Strona 102 z 108 PierwszyPierwszy ... 25292100101102103104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 516 do 1 530 z 1619

Wątek: NATURALNE sposoby optymalizacji CIAŁA i DUSZY.

 1. #1516
  Sztywny Pal Azji
  Dołączył
  Mar 2017
  Lokalizacja
  pomorskie
  Postów
  1 914
  No tak, jakie to proste.  http://biochemical-pathways.com/#/map/1

 2. #1517
  Poczciwy dzik
  Dołączył
  Jan 2009
  Postów
  1 062
  Jakies okulary na noc warte polecenia?

 3. #1518
  Cytat Zamieszczone przez paavo Zobacz posta
  co by nie mówić, to bardzo przejrzysta wersja

  Cytat Zamieszczone przez pho Zobacz posta
  Jakies okulary na noc warte polecenia?
  blokada na minimum 550nm, preferowana na 625nm.
  correlation doesn't imply causation

 4. #1519
  Rozmowa jądra nadskrzyżowaniowego z jądrem łukowatym

  dla nie wtajemniczonych
  https://en.wikipedia.org/wiki/Arcuate_nucleus

  czyli dlaczego pora posiłku jest ważniejsza od tego co wpada do japy.

  Jądro nadskrzyżowane - jądro łukowate: interakcja między czasem a metabolizmem istotne dla zdrowia  U ssaków czas i metabolizm są ściśle powiązanymi zmiennymi; związek ten można zilustrować licznymi przykładami, takimi jak dobowe wahania spożycia pokarmu lub dobowa reakcja na bolus glukozy. Dokonujemy przeglądu dowodów, że interakcja między jądrem nadskrzyżowaniowym a jądrem łukowatym odgrywa kluczową rolę w realizacji tych funkcji. Jądra są wzajemnie połączone za pomocą różnych wypustek, a ta interakcja zapewnia idealne anatomiczne ramy do modyfikowania czasowego wyjścia podwzgórza do narządów metabolicznych w wyniku sprzężenia zwrotnego z obwodu. Relacja między jądrem nadskrzyżowaniowym a jądrem łukowatym jest niezbędna do integracji informacji metabolicznych z układem okołodobowym, a tym samym dostosowania rytmów dobowych do podstawowej temperatury ciała, aktywności lokomotorycznej, spożycia pokarmu, i krążące cząsteczki, takie jak glukoza i kortykosteron. Wraz ze wzrostem zachorowań na choroby związane z otyłością w populacji światowej, zdobycie wiedzy o tym związku i konsekwencjach zakłócenia tego związku jest niezbędne do zrozumienia patogenezy otyłości.
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/...1002/oby.22774

  porażenie mózgowe niebieskim światłem

  Mechanizmy zagrożenia oczu wywołanego światłem niebieskim i środki ochronne  Ryzyko ekspozycji na światło niebieskie dla zdrowia ludzi przyciąga coraz większą uwagę badaczy. Niebieskie światło o stosunkowo dużej energii może powodować nieodwracalne fotochemiczne uszkodzenie tkanki oka. Nadmierna ekspozycja oka na niebieskie światło ma tendencję do wywoływania szeregu zmian, takich jak stres oksydacyjny, apoptoza mitochondrialna, apoptoza zapalna, apoptoza mitochondrialna i uszkodzenie DNA, co prowadzi do rozwoju choroby suchego oka, jaskry i zapalenia rogówki. W związku z tym ochrona fizyczna, chemiczne i farmaceutyczne środki ochronne, terapia genowa i inne metody są szeroko stosowane w klinicznym leczeniu zagrożenia światłem niebieskim. Dokonaliśmy przeglądu badań nad możliwymi szlakami sygnałowymi i mechanizmami indukowanymi przez światło niebieskie w oku i podsumowaliśmy podejścia terapeutyczne do rozwiązania problemu zagrożenia światłem niebieskim.
  https://www.sciencedirect.com/scienc...307708#fig0005

  Niewizualne opsy i nowatorskie fotodetektory w wewnętrznej siatkówce kręgowców pośredniczą w reakcjach świetlnych w obszarze widma niebieskiego

  W ostatnich dziesięcioleciach w komórkach wewnętrznej siatkówki kręgowców zidentyfikowano i scharakteryzowano szereg nowych niewidzialnych fotopigmentów opsyny należących do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, prawdopodobnie zaangażowanych w szereg procesów niezwiązanych z tworzeniem obrazu. . Obecnie wiadomo, że siatkówka kręgowców składa się z czopków i pręcików fotoreceptorów wzrokowych odpowiedzialnych za widzenie dzienne / kolorowe i nocne / czarno-białe, a także z komórek, takich jak wewnętrznie światłoczułe komórki zwojowe siatkówki (ipRGC) i światłoczułe komórki poziome w wewnętrznej części siatkówki, zarówno wykrywanie światła niebieskiego, jak i wyrażanie melanopsyny fotopigmentowej (Opn4). Co ciekawe, te niewizualne fotopigmenty mogą nadal działać nawet przy braku wzroku w wyniku zwyrodnienia siatkówki. Ponadto, wykazano, że wewnętrzne neurony siatkówki i komórki glejowe Müllera wyrażają inne fotopigmenty, takie jak receptor sprzężony z białkiem G fotoizomerazy (RGR), encefalopsyna (Opn3) i neuropsyna (Opn5), wszystkie zdolne do wykrywania światła niebieskiego / fioletowego i zaangażowane w recykling chromoforów, synchronizacja zegara siatkówkowego, komunikacja neuron-glej i inne czynności. Odkrycie tych nowych fotopigmentów w wewnętrznej siatkówce kręgowców jest mocnym dowodem na nowatorską aktywność regulowaną światłem. W niniejszym przeglądzie skupiono się na cechach, lokalizacji, fotokaskadzie i przypuszczalnych funkcjach tych nowych niewidzialnych operacji, próbując rzucić światło na ich rolę w siatkówce wewnętrznej kręgowców oraz w fizjologii całego organizmu. i neuropsyna (Opn5), wszystkie zdolne do wykrywania światła niebieskiego / fioletowego i biorące udział w recyklingu chromoforów, synchronizacji zegara siatkówki, komunikacji neuron-glej i innych czynnościach. Odkrycie tych nowych fotopigmentów w wewnętrznej siatkówce kręgowców jest mocnym dowodem na nowatorską aktywność regulowaną światłem. W niniejszym przeglądzie skupiono się na cechach, lokalizacji, fotokaskadzie i przypuszczalnych funkcjach tych nowych niewidzialnych operacji, próbując rzucić światło na ich rolę w siatkówce wewnętrznej kręgowców oraz w fizjologii całego organizmu. i neuropsyna (Opn5), wszystkie zdolne do wykrywania światła niebieskiego / fioletowego i biorące udział w recyklingu chromoforów, synchronizacji zegara siatkówki, komunikacji neuron-glej i innych czynnościach. Odkrycie tych nowych fotopigmentów w wewnętrznej siatkówce kręgowców jest mocnym dowodem na nowatorską aktywność regulowaną światłem. W niniejszym przeglądzie skupiono się na cechach, lokalizacji, fotokaskadzie i przypuszczalnych funkcjach tych nowych niewidzialnych operacji, próbując rzucić światło na ich rolę w siatkówce wewnętrznej kręgowców oraz w fizjologii całego organizmu.
  https://link.springer.com/article/10...71-020-00997-x

  Do optymalnej hipertrofii niezbędny jest porządny zegar, mięśnie wykazują dobowe różnice we wzroście niezależnie od aktywności.

  Dobowa regulacja wzrostu mięśni niezależnie od czynności lokomotorycznej

  Długotrwałe pytanie, szczególnie w fizjoterapii i medycynie sportowej, dotyczy tego, czy pora dnia wpływa na metabolizm mięśni, a tym samym na wzrost, czy to samoistnie, czy w odpowiedzi na ćwiczenia lub odżywianie. Odpowiedzi pomogłyby określić najlepszą porę dnia na ćwiczenia, budowanie mięśni i zapobieganie sarkopenii związanej ze starzeniem się lub chorobą. Tutaj odpowiadamy na to pytanie w żywym miotomie danio pręgowanego in vivo, bez zakłóceń ze strony innych oscylacji okołodobowych, takich jak aktywność lokomotoryczna i spożycie pokarmu. Pokazujemy, że aktywne mięśnie bardziej anabolizują w ciągu dnia i rosną szybciej, podczas gdy bardziej katabolizują w nocy i rosną wolniej. Takie różnice dzień / noc pozostają w nieaktywnych mięśniach, ale znikają po przerwaniu zegara. Wnioskujemy, że mięśnie wykazują dobowe różnice we wzroście niezależnie od aktywności i karmienia.
  https://www.pnas.org/content/early/2.../20/2012450117

  a co się stanie, jak wystrzelisz człowieka poza jego naturalny obszar zamieszkania (my ludzie mieszkamy na Ziemi, wiele osób ma kłopoty z tą wiadomością wiec pisze dla przypomnienia)  https://www.cell.com/cell/fulltext/S...fma3-p.twitter

  Dysfunkcja mitochondriów i zachowania depresyjne  Mitochondria są odpowiedzialne za dostarczanie naszym komórkom energii, a także za regulację stresu oksydacyjnego i apoptozy, a wiele dowodów wskazuje, że zmiany związane z mitochondriami są powszechne podczas chronicznego stresu i depresji. Tutaj omawiamy, w jaki sposób chroniczny stres może wywoływać zachowania depresyjne poprzez wzmacnianie mitochondrialnego obciążenia allostatycznego, co ostatecznie zmniejsza produkcję energii, zwiększa wytwarzanie szkodliwych reaktywnych form tlenu, uszkadza mitochondrialne DNA i zwiększa przepuszczalność błony oraz uwalnianie czynników proapoptotycznych. Omawiamy również, w jaki sposób zniewagi mitochondrialne mogą zaostrzać odpowiedź immunologiczną, przyczyniając się do objawów depresji. Ponadto ilustrujemy, jak objawy depresji są związane z określonymi defektami mitochondriów, oraz jak celowanie w te defekty środkami farmakologicznymi może być obiecującą drogą do opracowania nowych, bardziej skutecznych leków przeciwdepresyjnych. Podsumowując, przegląd ten potwierdza pogląd, że silny stres psychospołeczny wywołuje dysfunkcję mitochondriów, zwiększając tym samym podatność na rozwój objawów depresji.
  https://www.sciencedirect.com/scienc...178?via%3Dihub

  mamy zimę więc predysponowane niech pamiętają, że

  Osoby z brązowym tłuszczem mogą spalać o 15% więcej kalorii
  https://www.sciencedaily.com/release...0428091504.htm

  jakby ktoś narzekał na T3 - polecam.

  dodatkowo żeby nie zapomnieć


  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5647869/

  tak tak

  Połączenie między zegarami dobowymi a czynnością tarczycy  Rytmiczność okołodobowa to w przybliżeniu 24-godzinny okres autonomii komórkowej, napędzany przez pętle sprzężenia zwrotnego transkrypcja-translacja określonych genów, które określa się jako „geny zegara okołodobowego”. U ssaków centralny stymulator okołodobowy, który znajduje się w jądrze nadskrzyżowaniowym podwzgórza, steruje obwodowymi zegarami okołodobowymi. System okołodobowy reguluje praktycznie wszystkie procesy fizjologiczne, które są dalej modulowane przez zmiany w środowisku zewnętrznym, takie jak ekspozycja na światło i czas przyjmowania pokarmu. Przewlekłe zaburzenia rytmu dobowego spowodowane pracą zmianową, podróżami w różnych strefach czasowych lub nieregularnymi cyklami snu i czuwania mają długoterminowe konsekwencje dla naszego zdrowia i są ważnym czynnikiem stylu życia, który przyczynia się do ryzyka otyłości, cukrzycy typu 2 i raka. Chociaż oś podwzgórze-przysadka-tarczyca jest kontrolowana przez zegar okołodobowy poprzez rozrusznik jądra nadskrzyżowaniowego, dzienne profile wydzielania TSH są zaburzone u niektórych pacjentów z niedoczynnością tarczycy i nadczynnością tarczycy. Zakłócenie rytmów okołodobowych zostało uznane za zaburzenie układu hormonalnego i progresji cyklu komórkowego. Profile ekspresji genów zegara dobowego są nieprawidłowe w przypadku dobrze zróżnicowanego raka tarczycy, ale nie w guzkach łagodnych lub zdrowej tarczycy. Dlatego charakterystyka mechanizmu zegarowego tarczycy może poprawić przedoperacyjną diagnostykę raka tarczycy. Zakłócenie rytmów okołodobowych zostało uznane za zaburzenie układu hormonalnego i progresji cyklu komórkowego. Profile ekspresji genów zegara dobowego są nieprawidłowe w przypadku dobrze zróżnicowanego raka tarczycy, ale nie w guzkach łagodnych lub zdrowej tarczycy. Dlatego charakterystyka mechanizmu zegarowego tarczycy może poprawić przedoperacyjną diagnostykę raka tarczycy. Zakłócenie rytmów okołodobowych zostało uznane za zaburzenie układu hormonalnego i progresji cyklu komórkowego. Profile ekspresji genów zegara dobowego są nieprawidłowe w przypadku dobrze zróżnicowanego raka tarczycy, ale nie w guzkach łagodnych lub zdrowej tarczycy. Dlatego też charakterystyka mechanizmu zegarowego tarczycy może poprawić diagnostykę przedoperacyjną raka tarczycy.
  https://www.nature.com/articles/s41574-019-0237-z


