A_I, mogę dać zamiast WL dipsy, a zamiast dipsów w asyście wycisk wąsko? o wiele lepiej czuje klate przy ciężkich dipsach.