Witaj dziadku

09.09.2018

Przez 40 min:

A1. Drążek młotkowo
A2. Dipsy
A3. Wykroki chodzone

Przez 10 min:

B1. Landmine Twist
B2. Farmer Walk + Kettlebells
B3. Wall Ball

C. Odwrotna tabata na AirBike (10/20sek x 8)