  Intermittent fasting, a possible priming tool for host defense against SARS-CoV-2 infection: Crosstalk among calorie restriction, autophagy and immune response  Koronawirus-2 zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) jest patogenem powodującym śmiertelną pandemię choroby koronawirusowej-19 (COVID-19), która stała się głównym zagrożeniem dla zdrowia publicznego na całym świecie. Chociaż nie ma wyraźnej dyskryminacji ze względu na płeć lub społeczno-ekonomiczną częstość występowania COVID-19, osoby starsze i / lub z chorobami współistniejącymi i obniżoną odpornością mają stosunkowo większe ryzyko zarażenia się tą chorobą. Ponieważ nie odkryto jeszcze żadnego konkretnego leku, najlepszym sposobem na przetrwanie tej choroby jest wzmocnienie odporności i utrzymanie zdrowego trybu życia. Według doniesień, że jako zdrowa praktyka ograniczenie kalorii w postaci przerywanego postu (IF) w kilku sytuacjach klinicznych przynosi wiele korzyści zdrowotnych, w tym stymulowanie odpowiedzi immunologicznej. To ograniczenie dietetyczne aktywuje również autofagię, system nadzoru komórek, który zwiększa odporność. Biorąc pod uwagę te przeważające znaczenie w przygotowywaniu obrony gospodarza, IF może być potencjalną strategią walki z infekcją SARS-CoV-2 w czasie tej epidemii. Obecnie nie ma dotychczas dostępnego przeglądu proponującego IF jako zachęcającą strategię zapobiegania COVID-19. Dlatego zaplanowano kompleksowy przegląd, aby podkreślić korzystną rolę postu w odporności i autofagii, które leżą u podstaw możliwej obrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Pokrótce opisano również patogenezę COVID-19 i jej wpływ na odpowiedź immunologiczną gospodarza. Przegląd ten miał na celu zrewidowanie potencjału immunomodulacyjnego IF, który może stanowić obiecujące podejście zapobiegawcze przeciwko COVID-19. IF może być potencjalną strategią walki z infekcją SARS-CoV-2 w tej epidemii. Obecnie nie ma dotychczas dostępnego przeglądu proponującego IF jako zachęcającą strategię zapobiegania COVID-19. Dlatego zaplanowano kompleksowy przegląd, aby podkreślić korzystną rolę postu w odporności i autofagii, które leżą u podstaw możliwej obrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Pokrótce opisano również patogenezę COVID-19 i jej wpływ na odpowiedź immunologiczną gospodarza. Przegląd ten miał na celu zrewidowanie potencjału immunomodulacyjnego IF, który może stanowić obiecujące podejście zapobiegawcze przeciwko COVID-19. IF może być potencjalną strategią walki z infekcją SARS-CoV-2 w tej epidemii. Obecnie nie ma dotychczas dostępnego przeglądu proponującego IF jako zachęcającą strategię zapobiegania COVID-19. Dlatego zaplanowano kompleksowy przegląd, aby podkreślić korzystną rolę postu w odporności i autofagii, które leżą u podstaw możliwej obrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Pokrótce opisano również patogenezę COVID-19 i jej wpływ na odpowiedź immunologiczną gospodarza. Przegląd ten miał na celu zrewidowanie potencjału immunomodulacyjnego IF, który może stanowić obiecujące podejście zapobiegawcze przeciwko COVID-19. Dlatego zaplanowano kompleksowy przegląd, aby podkreślić korzystną rolę postu w odporności i autofagii, które leżą u podstaw możliwej obrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Pokrótce opisano również patogenezę COVID-19 i jej wpływ na odpowiedź immunologiczną gospodarza. Przegląd ten miał na celu zrewidowanie potencjału immunomodulacyjnego IF, który może stanowić obiecujące podejście zapobiegawcze przeciwko COVID-19. Dlatego zaplanowano kompleksowy przegląd, aby podkreślić korzystną rolę postu w odporności i autofagii, które leżą u podstaw możliwej obrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Pokrótce opisano również patogenezę COVID-19 i jej wpływ na odpowiedź immunologiczną gospodarza. Przegląd ten miał na celu zrewidowanie potencjału immunomodulacyjnego IF, który może stanowić obiecujące podejście zapobiegawcze przeciwko COVID-19.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351063/

  mitochondrium czułe na ultrafiotet - no patrz

  Komórki mięśniowe Widłonogów (czyli takie zwierzaczki żyjące pod wodą) są czułe na UV

  Promieniowanie ultrafioletowe zmienia gęstość wewnętrznej błony mitochondrialnej i proporcje połączeń między mitochondriami w miocytach widłonogów

  Wydajna produkcja energii poprzez fosforylację oksydacyjną ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu, przeżycia i rozmnażania się eukariontów. Zachowanie (położenie i komunikacja między mitochondriami) i morfologia mitochondriów odgrywają kluczową rolę w wydajnej produkcji energii i wpływają na nie stresory oksydacyjne, takie jak promieniowanie ultrafioletowe (UV). Przetestowaliśmy hipotezę, że mitochondria zmieniają swoje zachowanie i morfologię, aby sprostać energetycznym wymaganiom reagowania na zmiany stresu oksydacyjnego. W szczególności przewidzieliśmy, że napromienianie UV zwiększy gęstość wewnętrznej błony mitochondrialnej i udział połączeń między mitochondriami, aby wpłynąć na tempo metabolizmu całego zwierzęcia. Za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej stwierdziliśmy, że zarówno trzy, jak i sześć godzin naświetlania UV-A / B (0,5 W / m 2) zwiększył udział połączeń między mitochondriami (wraz ze wzrostem współczynnika kształtu mitochondriów) i gęstość wewnętrznej błony mitochondrialnej w miocytach widłonogów Tigriopus californicus . Gęstość mitochondriów wzrosła po obu napromienianiu, ale rozmiar mitochondriów zmniejszył się po sześciu godzinach leczenia. Tempo metabolizmu utrzymywało się po trzech godzinach naświetlania, ale spadało po sześciu godzinach ekspozycji. Obserwacje te pokazują, że gęstość wewnętrznej błony mitochondrialnej i proporcja połączeń między mitochondriami może odgrywać rolę kształtującą w utrzymaniu tempa metabolizmu całego zwierzęcia, a ostatecznie wydajności organizmu, pod wpływem stresora oksydacyjnego.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33220503/
  correlation doesn't imply causation

 5. #1520
  Produkty naturalne ukierunkowane na mitochondria  Mitochondria są głównym źródłem produkcji energii w mózgu, wspierając tym samym większość jego aktywności. Jednak mitochondria stają się nieefektywne i dysfunkcyjne wraz z wiekiem oraz w większym stopniu w zaburzeniach neurologicznych. W związku z tym mitochondria stanowią nowy cel leków dla wielu związanych z wiekiem zaburzeń neurologicznych. W niniejszym przeglądzie podsumowano najnowsze postępy (obejmujące okres od 2010 r. Do maja 2020 r.) W stosowaniu produktów naturalnych ze źródeł roślinnych, zwierzęcych i mikrobiologicznych jako potencjalnych środków neuroprotekcyjnych do przywracania funkcji mitochondriów. Omówiono i uporządkowano produkty naturalne z różnych klas struktur chemicznych zgodnie z ich mechanizmem działania na mitochondria w zakresie modulacji biogenezy, dynamiki, bioenergetyki, homeostazy wapnia i potencjału błonowego, a także hamowania szlaku oksytozy / ferroptozy.
  z badania wynika, że jest tylko pare ciekawych pozycji

  • Resveratrol
  • Curcumin
  • EGCG
  • Melatonin


  całość:
  https://www.sciencedirect.com/scienc...63725820302801

  Pojawiające się dowody potwierdzają pomocą ketogeniczne diety terapii w innych zaburzeniach neurologicznych dorosłych i schorzeń , takich jak migrena, choroba Parkinsona, demencję, guzy mózgu i stwardnienie rozsiane.
  https://medicalxpress.com/news/2020-...-epilepsy.html

  Serotonin in Animal Cognition and Behavior

  Serotonina (5-hydroksytryptamina, 5-HT) jest uznawana za główny neuromodulator układu nerwowego zarówno u bezkręgowców, jak i kręgowców. Od kilkudziesięciu lat sugeruje się, że wpływa on na poznanie i zachowanie zwierząt. Pomimo całkowicie odmiennej organizacji systemów 5-HT w królestwie zwierząt, kilka linii dowodów sugeruje, że wpływ 5-HT na zachowanie i funkcje poznawcze jest konserwowany ewolucyjnie. W tym przeglądzie wybraliśmy niektóre zachowania wywoływane klasycznie, odnosząc się do roli 5-HT w funkcjach układu nerwowego. W szczególności skupiamy się na aktywności ruchowej, pobudzeniu, rytmie snu i dobowym, karmieniu, interakcjach społecznych i agresywności, lęku, nastroju, uczeniu się i pamięci lub wymiarze impulsywno-kompulsywnym i elastyczności behawioralnej. Role 5-HT, zilustrowane zarówno u bezkręgowców, jak i kręgowców, pokazują, że jest on bardziej zdolny do wzmacniania lub łagodzenia odpowiedzi neuronalnych niezbędnych do dostrojenia większości zachowań, niż do wywoływania lub zatrzymywania określonego zachowania. Dlatego 5-HT jest prototypowym neuromodulatorem, który jest zasadniczo zaangażowany w adaptację wszystkich organizmów w całym królestwie zwierząt.


  Funkcje modulowane przez 5-hydroksytryptaminę (5-HT) u różnych gatunków.

  ( A ) modulowane funkcje związane z aktywnością motoryczną i lokomocją,
  ( B ) modulowane funkcje związane ze snem i rytmem okołodobowym,
  ( C ) modulowane funkcje związane ze snem i rytmami okołodobowymi,
  ( D ) modulowane funkcje związane z interakcjami społecznymi, statusem społecznym i agresywnością
  ( E ) modulowane funkcje związane z lękiem,
  ( F ) modulowane funkcje związane z nastrojem,
  ( G ) modulowane funkcje związane z uczeniem się i pamięcią.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084567/

  Poziom w surowicy 25 (OH) D przy przyjęciu do szpitala związany ze stadium COVID-19 i śmiertelnością

  Wyniki
  Spośród pacjentów z COVID-19 59% miało niedobór witaminy D przy przyjęciu: 47% kobiet i 67% mężczyzn. W szczególności pacjenci płci męskiej z COVID-19 wykazywali progresywnie niższe 25 (OH) D wraz z postępującym stopniem radiologicznym, przy czym odsetek niedoborów wzrastał z 55% w stadium 1 do 74% w stadium 3. Niedobór witaminy D przy przyjęciu nie był zaburzony przez wiek, pochodzenia etnicznego, przewlekłej choroby płuc, choroby wieńcowej / nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy i było związane ze śmiertelnością (iloraz szans [OR] 3,87; 95% przedział ufności [CI], 1,30-11,55), niezależnie od wieku (OR 1,09; 95 % CI, 1,03-1,14), przewlekła choroba płuc (OR, 3,61; 95% CI, 1,18-11,09) i stopień uszkodzenia płuc wyrażony w skali ciężkości CT klatki piersiowej (OR, 1,12; 95% CI, 1,01-1,25).

