10.12

PRZYSIAD LOWBAR
50x5
70x5
80x5
90x5
97,5x5x3

PODCIĄGANIE NACHWYT
5x5
15x5
20x5
20x5
20x4

WL
40x15
50x12
60x12x3

+Hip ThrustWszystko zgodnie z planem.

WSTYD


Jak widać - w niektórych powtórzeniach nie ma nawet 90 stopni... odrobiłem głębokość na ostatnim powtórzeniu, ale z buttwinkiem że hoho