ; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C2. Wyprosty nóg 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  D1. Naprzemienne uginanie ramion z hantlami 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?
  D2. Prostowanie ramion na wyci?gu 4 x 12 - 15; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  Cardio 1 x 35 min

  Sobota:
  Interwa?y 1 x 10 interwa?ów 30s szybko, 60s wolno  MEZOCYKL IV – FAZA 15

  Poniedzia?ek - FBW A (depletion)
  Wtorek – FBW B (depletion)
  ?roda - FBW C (depletion)
  Czwartek - Góra (depletion)
  Pi?tek - wolne (carb up)
  Sobota - wolne (carb up)
  Niedziela - wolne (carb up)


  Poniedzia?ek:
  A1. Wyciskanie sztangi le??c 2 x 15 - 20; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Przysiad z hantlami 2 x 15 - 20; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Wios?owanie sztangi w opadzie 2 x 15 - 20; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Martwy ci?g na prostych nogach 2 x 15 - 20; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Wyciskanie ?o?nierskie 2 x 15 - 20; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C2. Wypychanie na suwnicy 2 x 15 - 20; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D1. Ugiananie ramion na modlitewniku (szeroko) 2 x 15 - 20; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D2. Wyciskanie francuskie sztangi stoj?c. 2 x 15 - 20; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A1, 15s przerwy, A2, 15s przerwy, A1 itd

  Wtorek:
  A1. Wyciskanie sztangi dó? skos 3 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Wykroki 3 x 12 - 15/na strone; 15 s Bez pe?nego wyprostu
  B1. Sci?ganie dr??ka wyci?gu górnego 3 x 12 - 15; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Martwy ci?g na prostych nogach hantlami 3 x 12 - 1;5 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Wyciskanie hantli siedz?c 3 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C2. Hack przysiady 3 x 12 - 15; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D1. Drag curl 3 x 12 - 15; 15s przerwy; 3 s. up, 3 s. down
  D2. Wyciskanie szntangi w?sko 3 x 12 - 15; 15s przerwy; 3s w dó?, 3s w gór?

  ?roda:
  A1. Wyciskanie hantli skos 4 x 10 - 12; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Przysiad jednonó? 4 x 10 - 12/na strone; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Wios?owanie na wyci?gu siedz?c do klatki 4 x 10 - 12; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Uginanie nóg le??c 4 x 10 - 12; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C1. Wznosy bokiem stoj?c 4 x 10 - 12; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  C2. Wyprosty nóg 4 x 10 - 12; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  D1. Naprzemienne uginanie ramion hantlami 4 x 10 - 12; 15s przerwy; 3 s. up, 3 s. down
  D2. Prostowanie ramion na wyci?gu 4 x 10 - 12; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu

  Czwartek:
  A1. Wyciskanie sztangi le??c 3 x 8 - 10; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  A2. Wios?owanie hantl? 3 x 8 - 10; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  B1. Rozpi?tki na maszynie 3 x 8 - 10; 15s przerwy; 2sekundowe napi?cie przy ka?dym powtórzeniu
  B2. Odwrotne rozpi?tki na maszynie 3 x 8 - 10; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C1. Wyciskanie ?o?nierskie 3 x 8 - 10; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  C2. Podci?ganie sztangi wzd?u? tu?owia 3 x 8 - 10; 15s przerwy; Bez pe?nego wyprostu
  D1. Uginanie ramion na wyci?gu 3 x 8 - 10; 15s przerwy; bez pe?nego wyprostu
  D2. Prostowanie ramion na wyci?gu (linkami). 3 x 8 - 10; 15s przerwy; bez pe?nego wyprostu
  EQI - eccentric quasi-isometrics - bardzo powolne rozci?ganie mi??ni np dla klatki piersiowej:
  http://www.youtube.com/watch?v=OYL_b...eature=related

  Tate press:


  Szrugsy Haney'a:


  Wios?owanie motocyklowe:
  Inteligentny, mądry, błyskotliwy moderator, usuwa posty tylko tych, którzy są innego zdania

  Komentarz

  Pracuję...
  X