  Wnioski
  Niski poziom 25 (OH) D przy przyjęciu jest związany ze stadium choroby COVID-19 i śmiertelnością.
  https://academic.oup.com/ajcp/advanc...16/aqaa252.pdf

  Wpływ suplementacji cynku na poziomy IGF-1 u ludzi: przegląd systematyczny i metaanaliza

  Wpływ suplementacji cynkiem na poziom IGF-1 pozostaje stosunkowo niezbadany, a wiele wcześniejszych badań zawierało niejednoznaczne ustalenia. Zatem celem tego badania było wyjaśnienie wpływu cynku na IGF-1. Pełne systematyczne wyszukiwanie zostało przeprowadzone w Scopus, Web of Science, Embase i PubMed / MEDLINE, przez recenzentów, od powstania bazy danych do czerwca 2019 r. Średnia ważona różnicy (WMD) z 95% CI zastosowano do oceny wpływu cynku na IGF-1. Oceniliśmy niejednorodność badania za pomocą I-kwadrat i statystyki testu Q. Dziesięć badań wykazało zmiany w poziomach IGF-1 w osoczu. Połączone wyniki potwierdziły wzrost poziomu IGF-1 po podaniu cynku (WMD: 8,620 ng / ml, 95% CI: 1,126, 16,113, I 2 = 97,3%). Analizy podgrup wykazały, że dawka cynku ≤10 mg / dzień (WMD: 9,50 ng / ml, 95% CI: 1,47, 17,53) i długość interwencji ˃8 tygodni (WMD: 10,08 ng / ml, 95% CI: 0,67, 19,48) znacznie większe podwyższone poziomy IGF-1. Niniejsze badanie wykazało, że suplementacja cynkiem może wywołać znaczny wzrost IGF-1 u ludzi. Ponadto, większe przyrosty obserwowano, gdy dawka cynku wynosiła ≤10 mg / dobę, a czas trwania interwencji 8 tygodni.
  https://www.sciencedirect.com/scienc...18364720300203

  Narażenie na ultrafioletowe promieniowanie słoneczne i ryzyko raka piersi

  5. Wniosek
  Nasza metaanaliza wykazała, że ekspozycja na ultrafiolet słoneczny promieniowanie zmniejsza ryzyko raka piersi, zwłaszcza u kobiet ponad 40. Nie znaleziono żadnego znaczącego związku ze stosowaniem filtrów przeciwsłonecznych. Jest to pierwsza w tym zakresie metaanaliza ilościowa dawka-odpowiedź temat, a wyniki mogą być przydatne dla dermatologów i onkologów. Stan receptora estrogenowego, opalanie i pokrycie kończyn może wpływać na ryzyko zachorowania na raka piersi.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/art...-99-e23105.pdf
  correlation doesn't imply causation

 6. #1521
  Cytat Zamieszczone przez pho Zobacz posta
  Jakies okulary na noc warte polecenia?
  przecena

  https://truedark.com/
  correlation doesn't imply causation

 7. #1522
  w sytuacji niebezpieczeństwa, zagrożenia życia zegar zostaje wyłączony - żeby prz

  Naukowcy odkrywają, jak stres i zegar okołodobowy wpływają na sen

  Zespół badawczy pod kierownictwem Uniwersytetu Nagoya w Japonii odkrył nowy szlak neuronowy, który łączy zegar dobowy, stres i czuwanie u ssaków. Zespół zidentyfikował neuron, zwany neuronem czynnika uwalniającego kortykotropinę (CRF), który staje się nadmiernie aktywny, gdy ssak jest pod wpływem stresu, co może wywołać bezsenność i inne zaburzenia snu. Ich odkrycia zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Science Advances.

  Żywe organizmy wykazują 24-godzinne wahania zwane rytmem okołodobowym. U ssaków centralny zegar okołodobowy, znajdujący się w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego (SCN) mózgu, reguluje cykl snu i czuwania . Jednak w przypadku sytuacji zagrażających życiu, sygnał rytmu dobowego jest wyłączany, aby zwierzę nie mogło zasnąć, aby mogło uciec przed niebezpieczeństwem, nawet jeśli normalnie byłby czas na sen. Chociaż tymczasowe wyłączenie cyklu sen-czuwanie jest konieczne do przeżycia, nadmierny lub długotrwały stres spowodowany takimi zagrożeniami może wywołać bezsenność i inne zaburzenia snu.

  „Powszechnie wiadomo, że zegar dobowy i stres mają wpływ na sen, ale nie było jasne, która ścieżka neuronowa ma kluczowe znaczenie dla dobowej regulacji snu i czuwania ” - mówi dr Daisuke Ono z Instytutu Medycyny Środowiskowej przy Uniwersytet w Nagoi. Aby określić ścieżkę, zespół badawczy z Uniwersytetu Nagoya, kierowany przez prof. Akihiro Yamanaka i dr Ono, we współpracy z Takashi Sugiyamą z Olympus Corporation w Japonii, przeprowadził badanie z użyciem myszy.

  Naukowcy skupili się na neuronach CRF - o których wiadomo, że odgrywają rolę w odpowiedzi na stres - które są zlokalizowane w jądrze przykomorowym podwzgórza. Badali, jaki wpływ na sen i czuwanie myszy może mieć aktywacja neuronów CRF. Wyniki pokazały, że aktywowane neurony CRF utrzymywały zwierzęta w stanie czuwania i sprawiały, że poruszały się energicznie, wskazując, że ich czuwanie było promowane. Naukowcy zaobserwowali również, że neurony CRF pozostawały aktywne, gdy myszy nie spały, a gdy aktywność neuronów została stłumiona, czuwanie zwierząt i aktywność lokomotoryczna zostały zmniejszone.

  Dalsze badania wykazały również, że neurony hamujące w SCN, zwane neuronami GABA-ergicznymi, odgrywają istotną rolę w regulacji aktywności neuronów CRF, a aktywacja neuronów CRF stymuluje neurony oreksynowe w podwzgórzu bocznym, co powoduje promowanie czuwania.

  Zespół doszedł zatem do wniosku, że neurony GABA-ergiczne w SCN kontrolują aktywność neuronów CRF, co ostatecznie reguluje cykl snu i czuwania. „Zidentyfikowaliśmy ten szlak neuronowy u myszy, które są zwierzętami prowadzącymi nocny tryb życia. Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić, w jaki sposób w mózgu regulowane są nocne i dzienne różnice” - mówi dr Ono.

  „W dzisiejszym społeczeństwie zaburzenia snu są poważnym problemem. Mamy nadzieję, że nasze odkrycia przyczynią się do opracowania nowych terapii na bezsenność i inne zaburzenia snu spowodowane stresem lub zaburzeniem rytmu dobowego”.


  Ryc. 7 Model regulacji centralnego zegara dobowego czuwania.
  Rytmy okołodobowe w SCN przenoszą się do warunków środowiskowych światła i ciemności przez układ siatkówkowo-podwzgórzowy. Inaktywacja neuronów GABA-ergicznych (subiektywna noc) SCN zwiększa aktywność neuronalną CRF w PVN, co może pobudzać neurony oreksyny w LH, aktywując w ten sposób neurony oreksyny do kontrolowania czuwania. Aktywacja neuronów GABA-ergicznych (dzień subiektywny) SCN zmniejsza aktywność neuronalną CRF w PVN, co może tłumić neurony oreksyny.
  https://medicalxpress.com/news/2020-...ck-affect.html

  Mikroby jelitowe: klucz do normalnego snu

  Wraz ze zbliżającymi się jesiennymi i zimowymi wakacjami wielu będzie się zastanawiać nad związkiem między jedzeniem a snem. Naukowcy pod kierunkiem profesora Masashi Yanagisawy z Uniwersytetu Tsukuba w Japonii mają nadzieję, że mogą skupić ludzi na ważnych pośrednikach w równaniu: drobnoustrojach bakteryjnych w jelitach. Szczegółowe badanie przeprowadzone na myszach ujawniło, w jakim stopniu bakterie mogą zmieniać środowisko i zawartość jelit, co ostatecznie wpływa na zachowania, takie jak sen.

  Sam eksperyment był dość prosty. Naukowcy podawali grupie myszy potężny koktajl antybiotyków przez cztery tygodnie, który pozbawiał je mikroorganizmów jelitowych. Następnie porównali zawartość jelit między tymi myszami i myszami kontrolnymi, które miały tę samą dietę. Trawienie rozkłada żywność na kawałki zwane metabolitami. Zespół badawczy odkrył istotne różnice między metabolitami u myszy pozbawionych mikrobioty i myszy kontrolnych. Jak wyjaśnia profesor Yanagisawa, "stwierdziliśmy ponad 200 różnic w metabolitach między grupami myszy. U myszy zubożonych w mikrobiotę brakowało około 60 normalnych metabolitów, a pozostałe różniły się ilością, niektóre więcej, a inne mniej niż u myszy kontrolnych".

  Następnie zespół postanowił ustalić, co zwykle robią te metabolity. Korzystając z analizy wzbogacenia zestawu metabolomów, odkryli, że biologiczne szlaki najbardziej dotknięte przez antybiotykoterapię to te zaangażowane w wytwarzanie neuroprzekaźników, cząsteczek, których komórki w mózgu używają do komunikowania się ze sobą. Na przykład szlak tryptofan-serotonina został prawie całkowicie wyłączony; myszy pozbawione mikrobioty miały więcej tryptofanu niż kontrolne, ale prawie zerową serotoninę. To pokazuje, że bez ważnych drobnoustrojów jelitowych myszy nie byłyby w stanie wytworzyć serotoniny z tryptofanu, który zjadały. Zespół odkrył również, że myszy miały niedobór metabolitów witaminy B6, które przyspieszają produkcję neuroprzekaźników serotoniny i dopaminy.

  Zespół przeanalizował również sposób snu myszy, obserwując aktywność mózgu w zapisach EEG. Okazało się, że w porównaniu z myszami kontrolnymi myszy pozbawione mikrobioty miały więcej snu REM i nie-REM w nocy - kiedy myszy mają być aktywne - i mniej snu nie-REM w ciągu dnia - kiedy myszy powinny głównie spać. Liczba epizodów snu REM była wyższa zarówno w ciągu dnia, jak iw nocy, natomiast liczba epizodów bez fazy REM była wyższa w ciągu dnia. Innymi słowy, myszy zubożone w mikrobiotę częściej przełączały się między etapami snu / czuwania niż kontrolne.

  Profesor Yanagisawa przypuszcza, że ​​za zaburzenia snu odpowiedzialny był brak serotoniny; jednak dokładny mechanizm nadal wymaga opracowania. „Odkryliśmy, że ubytek drobnoustrojów eliminuje serotoninę w jelitach i wiemy, że poziom serotoniny w mózgu może wpływać na cykle snu / czuwania” - mówi. „Zatem zmiana rodzaju drobnoustrojów w jelitach poprzez zmianę diety może pomóc tym, którzy mają problemy ze snem”.

  Więc w te święta , kiedy czujesz się śpiący po zjedzeniu indyka nadziewanego tryptofanem, nie zapomnij podziękować swoim mikrobom jelitowym !
  https://medicalxpress.com/news/2020-...robes-key.html


  Emocjonalna elastyczność pomaga szczęściu w związku

  Co sprawia, że w małżeństwie i rodzinie czujemy się szczęśliwi? Naukowcy z University of Rochester przekonują na łamach czasopisma "Journal of Contextual Behavioral Science", że kluczem do sukcesu jest psychologiczna i emocjonalna elastyczność. Ich zdaniem, to ona sprawia, że związki są zdrowe i trwałe.
  https://www.rmf24.pl/nauka/news-emoc...ku,nId,4879197
  Ostatnio edytowane przez htw ; 27-11-20 o 19:58
  correlation doesn't imply causation

