13.01
PRZYSIAD TYLNY z zatrzymaniem na dole
70x5
70x5

WYCISKANIE OD UST W GÓRĘ
do 55x5

MC
do 116x5

podciąganie nachwyt
15, 10, 10

POZDRO