Ostatnie serie :

Rwanie ze zwisu 80x1 80x1 80x1

Zarzut ze zwisu 100x3 (będzie film)

Drążek wąski chwyt neutralny 40x3 (broda nad drążek)

Front ATG 120x3

MC klasyczny 200x1 z małych podstawek

Łydki 160kgx8 140x8 120x8 (maszyna) bez przerw miedzy seriami

Dwójki leżąc 60kgx10

Barki 24x6 + 24x6 22x6

Bic 24x8

Tric 20x6

Brzuch - nogi w pozycji równoległej do podłogi i w góre x 4 z zatrzymaniem 2 sek. na dole.

Masażer + rozciąganie .