 8. #1523
  Modulacja mikroRNA przez suplementy diety w otyłości  Częstość występowania otyłości dramatycznie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Utrata masy ciała spowodowana dietą i ćwiczeniami prowadzi do znacznego zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności. W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie możliwym korzystnym wpływem suplementów diety (DS), w tym polifenoli, kwasów tłuszczowych i innych substancji pochodzenia roślinnego, jako środków wspomagających w leczeniu otyłości i chorób metabolicznych. W szczególności polifenole, szeroko rozpowszechnione w warzywach i owocach, znacząco modulują aktywność tkanki tłuszczowej, przeciwdziałając stanom zapalnym i poprawiając wrażliwość na insulinę w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Co ciekawe, polifenole są zaangażowane w złożone sieci mikroRNA, które odgrywają kluczową rolę w procesach metabolicznych. Podawanie różnych polifenoli i innych związków pochodzenia roślinnego doprowadziło do znaczących zmian w profilu ekspresji mikroRNA w tkankach obwodowych w coraz większej liczbie badań przedklinicznych. W szczególności związki te były w stanie odwrócić wywołaną otyłością dysregulację mikroRNA, prowadzącą do zahamowania adipogenezy i indukcji utraty wagi. Ponadto, poprzez modulację mikroRNA, złagodzili kluczowe zmiany metaboliczne, w tym insulinooporność i anomalie lipidowe, w zwierzęcych modelach otyłości. Część z nich była również w stanie zredukować cytokiny prozapalne w tkance tłuszczowej. Celem tego przeglądu jest podsumowanie aktualnych dowodów na temat wpływu DS pochodzenia roślinnego na ekspresję mikroRNA w otyłości. W szczególności związki te były w stanie odwrócić wywołaną otyłością dysregulację mikroRNA, prowadzącą do zahamowania adipogenezy i indukcji utraty wagi. Ponadto, poprzez modulację mikroRNA, złagodzili kluczowe zmiany metaboliczne, w tym insulinooporność i anomalie lipidowe, w zwierzęcych modelach otyłości. Część z nich była również w stanie zredukować cytokiny prozapalne w tkance tłuszczowej. Celem tego przeglądu jest podsumowanie aktualnych dowodów na temat wpływu DS pochodzenia roślinnego na ekspresję mikroRNA w otyłości. W szczególności związki te były w stanie odwrócić wywołaną otyłością dysregulację mikroRNA, prowadzącą do zahamowania adipogenezy i indukcji utraty wagi. Ponadto, poprzez modulację mikroRNA, złagodzili kluczowe zmiany metaboliczne, w tym insulinooporność i anomalie lipidowe, w zwierzęcych modelach otyłości. Część z nich była również w stanie zredukować cytokiny prozapalne w tkance tłuszczowej. Celem tego przeglądu jest podsumowanie aktualnych dowodów na temat wpływu DS pochodzenia roślinnego na ekspresję mikroRNA w otyłości. w zwierzęcych modelach otyłości. Część z nich była również w stanie zredukować cytokiny prozapalne w tkance tłuszczowej. Celem tego przeglądu jest podsumowanie aktualnych dowodów na temat wpływu DS pochodzenia roślinnego na ekspresję mikroRNA w otyłości. w zwierzęcych modelach otyłości. Część z nich była również w stanie zredukować cytokiny prozapalne w tkance tłuszczowej. Celem tego przeglądu jest podsumowanie aktualnych dowodów na temat wpływu DS pochodzenia roślinnego na ekspresję mikroRNA w otyłości.
  4. Wnioski i perspektywy na przyszłość
  MikroRNA pojawiły się jako kluczowe modulatory epigenetyczne w otyłości, a także potencjalne biomarkery zmian metabolicznych zachodzących po utracie wagi. Odkrywanie złożonych mechanizmów związanych z mikroRNA jako regulatorami funkcji tkanki tłuszczowej ma kluczowe znaczenie dla zidentyfikowania nowych celów terapeutycznych i opracowania nowych strategii leczenia otyłości. Ostatnio wykazano, że kilka DS, takich jak polifenole, FA i inne produkty pochodzenia roślinnego, moduluje metabolizm tkanki tłuszczowej poprzez modyfikacje ekspresji mikroRNA w zwierzęcych modelach otyłości ( ryc.). Oceniane związki były w stanie modulować ekspresję kilku mikroRNA, które były ukierunkowane na różne geny. Możliwym wyjaśnieniem tych rozbieżności jest fakt, że nie oceniano tych samych modeli zwierzęcych i tkanek. Jednak wiadomo, że prawie wszystkie pojawiające się cele mikroRNA odgrywają kluczowe funkcje w adipogenezie, metabolizmie lipidów i metabolizmie glukozy. Ogólnie rzecz biorąc, byli w stanie odwrócić wywołaną otyłością dysregulację mikroRNA, przeciwstawiając adipogenezę i prowadząc do utraty wagi i redukcji masy tłuszczu trzewnego. Ponadto, poprzez modulację ekspresji mikroRNA, złagodzili najbardziej istotne zmiany metaboliczne związane z otyłością, takie jak insulinooporność i zmiany lipidowe, w zwierzęcych modelach otyłości. Część z nich była również w stanie zredukować cytokiny prozapalne w tkance tłuszczowej. Co ciekawe, zidentyfikowano również szeroką gamę rozregulowanych szlaków docelowych mikroRNA, z których niektóre są krytycznie zaangażowane w adipogenezę, różnicowanie adipocytów, homeostazę energetyczną i glukozową, metabolizm FA i stan zapalny, co znacząco przyczynia się do zrozumienia mechanizmów patofizjologicznych leżących u podstaw otyłości i chorób metabolicznych . W coraz większej liczbie badań zaobserwowano możliwe do wyobrażenia działanie przeciw otyłości innych substancji, takich jak chitozan, kofeina, kapsaicyna i wiele innych substancji pochodzenia roślinnego. Przyszłe badania powinny ocenić wpływ podawania tych związków na krążenie i ekspresję mikroRNA w tkankach. zostały również zidentyfikowane, znacząco przyczyniając się do zrozumienia mechanizmów patofizjologicznych leżących u podstaw otyłości i chorób metabolicznych. W coraz większej liczbie badań zaobserwowano możliwe do wyobrażenia działanie przeciw otyłości innych substancji, takich jak chitozan, kofeina, kapsaicyna i wiele innych substancji pochodzenia roślinnego. Przyszłe badania powinny ocenić wpływ podawania tych związków na krążenie i ekspresję mikroRNA w tkankach. zostały również zidentyfikowane, znacząco przyczyniając się do zrozumienia mechanizmów patofizjologicznych leżących u podstaw otyłości i chorób metabolicznych. W coraz większej liczbie badań zaobserwowano możliwe do wyobrażenia działanie przeciw otyłości innych substancji, takich jak chitozan, kofeina, kapsaicyna i wiele innych substancji pochodzenia roślinnego. Przyszłe badania powinny ocenić wpływ podawania tych związków na krążenie i ekspresję mikroRNA w tkankach.
  https://www.mdpi.com/2227-9059/8/12/545/

  atak na GW.

  Zakłócenie zegara okołodobowego osłabiło sygnalizację, w której pośredniczy hormon wzrostu (GH)

  Abstrakcyjny
  Dobowy zegar molekularny to wewnętrzny system pomiaru czasu, który reguluje różne procesy fizjologiczne poprzez generowanie około 24-godzinnych rytmów dobowych. BMAL1 (podobny do mózgu i mięśni 1) jest podstawowym elementem zegara dobowego. Wcześniejsze badania wykazały, że zegar okołodobowy koreluje z rytmicznym wydzielaniem hormonu endokrynnego (np. Hormonu wzrostu, GH). Obecnie wpływ zegara dobowego na aktywność biologiczną, w której pośredniczy GH, nie jest w pełni poznany. W tej pracy użyliśmy myszy z nokautem genu BMAL1 (BMAL - / -myszy) w celu zbadania wpływu dysfunkcji zegara okołodobowego na aktywność GH, a wyniki eksperymentów in vivo i in vitro wykazały, że sygnalizacja indukowana przez GH jest regulowana w dół. In vivo fosforylacja tyrozyny za pośrednictwem GH / GHR w cząsteczkach sygnałowych (takich jak przetwornik sygnału kinazy Janusa i aktywator transkrypcji, JAK-STAT) u myszy BMAL - / - była znacznie niższa w porównaniu z myszami kontrolnymi. In vitro, sygnalizacja, w której pośredniczy GH / GHR w hepatocytach myszy BMAL - / - jest zmniejszona w porównaniu z hepatocytami z myszy kontrolnych. Ponadto badamy mechanizm, dzięki któremu sygnalizacja, w której pośredniczy GH / GHR, jest obniżana w BMAL - / -myszy, a wyniki wskazywały, że poziomy ekspresji negatywnych regulatorów sygnalizacji cytokin (takich jak supresor sygnalizacji cytokin (SOCS) i fosfatazy białkowej) wzrosły, co może być jednym z czynników powodujących obniżenie sygnalizacji GH. Podsumowując, nasze wyniki pokazują, że zegar dobowy wpływa na biologiczną aktywność GH. Odkrycie to stanowi podstawę przyszłych badań nad związkiem między zegarem dobowym a biologiczną aktywnością GH.
  Brązowa tkanka tłuszczowa i zmienność sezonowa u ludzi  WYNIKI Aktywność BAT wykazano w 167 (4,6%) skanach. BAT wykazano w 52/724 skanach (7,2%) zimą w porównaniu z 27/1067 (2,5%) w miesiącach letnich ( P <0,00001, test χ 2 ). Miesięczne zmiany w występowaniu BAT były ściślej związane z różnicami w fotoperiodzie ( r 2 = 0,876) niż z temperaturą otoczenia ( r 2 = 0,696). Osoby z skanami seryjnymi wykazywały również silną sezonową zmienność aktywności BAT (średnia standaryzowana wartość absorpcji [SUV max ] 1,5 w lipcu i 9,4 w styczniu). BAT był również częstszy u kobiet (kobiety: n = 107, 7,2%; mężczyźni: n = 60, 2,8%; P<0,00001, test χ 2 ).

  WNIOSKI Nasze badanie wskazuje na bardzo silną zmienność sezonową w obecności BAT. Efekt ten jest ściślej związany z fotoperiodem niż z temperaturą otoczenia, co sugeruje wcześniej nieopisany mechanizm pośredniczenia w funkcji BAT u ludzi, który może być obecnie rekrutowany do zapobiegania otyłości lub odwrócenia jej.
  https://diabetes.diabetesjournals.or...8/11/2583.long
  correlation doesn't imply causation

 9. #1524
  Naukowcy odkrywają obszary mózgu, w których serotonina sprzyja cierpliwości  Wszyscy tam byliśmy. Niezależnie od tego, czy utknęliśmy w korku pod koniec długiego dnia, czy z niecierpliwością czekamy na wydanie nowej książki, filmu lub albumu, są chwile, kiedy musimy uzbroić się w cierpliwość. Uczenie się stłumienia impulsu do natychmiastowej gratyfikacji jest często niezbędne dla przyszłego sukcesu, ale sposób, w jaki reguluje się cierpliwość w mózgu, pozostaje słabo poznany.

  Teraz, w badaniu na myszach przeprowadzonym przez Neural Computation Unit w Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), autorzy, dr Katsuhiko Miyazaki i dr Kayoko Miyazaki, wskazują określone obszary mózgu, które indywidualnie promują cierpliwość. poprzez działanie serotoniny . Ich odkrycia zostały opublikowane 27 listopada w Science Advances .

  „Serotonina jest jednym z najbardziej znanych neuromodulatorów zachowania, pomagającym regulować nastrój, cykle snu i czuwania oraz apetyt” - powiedział dr Katsuhiko Miyazaki. „Nasze badania pokazują, że uwalnianie tego chemicznego posłańca odgrywa również kluczową rolę w promowaniu cierpliwości, wydłużając czas, w którym myszy są skłonne czekać na nagrodę w postaci jedzenia ”.

  Ich najnowsza praca w dużym stopniu opiera się na wcześniejszych badaniach, w których zespół wykorzystał potężną technikę zwaną optogenetyką - używając światła do stymulowania określonych neuronów w mózgu - w celu ustalenia związku przyczynowego między serotoniną a cierpliwością.
  https://medicalxpress.com/news/2020-...serotonin.html

  jelita na pomoc górze,

  Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez naukowców z UCSF po raz pierwszy wykazał, że komórki odpornościowe jelita przemieszczają się do mózgu podczas zaostrzeń stwardnienia rozsianego (SM) u pacjentów. Wydaje się, że te komórki jelitowe odgrywają rolę ochronną, pomagając przywrócić objawy SM z powrotem do remisji.

  Naukowcy wiedzą, że w SM inne rodzaje komórek odpornościowych psują się i atakują mielinę, kluczowy materiał izolacyjny, który pomaga komórkom nerwowym komunikować się ze sobą szybko i niezawodnie. Wynikające z tego uszkodzenia prowadzą do okresowych ataków SM, które mogą sprawiać, że pacjenci borykają się z utratą wzroku, problemami z pamięcią, bólem i innymi objawami. Te objawy „nawrotu” często ustępują samoistnie po kilku dniach lub tygodniach, ale eksperci medyczni nadal nie mają dobrego zrozumienia, co powoduje przejście od zaostrzenia do remisji iz powrotem.

