"Nowy rozdział yiquan" to nauki Wang Xiangzhai'a spisane przez Qi Zhidu w roku 1939.

By zorientować się jak stopniowo ewoluował yiquan dobrze jest zapoznać się z następującymi materiałami w kolejności w jakiej powstawały:

Właściwa ścieżka yiquan, lata 20. http://www.yiquan.pl/wp-content/uplo...iwasciezka.pdf

Nowy rozdział yiquan, rok 1939 http://www.yiquan.pl/wp-content/uplo...2/nryiquan.pdf

Środkowa oś drogi pięści, lata 40. http://www.yiquan.pl/wp-content/uplo...srodkowaos.pdf

O esencji sztuki walki, lata 40. http://www.yiquan.pl/wp-content/uplo...1/oesencji.pdf

Na przetłumaczenie czekają jeszcze teksty Wang Xiangzhai'a z lat 50.