Siema
tak jak w tamacie, dipsy to ruch push horyzontalny czy wertykalny?