  Nowe odkrycia, opublikowane 20 listopada 2020 w Science Immunology , sugerują, że nieoczekiwany nowy gracz może pomóc opanować zaostrzenia: komórki odpornościowe z jelit, które wyrażają rodzaj przeciwciał zwanych IgA. W jelitach komórki te służą jako krytyczna pierwsza linia obrony przed obcymi najeźdźcami i, zdaniem naukowców, pomagają powstrzymać rozwój bakterii w naszym mikrobiomie jelitowym. Niedawno międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez UCSF dokonał zaskakującego odkrycia, że ​​w zwierzęcych modelach SM te komórki odpornościowe jelita opuszczają układ pokarmowy i przemieszczają się do mózgu, gdzie wydają się pomagać w zwalczaniu stanów zapalnych.
  https://medicalxpress.com/news/2020-...sclerosis.html

  Dynamika mitochondriów w mózgu jest związana z odżywianiem, homeostazą glukozy i metabolizmem całego ciała

  Mózg jest odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy energetycznej całego ciała poprzez zmianę dopływu i dostępności energii. Podwzgórze i zespół nerwu błędnego grzbietowego (DVC) są głównymi miejscami kontroli metabolicznej, zdolnymi do wyczuwania zarówno hormonów, jak i składników odżywczych oraz odpowiedniego dostosowania metabolizmu. Mitochondria reagują na poziom dostępności składników odżywczych poprzez fuzję lub rozszczepienie w celu utrzymania homeostazy energetycznej; jednakże procesy te mogą zostać zakłócone przez choroby metaboliczne, w tym otyłość i cukrzycę typu II (T2D). Dynamika mitochondrialna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i utrzymania otyłości i T2D, odgrywając rolę w kontroli homeostazy glukozy i metabolizmu całego ciała w neuronach i glejach podwzgórza i DVC.
  https://www.frontiersin.org/articles...20.580879/full

  Metabolity witaminy D i mikrobiom jelitowy u starszych mężczyzn

  Receptor witaminy D ulega silnej ekspresji w przewodzie pokarmowym, gdzie przetwarza ekspresję genów. Przy obecnym ograniczonym zrozumieniu interakcji między mikrobiomem jelitowym a witaminą D, przeprowadziliśmy analizę przekrojową 567 starszych mężczyzn, określając ilościowo metabolity witaminy D w surowicy za pomocą LC-MSMS i określając podoperacyjne jednostki taksonomiczne stolca na podstawie danych z sekwencjonowania genu rybosomalnego RNA 16S. Filogenetyczna różnorodność i bez nadmiarowości analizy zmiennych towarzyszących Faith wykazują, że 1,25 (OH) Surowica 2 poziom D wyjaśnia 5% wariancji a-różnorodności. W analizach β-różnorodności przy użyciu nieważonego UniFrac, 1,25 (OH) 2D jest najsilniejszym ocenianym czynnikiem, wyjaśniającym 2% wariancji. Losowe analizy lasów identyfikują 12 taksonów, 11 z gromady Firmicutes, z których osiem jest dodatnio związanych z 1,25 (OH) 2 D i / lub hormonem do prohormonu [1,25 (OH) 2 D / 25 ( OH) D] „współczynnik aktywacji”. Mężczyźni z wyższym poziomem 1,25 (OH) 2 D i wyższym współczynnikiem aktywacji, ale nie samym 25 (OH) D, są bardziej narażeni na posiadanie bakterii wytwarzających maślan, które są związane z lepszym zdrowiem mikrobiologicznym jelit.
  https://www.nature.com/articles/s41467-020-19793-8

  Prawdopodobne pozytywne skutki fotobiomodulacji jako leczenia wspomagającego w COVID-19: przegląd systematyczny  Najważniejsze

  • Fotobiomodulacja (PBM) może zmniejszyć obrzęk płuc, cytokiny w miąższu oskrzelowo-pęcherzykowym, napływ neutrofili.

  • PBM redukuje TNF-α, IL-1β, IL-6, ICAM-1, MIP-2 i reaktywne formy tlenu.

  • Podejście przezklatkowe jest bezpośrednią metodą zmniejszania zapalenia płuc.

  • Podanie dożylne zwiększa natlenienie czerwonych krwinek.

  COVID-19, jako nowo pojawiająca się infekcja wirusowa, rozprzestrzeniła się teraz na cały świat po pojawieniu się w Wuhan w Chinach. Cechą charakterystyczną tej choroby jest zapalenie płuc, z dusznością u połowy pacjentów i zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) u maksymalnie jednej trzeciej przypadków. Obrzęk płuc, naciek neutrofilowy i uwalnianie cytokin zapalnych są patologicznymi objawami tej choroby. Przeciwzapalne działanie fotobiomodulacji (PBM) zostało potwierdzone w wielu wcześniejszych badaniach. Dlatego niniejsze badanie przeglądowe przeprowadzono w celu oceny bezpośredniego wpływu PBM na ostre zapalenie płuc lub ARDS, a także przyspieszenia regeneracji uszkodzonych tkanek. Rozważano również pośredni wpływ PBM na modulację układu odpornościowego, zwiększenie przepływu krwi i natlenienia w innych tkankach.

  Wyniki
  Recenzja zawiera siedemnaście powiązanych artykułów. Wszystkie były na modelach zwierzęcych. Wykazali, że PBM może znacząco zmniejszyć obrzęk płuc, napływ neutrofili i wytwarzanie cytokin prozapalnych (czynnik martwicy nowotworów-α (TNF-α), interleukina 1 beta (IL-1β), interleukina 6 (IL-6) , wewnątrzkomórkowa cząsteczka adhezyjna (ICAM), reaktywne formy tlenu (ROS), izoforma syntazy tlenku azotu (iNOS) i białko zapalne makrofagów 2 (MIP-2)).

  Wniosek
  Nasze odkrycia ujawniły, że PBM może być pomocny w zmniejszaniu zapalenia płuc i wspomaganiu regeneracji uszkodzonej tkanki. PBM może pośrednio zwiększyć natlenienie w celu rehabilitacji dotkniętych narządów. Dlatego w tym zakresie zalecane są lasery podczerwone lub diody elektroluminescencyjne (LED).
  https://www.sciencedirect.com/scienc...a%3Dihub#f0005
  correlation doesn't imply causation

 10. #1525
  zbliżamy się Panowie powoli do najgorszego momentu, zachód stanie w miejscu nie drgnie o sekundę.

  Odbyt szatana coraz bliżej, czekamy na zbawcę.  z tej okazji kolejne z serii - jemy jak jest jeszcze jasno.

  Wydłużone, kontrolowane w ciągu dnia a opóźnione odżywianie wpływa na wagę i metabolizm

  Najważniejsze

  •Wczesny (0800-2100) w porównaniu z opóźnionym (1200-2300) harmonogram jedzenia zmniejsza wagę

  •Jedzenie wczesne w porównaniu z późniejszym poprawia insulinooporność oraz poziom insuliny i glukozy

  •Jedzenie wczesne w porównaniu z późniejszym poprawia utlenianie tłuszczu, poziom cholesterolu i stosunek tłuszczu między tułowiem a nogami

  •Wczesny harmonogram odżywiania wpływa korzystnie na wagę i zdrowie kardiometaboliczne

  Opóźniony harmonogram posiłków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłości i zaburzeń metabolicznych u ludzi. Jednak nie ma długotrwałych, wysoce kontrolowanych badań eksperymentalnych oceniających wpływ pory posiłków na masę ciała i metabolizm u osób dorosłych o wskaźniku masy ciała (BMI) 19–27 kg / m 2 .Dwunastu zdrowych dorosłych (wiek: 26,3 ± 3,4 lat; BMI: 21,9 ± 1,7 kg / m 2; 5 kobiet) wzięło udział w randomizowanym badaniu krzyżowym w warunkach swobodnego życia. Trzy posiłki i dwie przekąski o porównywalnej zawartości energii i makroskładników odżywczych podano w ciągu dwóch 8-tygodniowych, zrównoważonych warunków oddzielonych 2-tygodniowym okresem wypłukiwania: (1) w ciągu dnia (spożycie ograniczone do 0800–1900) i (2) opóźnione (spożycie ograniczone do 1200–2300 h). Cykle snu i czuwania oraz poziomy ćwiczeń utrzymywano na stałym poziomie. Wagę, otyłość, wydatek energetyczny i okołodobowe profile hormonów i metabolitów oceniano podczas czterech wizyt szpitalnych, które miały miejsce przed i po każdym schorzeniu. Masa ciała, insulinooporność (homeostatyczna ocena modelowa insulinooporności [HOMA-IR]), stosunek tkanki tłuszczowej tułowia do nóg, spoczynkowy wydatek energetyczny, iloraz oddechowy i poziom glukozy na czczo, insulina, cholesterol lipoprotein o dużej i dużej gęstości (dHDL) , a adiponektyna zmniejszyła się w ciągu dnia w porównaniu z opóźnionym harmonogramem. Wskaźniki te, podobnie jak trójglicerydy, wzrosły w harmonogramie opóźnionym w porównaniu z harmonogramem dziennym (zakres wielkości efektu:d = 0,397–1,019). Faza okołodobowa i amplituda melatoniny, kortyzolu, greliny, leptyny i glukozy nie ulegały różnym zmianom w harmonogramie jedzenia. Ogólnie rzecz biorąc, 8-tygodniowy harmonogram posiłków w ciągu dnia, w porównaniu do harmonogramu posiłków z opóźnieniem, sprzyja utracie wagi i poprawie metabolizmu energetycznego i insuliny u osób dorosłych z BMI 19–27 kg / m 2 , podkreślając skuteczność i wykonalność jedzenia w ciągu dnia jako zachowania modyfikacja do warunków rzeczywistych.  Rysunek 1 Wykresy skrzypcowe przedstawiające rozkład i gęstość zmian w warunkach dziennych i opóźnionym jedzeniu
  (A – I) Wykresy skrzypiec przedstawiają następujące informacje: (A) waga (kg); (B) spoczynkowy wydatek energii (REE); (C) iloraz oddechowy (RQ); (D) stosunek tłuszczu tułowia do nóg (mierzony metodą DXA); (E) całkowity cholesterol; (F) trójglicerydy; (G) glukoza; (H) insulina; oraz (I) HOMA-IR. W przypadku (E) - (I) pobrano krew na czczo o 8:00 po co najmniej 9-godzinnym okresie postu. W ciągu dnia, niebieski; opóźniony, czerwony; czarne romby, punkty danych dla poszczególnych uczestników (n = 12); żółte kropki, mediana.
  zapraszam do przeczytania DYSKUSJI:
  https://www.cell.com/current-biology...ecsectitle0045

  jedziemy z twardą szarlatanerią ...

  Cząsteczka, która po namagnesowaniu wspiera zdrowie mięśni  ładną grafikę nawet zrobili  Wraz z wiekiem ludzie stopniowo tracą masę mięśniową i siłę, co może prowadzić do osłabienia i innych chorób związanych z wiekiem. Ponieważ przyczyny tego spadku pozostają w dużej mierze nieznane, promowanie zdrowia mięśni jest obszarem o dużym zainteresowaniu badawczym. Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z NUS pokazało, jak cząsteczka znajdująca się w mięśniach reaguje na słabe pola magnetyczne, aby promować zdrowie mięśni.

  Zespół kierowany przez profesora nadzwyczajnego Alfredo Franco-Obregón z NUS Institute for Health Innovation and Technology (iHealthtech) odkrył, że białko znane jako TRPC1 reaguje na słabe oscylujące pola magnetyczne. Taka reakcja jest normalnie aktywowana podczas ćwiczeń ciała. Ta wrażliwość na magnesy mogłaby zostać wykorzystana do stymulowania regeneracji mięśni, co mogłoby poprawić jakość życia pacjentów z upośledzeniem ruchowym w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie.

  „Wykorzystanie pulsujących pól magnetycznych do symulacji niektórych skutków ćwiczeń przyniesie ogromne korzyści pacjentom z urazami mięśni, udarem i osłabieniem w wyniku zaawansowanego wieku” - powiedział główny badacz dr hab. Franco-Obregón, który również pochodzi z NUS Oddział Chirurgii .

  Zespół badawczy NUS współpracował przy tym badaniu ze Szwajcarskim Federalnym Instytutem Technologii (ETH), a ich wyniki zostały po raz pierwszy opublikowane w Internecie w Advanced Biosystems 2 września 2020 r. Praca znalazła się również na okładce drukowanego wydania czasopisma 27 listopada. 2020.

  Magnesy i zdrowie mięśni

  Pola magnetyczne, których zespół badawczy użył do stymulowania zdrowia mięśni, były tylko 10 do 15 razy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi, ale wciąż znacznie słabsze niż zwykły magnes sztabkowy, co podnosi intrygującą możliwość, że słaby magnetyzm jest bodźcem, który naturalnie oddziałuje mięśnie z.

  Aby przetestować tę teorię, zespół badawczy najpierw wykorzystał specjalny zestaw eksperymentalny, aby anulować wpływ wszystkich otaczających pól magnetycznych. Naukowcy odkryli, że komórki mięśniowe rzeczywiście rosły wolniej, gdy były chronione przed wszystkimi polami magnetycznymi środowiska. Obserwacje te silnie potwierdziły pogląd, że pole magnetyczne Ziemi w naturalny sposób oddziałuje z mięśniami, wywołując reakcje biologiczne.

  Aby wykazać udział TRPC1 jako anteny dla naturalnego magnetyzmu w promowaniu zdrowia mięśni, naukowcy zmodyfikowali genetycznie zmutowane komórki mięśniowe, które nie reagowały na żadne pole magnetyczne, usuwając TRPC1 z ich genomów. Naukowcom udało się następnie przywrócić wrażliwość magnetyczną poprzez selektywne dostarczanie TRPC1 do tych zmutowanych komórek mięśniowych w małych pęcherzykach, które uległy fuzji ze zmutowanymi komórkami.

