W roku 2020 w planie mamy 3 szkolenia intensywne (obozy)

Obóz zimowy, Warszawa, 25 stycznia - 2 lutego 2020 http://www.yiquan.pl/zima-z-yiquan/

Obóz letni, Warszawa, 19 lipca - 1 sierpnia 2020 http://www.yiquan.pl/lato-z-yiquan-2020/

Obóz letni z mistrzem Yao Chengguang, Pekin, Chiny, w przybliżeniu 17-25 sierpnia 2020 - dla już ćwiczących - informacje u nas w szkole.