  W swoich poprzednich badaniach naukowcy wykazali, że odpowiedzi na takie pola magnetyczne były silnie skorelowane z obecnością TRPC1 i obejmowały odmładzanie chrząstki poprzez pośrednią regulację mikrobiomu jelitowego, spalanie tłuszczu i wrażliwość na insulinę poprzez pozytywne działanie na mięśnie. Niniejsze badanie dostarczyło ostatecznych dowodów na to, że TRPC1 służy jako wszechobecna biologiczna antena do otaczających pól magnetycznych, modulując fizjologię człowieka, zwłaszcza gdy jest ukierunkowana na zdrowie mięśni.

  We wcześniejszych badaniach klinicznych i badaniach prowadzonych przez doc. Prof. Franco-Obregóna zaobserwowano zmiany metaboliczne podobne do tych osiąganych podczas ćwiczeń. Stwierdzono, że stosowanie pól magnetycznych do stymulacji komórek mięśniowych przynosi zachęcające korzyści już przy zaledwie 10 minutach ekspozycji tygodniowo. Ta kusząca możliwość poprawy zdrowia mięśni bez ćwiczeń może ułatwić powrót do zdrowia i rehabilitację pacjentów z dysfunkcją mięśni.

  Prof. dr hab. Franco-Obregón powiedział: „Około 40% ciała przeciętnego człowieka to mięśnie. Nasze wyniki pokazują metaboliczną interakcję między mięśniami a magnetyzmem, która, miejmy nadzieję, może zostać wykorzystana do poprawy ludzkiego zdrowia i długowieczności ”.

  Następne kroki

  Badanie to stanowi kamień milowy w zrozumieniu, jak kluczowe białko może reagować rozwojowo na pola magnetyczne.

  Zdrowie mięśni silnie wpływa na zdrowie metaboliczne, takie jak waga, poziom cukru we krwi, insulina i cholesterol. Ponieważ ćwiczenia są silnym modulatorem chorób metabolicznych poprzez pracę mięśni, a pola magnetyczne wywierają podobne korzyści z ćwiczeń, taki magnetyzm może pomóc pacjentom, którzy nie są w stanie podjąć ćwiczeń z powodu urazu, choroby lub słabości. W związku z tym zespół badawczy NUS iHealthtech pracuje obecnie nad rozszerzeniem zakresu swoich badań, aby zmniejszyć uzależnienie od leków stosowanych w leczeniu chorób, takich jak cukrzyca.

  „Mamy nadzieję, że nasze badania mogą pomóc złagodzić skutki uboczne poprzez ograniczenie stosowania leków w leczeniu chorób i poprawić jakość życia pacjentów” - powiedział dr hab. Franco-Obregón.

  Projekt ten niedawno zdobył nagrodę Catalyst w inauguracyjnym rozdaniu nagród Healthy Longevity Catalyst Awards przyznawanym przez Narodową Akademię Medyczną Stanów Zjednoczonych. Zespół został doceniony za przełomowe innowacje mające na celu poprawę zdrowia ludzkiego i funkcjonowanie w późniejszym okresie życia.
  https://news.nus.edu.sg/molecule-tha...en-magnetised/

  Dynamika mitochondrialna mięśni szkieletowych człowieka a zdolność oksydacyjna i wrażliwość na insulinę  Cele / hipoteza
  Mitochondria działają w sieciach, dostosowując się do zewnętrznych stresów i zmian w komórkowym zapotrzebowaniu metabolicznym i podlegają różnym mechanizmom kontroli jakości. Na podstawie tych cech stawiamy tutaj hipotezę, że regulacja sieci mitochondrialnych w mięśniach szkieletowych jest utrudniona u ludzi z upośledzoną zdolnością oksydacyjną i wrażliwością na insulinę.

  Metody
  W modelu przekrojowym porównaliśmy cztery grupy uczestników (wybrane z poprzednich badań) o wydolności tlenowej i wrażliwości na insulinę, tj. Osoby z cukrzycą typu 2 ( n  = 11), otyłe osoby bez cukrzycy ( n  = 12), szczupli indywidualni ( n  = 10) i sportowcy trenujący wytrzymałość ( n  = 12); Na potrzeby obecnego badania na nowo przeanalizowano podstawowe biopsje mięśni na czczo w ciągu nocy i porównaliśmy poziomy niezbędnej dynamiki mitochondrialnej i białek regulujących kontrolę jakości w tkance mięśni szkieletowych.

  Wnioski / interpretacja
  Łącznie nasze dane sugerują, że dynamika mitochondrialna i kontrola jakości w mięśniach szkieletowych są powiązane ze zdolnością oksydacyjną u ludzi, która może odgrywać rolę w utrzymaniu wrażliwości mięśni na insulinę.
  https://link.springer.com/article/10...25-020-05335-w  notabene Dawida, polecam na długie zimowe wieczory
  https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4862...michala-aniola

  rewelacja.
  Ostatnio edytowane przez htw ; 01-12-20 o 18:09
  correlation doesn't imply causation

 11. #1526
  dieta zimowa działa (w szczególności w zimie)

  Wpływ diety ketogenicznej na kontrolę glikemii, insulinooporność i metabolizm lipidów u pacjentów z T2DM: przegląd systematyczny i metaanaliza

  tło
  Obecnie powszechnie uznaje się korzystny wpływ diety ketogenicznej (KD) na utratę masy ciała u otyłych pacjentów. Jednak wciąż brakuje systematycznych badań nad rolą KD w poprawie metabolizmu glikemii i lipidów pacjentów z cukrzycą.

  Metody
  W tym meta-badaniu wykorzystano model metaanalizy efektów losowych lub efektów stałych, aby przeanalizować średnią różnicę przed i po KD oraz odpowiadający jej 95% CI, oceniając w ten sposób wpływ KD na T2DM.

  Wyniki
  Po interwencji KD, w zakresie kontroli glikemii, poziom glukozy we krwi na czczo zmniejszył się średnio o 1,29 mmol / l (95% CI: −1,78 do −0,79), a hemoglobiny glikowanej A1c o 1,07 (95% CI: −1,37 do -0,78). Jeśli chodzi o metabolizm lipidów, stężenie triglicerydów zmniejszyło się średnio o 0,72 (95% CI: od -1,01 do -0,43), cholesterol całkowity o 0,33 (95% CI: od -0,66 do -0,01), a lipoproteiny o małej gęstości o 0,05 (95% CI: -0,25 do -0,15); jednak lipoproteiny o dużej gęstości wzrosły o 0,14 (95% CI: 0,03−0,25). Ponadto masa ciała pacjentów zmniejszyła się o 8,66 (95% CI: −11,40 do −5,92), obwód talii o 9,17 (95% CI: −10,67 do −7,66), a BMI o 3,13 (95% CI: −3,31 do - 2,95).

  Wniosek
  KD nie tylko wpływa terapeutycznie na kontrolę glikemii i lipidów u pacjentów z T2DM, ale także znacząco przyczynia się do utraty wagi.
  https://www.nature.com/articles/s41387-020-00142-z

  Ukierunkowanie systemu endokannabinoidowego za pomocą interwencji mikrobiologicznych w celu poprawy integralności jelit

  Najważniejsze

  •Układ endokannabinoidowy odgrywa ważną rolę w regulacji integralności bariery jelitowej

  •Mikrobiota jelitowa wpływa zarówno na układ endokannabinoidowy, jak i na integralność bariery jelitowej

  •Na zdrowie gospodarza wpływa układ endokannabinoidowy, mikroflora jelitowa i integralność bariery jelitowej

  •Interwencja probiotyczna ukierunkowana na układ endokannabinoidowy w jelitach może być stosowana w celu poprawy zdrowia gospodarza
  https://www.sciencedirect.com/scienc...78584620304851

  Witamina D reguluje poziom wapnia w jelitach inaczej niż wcześniej sądzono

  Badanie Rutgersa wykazało, że witamina D reguluje wapń w odcinku jelita, o którym wcześniej uważano, że nie odgrywa kluczowej roli. Odkrycia mają istotny wpływ na to, jak choroby jelit, w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, mogą zakłócać regulację wapnia.
  https://medicalxpress.com/news/2020-...fferently.html


  gdy skrajne środowisko dyktuje warunki, otyłość bywa pożądana

  Pożądana otyłość figurek Wenus  Tajemnicze "figurki Wenus" sprzed 30 tysięcy lat nie musiały być ani wyobrażeniem bogini płodności, ani symbolem piękna, mogły obrazować ideał budowy ciała sprzyjający przetrwaniu - przekonują na łamach czasopisma "Obesity" naukowcy z University of Colorado Anschutz Medical Campus. Zdaniem autorów pracy najwięcej takich figurek znajdywano na terenach postępujących zlodowaceń, gdzie o żywność było najtrudniej.
  https://www.rmf24.pl/nauka/news-poza...us,nId,4888998

  już pisałem ale nie miałem wjazdu do całości, wiec teraz raz jeszcze.

  ultrafiolet wpływa na gęstość wewnętrznej błony mitochondrialnej (IMM) komórki mięśniowej eukariotycznej (w badaniu użyli widłonogów).  Zmiana gęstości spowodowała przede wszystkim

  Biogenezę mitochondriów
  Wzrost tempa metabolizmu całego zwierzęcia


  ograniczeniem badania było, że nie przedstawili co się dzieje z poszczególnymi kompleksami.
  Podejrzewam, że dochodzi do zbliżenia białek (I,II,III,IV) przez co tunelowanie elektronów staje dużo wydajniejsze.

  całość - wersja pełna, WARTO
  https://www.sciencedirect.com/scienc...20302026#s0045


  Ekstrakt ze skórki granatu jako inhibitor wiązania SARS-CoV-2 z ludzkim ACE2 (in vitro): obiecujące źródło nowych leków przeciwwirusowych

  Ekstrakty roślinne są bogate w związki bioaktywne, takie jak polifenole, seskwiterpeny i triterpeny o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym. Wraz z dramatycznym wybuchem pandemii COVID-19, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, tysiące naukowców niestrudzenie pracuje nad zrozumieniem biologii tego nowego wirusa i patofizjologii choroby, a głównym celem jest odkrycie skutecznych metod profilaktyki i środki lecznicze. Metabolity wtórne pochodzenia roślinnego mogą odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu i przeciwdziałaniu szybkiemu rozprzestrzenianiu się infekcji SARS-CoV-2 poprzez hamowanie aktywności kilku białek wirusowych, w szczególności tych zaangażowanych we wnikanie wirusa do komórek gospodarza i jego replikację. W tym badaniu, stosując różne podejścia in vitro, odkryliśmy rolę ekstraktu ze skórki granatu w osłabianiu interakcji między glikoproteiną SARS-CoV-2 Spike a ludzkim receptorem enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) oraz w hamowaniu aktywności proteazy 3CL wirusa. Chociaż dalsze badania będą decydujące dla oceny skuteczności tego ekstraktu in vivo, nasze wyniki otwierają nowe obiecujące możliwości wykorzystania naturalnych ekstraktów do opracowania skutecznych i innowacyjnych terapii w walce z SARS-CoV-2.
  https://www.biorxiv.org/content/10.1...12.01.406116v1
  correlation doesn't imply causation

 12. #1527
  tak jak pisałem,

  jeśli w lecie nabijesz Witaminy D pod korek, a w zimie zostaniesz aktywny będzie dobrze.

  Rola mięśni szkieletowych w utrzymaniu poziomu witaminy D w zimie

  ABSTRAKCYJNY
  O statusie witaminy D decyduje głównie jej powstawanie w skórze w wyniku fotochemicznego działania światła słonecznego UVB (długość fali 290–320 nm) na prekursor 7-dehydrocholesterolu. Ze względu na sezonowe wahania intensywności słonecznego światła UV poziom witaminy D spada zimą i wzrasta latem. Przypuszcza się, że nie ma funkcjonalnych zapasów witaminy D. Dlatego też zimą, aby uniknąć niedoboru, konieczne byłoby zaopatrzenie w składniki odżywcze. Jednak obecnie istnieją dowody na to, że główny krążący metabolit witaminy D, 25-hydroksywitamina D, gromadzi się w komórkach mięśni szkieletowych, które zapewniają funkcjonalny magazyn w miesiącach zimowych. Mechanizm ten jest zależny od wychwytu przez komórki mięśniowe krążącego białka wiążącego witaminę D (DBP) w procesie transportu przez błonę megalina-kubilina. Następnie DBP wiąże się z aktyną cytoplazmatyczną, aby zapewnić zestaw miejsc wiązania o wysokim powinowactwie dla 25-hydroksywitaminy D [25 (OH) D]. Powtarzające się przechodzenie 25 (OH) D do iz komórek mięśniowych odpowiadałoby za jego długi czas przebywania we krwi.

  Podsumowanie
  Podsumowane badania dotyczą hipotezy, że 25 (OH) D ma pozornie długi czas przebywania w krążeniu, ponieważ przechodzi do iz komórek mięśniowych pod wpływem regulowanej internalizacji DBP. Istnieją dowody na to, że proces ten nasila się zimą, co może umożliwić utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D podczas sezonowego zaprzestania dostarczania witaminy D przez promieniowanie słoneczne przez skórę. Sugeruje się, że taki mechanizm może ulec uszkodzeniu, gdy funkcja mięśni pogarsza się z powodu braku ruchu lub niedożywienia. Przyszłe badania mogłyby zbadać in vivo mechanizm hormonalny regulujący wchłanianie i uwalnianie 25 (OH) D z komórek mięśniowych, a także mechanizm, według którego zaburzenia metabolizmu energii mięśni wydają się być związane z niezdolnością do utrzymania odpowiedniego poziomu witaminy D w zimie .
  https://academic.oup.com/cdn/article...nzz087/5538754

  Dobowa mutacja genów zwiększa samopodawanie kokainy u myszy

  Mutacja w genie regulującym rytmy okołodobowe zwiększa samopodawanie kokainy u myszy, naukowcy z University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences odkryli w artykule opublikowanym dzisiaj w Journal of Neuroscience . Badanie ujawnia molekularne podstawy głębokiego i fundamentalnego związku między zaburzeniami rytmów okołodobowych a predyspozycjami do nadużywania substancji.

  Naukowcy wyszkolili myszy posiadające mutację w genie NPAS2 - jednym z kluczowych genów kontrolujących cykle snu i czuwania - do samodzielnego podawania dawki kokainy. Aby zbadać rolę NPAS2 w przyjmowaniu narkotyków, naukowcy zarejestrowali następnie zmiany w zachowaniu myszy związane z rozwojem zaburzenia psychostymulującego.

  Myszy z mutacją NPAS2 wykazywały zwiększone samopodawanie kokainy. Samice myszy generalnie wykazywały silniejszą reakcję niż samce, a ponadto nasilała się ona w nocy - aktywna faza dziennego cyklu aktywności myszy.

  „Byliśmy zaskoczeni, widząc, jak bardzo mutacja NPAS2 wpłynęła na zachowania związane z przyjmowaniem narkotyków” - powiedziała naczelna autorka dr Lauren DePoy, doktorantka w Center for Neuroscience w Pitt. „Podkreśla, że ​​wszelkie zakłócenia rytmu dobowego, zarówno środowiskowe, jak i genetyczne, mogą powodować głębokie zmiany w mózgu, które predysponują jednostki do nadużywania substancji ”.

  Zakłócenia okołodobowe, czyli zaburzenia wewnętrznego zegara biologicznego w komórkach i tkankach organizmu, są ściśle związane z zaburzeniami używania substancji. Wcześniejsze badania wykazały, że przewlekłe nadużywanie narkotyków zmienia rytmy okołodobowe, a zaburzone geny okołodobowe mogą zmieniać wrażliwość na leki, co wpływa na błędne koło podatności na używanie substancji.

  Aby przybliżyć sposób, w jaki rozwija się uzależnienie od psychostymulantów u ludzi, naukowcy wybrali model samodzielnego podawania kokainy u myszy. Zwierzętom wszczepiono dożylny cewnik szyjny, który dostarczał ustaloną dawkę kokainy do krwiobiegu, ilekroć mysz naciskała na dźwignię wewnątrz komory doświadczalnej.

  Naciśnięcie dźwigni zostało zsynchronizowane z hałasem i sygnałami świetlnymi, co pozwoliło naukowcom zbadać, czy sama prezentacja sygnałów wystarczyłaby do wywołania zachowania związanego z poszukiwaniem narkotyków oraz jak długo zwierzę zmieniało swoje zachowanie, jeśli nie było takich sygnałów i leku. t obecny.

  Oprócz znalezienia różnic w zachowaniu związanych z przyjmowaniem kokainy ze względu na płeć, naukowcy odkryli, że prążkowie - krytyczny składnik układu nagrody w mózgu - było preferencyjnie aktywowane u samic z mutacją NPAS2.

  Naukowcy twierdzą, że chociaż ludzie nie są nosicielami tej samej mutacji w genie NPAS2, inne różnice genetyczne w genach okołodobowych są powiązane z różnicami we wzorcach snu i czuwania oraz predyspozycjami do zaburzeń psychiatrycznych, takich jak depresja lub sezonowe zaburzenia afektywne.

  „Geny okołodobowe są wyrażane w obszarach mózgu, które kontrolują nagrodę, motywację i nastrój” - powiedziała starszy autor, dr Colleen McClung, profesor psychiatrii oraz nauk klinicznych i translacyjnych w Pitt. „Zdefiniowanie mechanizmów kontrolowania aktywności i funkcji mózgu przez te geny może pomóc nam opracować interwencje, które mogą przywrócić normalny rytm zaburzonym rytmom i naprawić konsekwencje zaburzeń psychostymulujących”.
  https://medicalxpress.com/news/2020-...n-cocaine.html
  correlation doesn't imply causation

 13. #1528
  zaburzenie 12-godzinnego zegara wątrobowego wiąże się z początkiem i postępem rozwoju NAFLD

  XBP1 links the 12-hour clock to NAFLD and regulation of membrane fluidity and lipid homeostasis  Oprócz 24-godzinnego zegara dobowego istnieje odrębny zegar 12-godzinny, który koordynuje rytmy metaboliczne i stresowe. Tutaj pokazujemy, że specyficzna dla wątroby ablacja białka wiążącego X-box 1 (XBP1) zakłóca 12-godzinny zegar wątrobowy i sprzyja spontanicznej niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NAFLD). Pokazujemy, że wątrobowy XBP1 głównie reguluje 12-godzinną rytmiczność transkrypcji genów w wątrobie myszy i wykazujemy, że zaburzenie 12-godzinnego zegara, ale nie rdzenia zegara okołodobowego, jest związane z początkiem i progresją tego fenotypu NAFLD. Mechanistycznie dostarczamy dowodów, że splicingowa forma XBP1 (XBP1s) wiąże się z 12-godzinnym cystomem wątroby, aby bezpośrednio regulować 12-godzinny zegar, z okresowością równoległą do harmonicznej aktywacji 12-godzinnej oscylacyjnej transkrypcji wielu ograniczających szybkość genów metabolicznych, o których wiadomo, że mają zaburzenia w chorobach metabolicznych człowieka. Funkcjonalnie to pokazujemyAblacja Xbp1 znacząco zmniejsza płynność błony komórkowej i upośledza homeostazę lipidów poprzez ograniczające szybkość procesy metaboliczne w szlakach jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i remodelingu fosfolipidów. Odkrycia te ujawniają, że genetyczne zaburzenie 12-godzinnego zegara wątrobowego wiąże się z początkiem i postępem rozwoju NAFLD za pośrednictwem regulatora transkrypcji XBP1 oraz wykazuje rolę XBP1 i 12-godzinnego zegara w modulacji składu fosfolipidów i utrzymaniu lipidów homeostaza.
  https://www.nature.com/articles/s41467-020-20028-z

  Spożycie tłuszczów i kwasów tłuszczowych w diecie oraz częstość występowania cukrzycy typu 2: przegląd systematyczny i metaanaliza dawka-odpowiedź prospektywnych badań obserwacyjnych

  Dlaczego przeprowadzono to badanie?
  Cukrzyca typu 2 jest jedną z najczęstszych chorób niezakaźnych na świecie, która wiąże się ze znacznym obciążeniem zdrowotnym i kosztami opieki zdrowotnej na całym świecie.
  Rola spożycia tłuszczów i kwasów tłuszczowych w zapobieganiu cukrzycy typu 2 jest przedmiotem dyskusji.
  Naszym celem było zbadanie powiązań spożycia w diecie całkowitej ilości tłuszczu, tłuszczu zwierzęcego, tłuszczu roślinnego i różnych rodzajów kwasów tłuszczowych z występowaniem cukrzycy typu 2 w zaktualizowanym przeglądzie systematycznym i metaanalizie dawka – odpowiedź w prospektywnych badaniach obserwacyjnych, oraz ocenić pewność dowodów.

  Co badacze zrobili i odkryli?
  Ten przegląd systematyczny i metaanaliza dawka – odpowiedź obejmowały 23 prospektywne badania obserwacyjne u dorosłych (≥18 lat) nad związkiem między spożyciem tłuszczów i kwasów tłuszczowych a występowaniem cukrzycy typu 2.
  W liniowych metaanalizach dawka – odpowiedź stwierdzono brak lub słabe powiązanie między spożyciem tłuszczów i kwasów tłuszczowych a występowaniem cukrzycy typu 2.
  W nieliniowych metaanalizach dawka – odpowiedź spadek zachorowalności na cukrzycę typu 2 wiązał się z większą ilością tłuszczów roślinnych w diecie, a także z mniejszymi dawkami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym pochodzenia roślinnego kwasu alfa-linolenowego. . Nie potwierdzono szkodliwego związku nasyconych kwasów tłuszczowych z występowaniem T2D.

  Co oznaczają te ustalenia?
  Odkrycia te uzupełniają najnowsze dowody, które zaprzeczają długo utrzymywanemu przekonaniu, że dieta bogata w tłuszcze zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2.
  Ponadto podkreślają znaczenie źródła tłuszczu, a konkretnie ujawniają odwrotny związek między spożyciem tłuszczów pochodzenia roślinnego a cukrzycą typu 2.
  Wyniki są ograniczone przez bardzo niską do umiarkowanej pewność dowodów.
  https://journals.plos.org/plosmedici...l.pmed.1003347

  notabene pandemii cukrzycy, bardzo ciekawe badania na bliźniakach, trwające 16 lat.
  Sporo jest w naszych rękach - a to tylko nie palenie, nie picie alkoholu, aktywności fizyczna itp. skrajne podstawy, a wiadomo trigerów jest milion więcej.

  Zdrowy styl życia zmniejsza ryzyko chorób serca związanych z cukrzycą typu 2: prospektywne zagnieżdżone badanie kliniczno-kontrolne w ogólnokrajowej szwedzkiej kohorcie bliźniaczej  Metody
  W tym prospektywnym, zagnieżdżonym badaniu kliniczno-kontrolnym opartym na Szwedzkim Rejestrze Bliźniaczy, 41 463 bliźniaków w wieku ≥ 40 lat i wolnych od chorób serca obserwowano przez 16 lat (od 1998 do 2014) w celu wykrycia incydentalnej choroby serca. Cukrzycę typu 2 stwierdzono na podstawie samoopisu, Krajowego Rejestru Pacjentów i stosowania leków obniżających poziom glukozy. Diagnoza chorób serca (w tym choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca i niewydolność serca) oraz wiek zachorowania zostały zidentyfikowane na podstawie Krajowego Rejestru Pacjentów. Czynniki związane ze zdrowym stylem życia obejmowały: niepalenie, brak / łagodne spożycie alkoholu, regularna aktywność fizyczna i brak nadwagi. Uczestników podzielono na trzy grupy ze względu na liczbę czynników związanych ze stylem życia: (1) niekorzystny (osoby, które nie miały lub tylko jeden czynnik zdrowego stylu życia); (2) średniozaawansowany (dwa lub trzy); i (3) korzystne (cztery). W analizach danych wykorzystano uogólnione modele równań szacunkowych dla niedopasowanego projektu kontroli przypadków i warunkowej regresji logistycznej dla projektu kontroli bliźniaczej.

  Wyniki
  Spośród wszystkich uczestników 2304 (5,5%) miało wyjściowo cukrzycę typu 2. W okresie obserwacji 9262 (22,3%) miało jakąkolwiek chorobę serca. W niedopasowanych analizach kliniczno-kontrolnych i analizach kontrolnych bliźniaków, skorygowany OR i 95% CI choroby serca związanej z cukrzycą typu 2 wyniosły odpowiednio 4,36 (3,95, 4,81) i 4,89 (3,88, 6,16). Różnica w OR z niedopasowanych analiz przypadków z kontrolą w porównaniu z analizami kontrolnymi bliźniaków była istotna statystycznie (OR 1,57; 95% CI 1,42, 1,73; p <0,001). W analizach stratyfikowanych według cukrzycy typu 2, w porównaniu z niekorzystnym stylem życia, średni lub korzystny styl życia był związany z istotnie 32% (OR 0,68; 95% CI 0,49; 0,93) lub 56% (OR 0,44; 95% CI 0,30 0,63) zmniejszenie ryzyka chorób serca odpowiednio u pacjentów z cukrzycą typu 2. Wystąpiły istotne addytywne i multiplikatywne interakcje między stylem życia a cukrzycą typu 2 w chorobach serca.

  Wnioski / interpretacja
  Cukrzyca typu 2 wiąże się z ponad czterokrotnym zwiększeniem ryzyka chorób serca. Związek nadal pozostaje istotny statystycznie, nawet po pełnej kontroli genetycznych i rodzinnych czynników środowiskowych wczesnego życia. Jednak większe przestrzeganie zdrowego stylu życia może znacznie zmniejszyć ryzyko chorób serca związanych z cukrzycą typu 2.
  https://link.springer.com/article/10...25-020-05324-z

  a co się stanie jak zamkniemy kobiety w klatce faradaja i każemy nadupać ?
  FAT poleci, MIĘŚNIE urosną ale co die stanie z metabolicznego punktu widzenia - NIC
  trudno uwierzyć co ?

  Porównanie CrossFitu i równoczesnego treningu na mionektynę, insulinooporność i wydolność fizyczną zdrowych młodych kobiet  https://www.tandfonline.com/doi/full...5.2020.1853173

  to jest ostre

  Czy światło słoneczne jest obecnie wystarczające, aby uzyskać wystarczający poziom witaminy D u dzieci i młodzieży? Badanie przeprowadzone w SŁONECZNYM regionie południowych Włoch

  Najważniejsze

  •Niedobór witaminy D został opisany jako pandemia.

  •Ponad 80% populacji pediatrycznej mieszkającej w słonecznym regionie miało witaminę D poniżej progowego poziomu wystarczalności.

  •Wysokie występowanie niedoboru 25 (OH) D notuje się nawet latem.
  https://www.sciencedirect.com/scienc...99900720303841


  jaki zegar taka odpowiedź na UV
  https://journals.plos.org/plosgeneti...l.pgen.1009230

  correlation doesn't imply causation

 14. #1529
  Insulina i otyłość zmieniają rdzeń i funkcję osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w stanie nadpobudliwości

  Najważniejsze

  •Insulina nasila proliferację i różnicowanie komórek progenitorowych kory nadnerczy i przysadki.

  •Otyłość prowadzi do hiperaktywacji i torowania osi HPA.

  •Otyłość prowadzi do nadekspresji genów regulujących apetyt w podwzgórzu.

  •Otyłość prowadzi do zmniejszenia ekspresji genów regulujących apetyt w nadnerczach.
  Metody
  W warunkach in vitro zastosowaliśmy insulinę i leptynę do mysich komórek progenitorowych wyizolowanych z kory przysadki i nadnerczy oraz zbadaliśmy rolę tych hormonów w proliferacji i różnicowaniu. W warunkach in vivo zbadaliśmy dwa różne mysie modele chorób metabolicznych, otyłości u myszy ob / ob z niedoborem leptyny i otyłości uzyskanej poprzez karmienie dietą wysokotłuszczową.

  Wyniki
  Wykazano, że insulina prowadzi do zwiększonej proliferacji i różnicowania komórek progenitorowych przysadki i kory nadnerczy. W naszych modelach przewlekłego stresu metabolicznego nie odnotowano żadnych zmian w progenitorach. Zaobserwowano jednak hiperaktywację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, a ekspresja genów regulujących apetyt Npy i Agrp zmieniła się zarówno w podwzgórzu, jak i nadnerczu.

  Wnioski
  Powszechnie wiadomo, że chroniczny stres i hormony stresu, takie jak glukokortykoidy, mogą wywoływać zmiany metaboliczne, w tym otyłość i cukrzycę. W tym artykule po raz pierwszy pokazujemy, że może to być spowodowane wczesnym uczuleniem komórek macierzystych osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Zatem komórki progenitorowe przysadki i nadnerczy narażone na wysokie poziomy insuliny są metabolicznie pobudzane do stanu hiperfunkcjonalnego prowadzącego do zwiększonej produkcji hormonów. Podobnie, otyłe zwierzęta wykazują nadaktywną oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, co prowadzi do hiperplazji nadnerczy. To może wyjaśniać, w jaki sposób stres we wczesnym okresie życia może zwiększać ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego w wieku dorosłym.
  https://www.sciencedirect.com/scienc...2877820301861#

  Hormon jelitowy Allatostatyna C reguluje przyjmowanie pokarmu i homeostazę metaboliczną w warunkach stresu związanego z substancjami odżywczymi (post)  Jelito jest centralnym regulatorem homeostazy metabolicznej. Składniki pokarmowe są wchłaniane przez jelita, które wyczuwają ich wartość odżywczą i przekazują informacje hormonalne do innych narządów w celu koordynowania ogólnoustrojowego bilansu energetycznego. Jednak specyficzne hormony jelitowe, które przekazują dostępność energii do narządów docelowych w celu wywołania odpowiednich odpowiedzi metabolicznych i behawioralnych, są słabo zdefiniowane. Tutaj pokazujemy, że komórki enteroendokrynne (EEC) jelita Drosophila wyczuwają stres odżywczy poprzez wewnątrzkomórkowy szlak TOR iw odpowiedzi wydzielają hormon peptydowy allatostatynę C (AstC). AstC pochodzący z jelit indukuje wydzielanie glukagonopodobnego hormonu adipokinetycznego (AKH) poprzez jego receptor AstC-R2, homolog ssaczych receptorów somatostatyny, w celu koordynowania przyjmowania pokarmu i mobilizacji energii. Utrata jelitowego AstC lub jego receptora w komórkach wytwarzających AKH upośledza mobilizację lipidów i cukru podczas postu, prowadząc do hipoglikemii. Nasze odkrycia ilustrują mechanizm hormonalny reagujący na składniki odżywcze, który utrzymuje homeostazę energetyczną w warunkach stresu związanego z substancjami odżywczymi, funkcję, która jest niezbędna dla zdrowia i której niewydolność może prowadzić do zaburzeń metabolicznych.
  https://www.biorxiv.org/content/10.1...12.05.412874v1

  Hamowanie liazy choliny trimetyloaminowej ukierunkowanej na drobnoustroje jelitowe poprawia otyłość poprzez przywrócenie rytmu okołodobowego gospodarza

  Otyłość była wielokrotnie łączona z reorganizacją mikrobiomu jelitowego, jednak dotychczas leki przeciw otyłości były skierowane wyłącznie do ludzkiego gospodarza. Tutaj pokazujemy, że ukierunkowane na drobnoustroje jelitowe hamowanie szlaku N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) chroni myszy przed zaburzeniami metabolicznymi związanymi z otyłością wywołaną dietą (DIO) lub niedoborem leptyny ( ob / ob). Hamowanie drobnoustrojów przez drobnoustroje jelitowe choliny TMA-liazy (CutC) nie ogranicza spożycia pokarmu, ale jest związane z korzystną przebudową mikrobiomu jelitowego, poprawą tolerancji glukozy i zwiększonym wydatkiem energii. Pokazujemy również, że hamowanie CutC jest związane z reorganizacją dobowej kontroli gospodarza zarówno fosfatydylocholiny, jak i metabolizmu energetycznego. Badanie to podkreśla związek między metabolizmem drobnoustrojów a metabolizmem gospodarza i dostarcza dowodów, że pochodząca z drobnoustrojów jelitowych trimetyloamina (TMA) jest kluczowym regulatorem dobowego zegara gospodarza. Ta praca pokazuje również, że inhibitory enzymów ukierunkowane na drobnoustroje jelitowe mają niewykorzystany potencjał jako leki przeciw otyłości.
  https://www.biorxiv.org/content/10.1...12.04.411546v1

  Vitamin D, Calcium, Magnesium, and Potassium Consumption and Markers of Glucose Metabolism in the Hispanic Community Health Study/Study of Latinos

  Results
  HOMA-IR levels were significantly lower among adults with intakes in the highest quartile for vitamin D, magnesium, and potassium compared to the respective lowest quartiles, for those with normoglycemia and pre-diabetes, even after adjusting for confounders, such as diet quality (p < 0.05). For those with pre-diabetes, HOMA-IR levels were also significantly lower for those in the highest quartile of calcium intake. However, 2h-plasma glucose was significantly higher in those with intakes higher than quartile 1 for vitamin D and calcium among those with normoglycemia and significantly higher in quartile 3 of potassium intake for those with pre-diabetes, p < 0.05. No significant associations were found for HbA1c in either group.

  Conclusions
  Higher consumption of vitamin D, magnesium, and potassium are associated with optimal levels of HOMA-IR among participants with normoglycemia and pre-diabetes.
  https://www.tandfonline.com/doi/figu...eedAccess=true

  czy okulary z blokadą poprawią jakość snu - oczywiście, ale może ktoś potrzebuje metaanalizy

  Interwencje mające na celu ograniczenie nocnej ekspozycji na światło krótkofalowe („niebieskie”) i ich wpływ na sen: przegląd systematyczny i metaanaliza


  https://academic.oup.com/sleepadvanc...paa002/5851240

  zachód stoi w miejscu - wszystkiego depresyjnego
  correlation doesn't imply causation

 15. #1530
  było:  + komentarz w PL ( dodam, że nie trzeba opuszczać naszej planety, żeby być zdecydowanie za daleko)

  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%...ochondria.html

  Nowe badanie wykazało, że kwasy tłuszczowe omega-3 z oleju rybnego EPA i DHA działają inaczej na przewlekłe zapalenie

  Kwasy tłuszczowe omega-3 EPA i DHA działają inaczej na przewlekłe stany zapalne, zgodnie z wynikami małego, randomizowanego badania, sugerując, że każdy z nich ma do odegrania ważną rolę w regulacji układu odpornościowego.

  W trwającym 34 tygodnie badaniu, prowadzonym przez naukowców z Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University (HNRCA), porównano wpływ dwóch kwasów omega-3 na niewielką grupę starszych osób dorosłych z otyłością i przewlekłym niskim stopniem złośliwości. zapalenie. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania suplementów EPA lub DHA dwa razy dziennie. Wyniki opublikowano dzisiaj w artykule Atherosclerosis .

  EPA i DHA, obfite w ryby i skorupiaki, w niektórych badaniach zostały powiązane z niższym ryzykiem chorób serca i uważa się, że działają poprzez zmniejszenie stanu zapalnego. Wyniki pokazały, że DHA miał silniejsze działanie przeciwzapalne niż EPA
  https://medicalxpress.com/news/2020-...s-epa-dha.html

  Mitochondria mogą migrować między komórkami

  Międzykomórkowy transfer mitochondriów do makrofagów reguluje homeostazę białej tkanki tłuszczowej i jest upośledzony przy otyłości  Najważniejsze

  • Adipocyty przenoszą swoje mitochondria do makrofagów in vivo

  • Przenoszenie mitochondriów z adipocytów do makrofagów jest zmniejszone w otyłości

  • Wychwyt mitochondriów przez makrofagi odbywa się za pośrednictwem siarczanów heparanu

  • Myszy pozbawione siarczanów heparanu na makrofagach wykazują dysfunkcję metaboliczną

  Podsumowanie
  Niedawne badania sugerują, że mitochondria mogą być przenoszone między komórkami, aby wspierać przeżycie komórek z zaburzeniami metabolicznymi. Nie wiadomo jednak, czy międzykomórkowy transfer mitochondriów zachodzi w białej tkance tłuszczowej (WAT), czy też reguluje homeostazę metaboliczną in vivo . Odkryliśmy, że makrofagi pozyskują mitochondria z sąsiednich adipocytów in vivoi że proces ten definiuje subpopulację odrębnych transkrypcyjnie makrofagów. Badanie przesiewowe z nokautem CRISPR-Cas9 całego genomu ujawniło, że wychwyt mitochondriów zależy od siarczanów heparanu (HS). Myszy otyłe indukowane dietą wysokotłuszczową (HFD) wykazują niższe poziomy HS na makrofagach WAT i zmniejszony międzykomórkowy transfer mitochondriów z adipocytów do makrofagów. Delecja biosyntetycznego genu HS Ext1 w komórkach szpikowych zmniejsza wychwyt mitochondriów przez makrofagi WAT, zwiększa masę WAT, obniża wydatek energetyczny i nasila otyłość wywołaną HFD in vivo. Podsumowując, badanie to sugeruje, że adipocyty i makrofagi wykorzystują międzykomórkowy transfer mitochondriów jako mechanizm przesłuchu immunometabolicznego, który reguluje homeostazę metaboliczną i jest upośledzony w otyłości.
  https://www.cell.com/cell-metabolism...20)30603-3.pdf
  correlation doesn't imply causation

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  

Dołącz do nas na FB

Partnerzy

MMA odzywki sklep plany treningowe spalacz tłuszczu